LINXS - Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science

Organisation: centrumbildning

Beskrivning

LINXS är en centrumbildning med målsättning att vara en viktig länk mellan å ena sidan ESS och MAX IV och å andra sidan forskare från övriga Sverige, från EU och från det internationella samfundet i stort. LINXS ska stärka neutron- och röntgenbaserad forskning och skapa forskningsnätverk och förutsättningar för forskare som i största möjligaste mån ska dra nytta av att vara verksamma i de stora forskningsanläggningarna ESS och MAX IV.

Senaste forskningsoutput

Philip Townsend, Emanuel Larsson, Tomas Karlson, Stephen A. Hall, Malin Lundman, Per Bergström, Charlotta Hanson, Niklas Lorén, Tobias Gebäck, Aila Särkkä & Magnus Röding, 2021 jun 15, I: Computational Materials Science. 194, 110433.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Patrick Baud, Stephen Hall, Michael J. Heap, Yuntao Ji & Teng fong Wong, 2021 maj, I: Journal of Geophysical Research: Solid Earth. 126, 5, e2020JB021602.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (66)