LINXS - Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science

Organisation: centrumbildning

Beskrivning

LINXS är en centrumbildning med målsättning att vara en viktig länk mellan å ena sidan ESS och MAX IV och å andra sidan forskare från övriga Sverige, från EU och från det internationella samfundet i stort. LINXS ska stärka neutron- och röntgenbaserad forskning och skapa forskningsnätverk och förutsättningar för forskare som i största möjligaste mån ska dra nytta av att vara verksamma i de stora forskningsanläggningarna ESS och MAX IV.

Senaste forskningsoutput

Berger Ceresino, E., Johansson, E., Harumi Sato, H., Tomás Plivelic, Stephen Hall & Kuktaite, R., 2020 maj 26, I : Food Hydrocolloids. 108, 10 s., 105995.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fritzen, A. M., Domingo-Espín, J., Lundsgaard, A. M., Kleinert, M., Israelsen, I., Carl, C. S., Nicolaisen, T. S., Kjøbsted, R., Jeppesen, J. F., Wojtaszewski, J. F. P., Jens O. Lagerstedt & Kiens, B., 2020 maj, I : Molecular Metabolism. 35, 100949.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (35)