Sektionen LU Byggnad

Organisation: gemensam förvaltning

Beskrivning

LU Byggnad ansvarar för universitetets lokalförsörjning. Vi utgör universitetets samlade kompetens inom strategisk lokalplanering och byggprojekt. Vi har även kompetens inom inredning, miljö, säkerhet, fysisk arbetsmiljö, avtalsjuridik och fastighetsekonomi. Detta säkerställer att Lunds universitets lokaler håller hög klass. LU Byggnad ansvarar även för gemensamma lärosalar, schemaläggning, lokalbokning samt café- och restaurangverksamhet. Universitetet äger inga lokaler utan hyr sina lokaler av olika fastighetsägare. LU Byggnad är universitetets avtalspart gentemot fastighetsägaren. Det innebär att LU Byggnad ansvarar för frågor som rör inhyrningar, avveckling och för alla förändringar av universitetets lokalbestånd. Kontakta alltid LU Byggnad på fg@bygg.lu.se vid förändrat lokalbehov eller övriga frågor som rör lokaler. Upplåtelser inom universitetet regleras av föreskrift för intern upplåtelse.

Senaste forskningsoutput

Per Gustafson, 2018, Advances in Human Factors, Business Management and Leadership - Proceedings of the AHFE 2017 International Conferences on Human Factors in Management and Leadership, and Business Management and Society. Springer, Vol. 594. s. 351-361 11 s. (Advances in Intelligent Systems and Computing; vol. 594).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (2)