LINXS - Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science

Organisation: centrumbildning

Beskrivning

LINXS är en centrumbildning med målsättning att vara en viktig länk mellan å ena sidan ESS och MAX IV och å andra sidan forskare från övriga Sverige, från EU och från det internationella samfundet i stort. LINXS ska stärka neutron- och röntgenbaserad forskning och skapa forskningsnätverk och förutsättningar för forskare som i största möjligaste mån ska dra nytta av att vara verksamma i de stora forskningsanläggningarna ESS och MAX IV.

Senaste forskningsoutput

Erika Tudisco, Etxegarai, M., Stephen Hall, Charalampidou, E-M., Couples, G. D., Lewis, H., Tengattini, A. & Kardjilov, N., 2019 apr 1, I : Journal of Geophysical Research: Solid Earth. 124, 4, s. 3557-3569

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Zhai, C., Herbold, E. B., S. A. Hall & Hurley, R. C., 2019, I : Journal of the Mechanics and Physics of Solids. 129, s. 19-38 20 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (7)