LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

Organisation: institution

Beskrivning

LTH Ingenjörshögskolans uppgift är att utbilda blivande ingenjörer inom områdena: datateknik, byggteknik med arkitektur, järnvägsteknik, väg- och trafikteknik samt elektroteknik med automation.[BR]LTH Ingenjörshögskolan ansvarar också för utbildningen inom tekniskt basår och teknisk bastermin, som ger behörighet till ingenjörsutbildningarna.[BR] Utbildningen till livsmedelstekniker, som är en yrkesteknisk högskoleutbildning finns också vid Ingenjörshögskolan.[BR]

Senaste forskningsoutput

Damien Motte, Jensen, L., Håkan Eftring, Elner-Haglund, K., Kirsten Rassmus-Gröhn & Sjögren, A., 2018, LTHs 10:e Pedagogiska inspirationskonferens. Lunds Universitet, Lunds Tekniska Högskola, Genombrottet, 4 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Storey, M. A., Emelie Engström, Martin Höst, Per Runeson & Elizabeth Bjarnason, 2017 dec 11, Proceedings of 11th Int Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM). IEEE--Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Emelie Engström, Petersen, K., Ali, N. B. & Elizabeth Bjarnason, 2017 dec, I : Software Quality Journal. 25, 4, s. 1269-1305

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (44)