Sektionen LDC

Organisation: gemensam förvaltning

Beskrivning

LDC är Lunds universitets gemensamma IT-funktion och vi har ansvar för de flesta delar av den gemensamma IT-infrastrukturen och IT-systemen inom universitetet. LDC utför även drift och deltar i förvaltning av system för ett 10-tal andra högskolor i södra och västra Sverige. Vi tillhandahåller IT-tjänster inom områdena nätaccess, LU-konto, e-post, datorarbetsplats, telefoni, serverdrift, projektledning, systemimplementation, systemutveckling och drift/förvaltning av ett stort antal applikationer. I samverkan med LU Byggnad och LU Service erbjuder vi kompletta tjänster för husservice, inklusive IT-support. Vi finns inom LU precis som du och känner miljön utan och innan. Du skall alltid känna dig välkommen att ringa oss, vi lägger oss vinn om att förstå dina synpunkter och önskemål och vill tillsammans med dig diskutera fram den bästa lösningen.

Senaste forskningsoutput

Bank, M., Clark, A., Jörgen Eriksson, Lastow, B., Swahn, E., Hanna Voog & Widell, K., 2018 maj 30. 1 s.

Forskningsoutput: KonferensbidragPoster

Visa alla (1)