LU Innovation

Organisation: gemensam förvaltning

Beskrivning

LU Innovation är Lunds universitets innovationsverksamhet. Organisationen består av en myndighetsdel och ett holdingbolag som fungerar som en enhet med ett gemensamt uppdrag och ledning. Uppgiften är att, genom framgångsrikt nyttiggörande av kunskap vid Lunds universitet, bidra till ökad tillväxt i Sverige. Sedan 1999 har vi investerat i nära 80 nya forskningsbolag. Genom att stötta och utveckla forskningsresultat tillsammans med forskare och studenter, verkar vi för att fler idéer ska gå mot bolag och/eller leda till licensaffärer. Vi erbjuder: - Affärsrådgivning (stöd och rådgivning) - Verifieringstöd (VFT) - Marknads- och IP Screening (övergripande kartläggning av marknad, konkurrens och patentläge). Tjänsterna är fritt tillgängliga för forskare och studenter vid samtliga fakulteter inom Lunds universitet. Vill du veta mer? Besök oss på www.innovation.lu.se

Senaste forskningsoutput

Jesper Falkheimer & Hui Zhao, 2020 sep 1, Crisis Communication. Frandsen, F. & Johansen, W. (red.). Mouton de Gruyter, (Handbooks of Communication Science; nr. 23).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Jesper Falkheimer & Mats Heide, 2020 aug, En ämneslång karriär: Vänbok till Gunilla Jarlbro. Miegel, F. (red.). MediaTryck Lund, s. 73–84

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Jesper Falkheimer, 2020, Checkpoint 2020: Människor, gränser och visioner i Öresundsbrons tid. Idvall, M. & Palmehag, A. (red.). Göteborg: Makadam förlag, Vol. 40. s. 57-69 (Centrum för Öresundsstudier; vol. 40).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (33)