Logopedi, foniatri och audiologi

Organisation: avdelning

Beskrivning

Vid avdelningen finns tre medicinska vetenskapliga områden representerade; sedan 1971 logopedi och foniatri (språk-, tal- och röststörningar, samt sväljningssvårigheter) och sedan 1998 audiologi (normal och nedsatt hörsel).

Forskning

Vår forskning är tvärdisciplinär med flera inriktningar och stark klinisk förankring. I Lund har ämnet breddats och fördjupats mot ett forskningsämne som omfattar både audiologi och logopedi med inriktning mot kognition, Cognitive Language and Hearing Science. Genom denna inriktning vi har utvecklat avdelningens olika områden på ett helt nytt sätt och vår forskning kan karaktäriseras som baserad på mångfald med stark, både teoretisk och metodologisk, koherens. Denna starka struktur och sammanhållning skiljer Lund från logopedisk och audiologisk forskning vid övriga lärosäten i Sverige och gör forskningen internationellt gångbar och konkurrenskraftig. Anställda vid avdelningen deltar i och ansvarar i huvudsak helt för utbildningarna för audionomexamen och logopedexamen/magisterexamen i logopedi och vi har varit mycket framgångsrika i att skapa akademisk spets inom de två utbildningar vi bedriver.

Senaste forskningsoutput

Olof Sandgren, Salameh, E-K., Ulrika Nettelbladt, Dahlgren-Sandberg, A. & Ketty Andersson, 2020 jun 25, I : Logopedics Phoniatrics Vocology. s. 1-7

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Karolina Löwgren, Rasmus Bååth & Anders Rasmussen, 2020 jun 2, I : Scientific Reports. 10, 9003.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Kristoffersson, E., Dahlgren Sandberg, A. & Pernille Holck, 2020 apr 13, I : Developmental Medicine and Child Neurology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (428)