LUCC - Lunds universitets cancercentrum

Organisation: avdelning

Beskrivning

LUCC samordnar cancerforskning vid Lunds universitet och startade upp under 2019. LUCCs ska ge stöd till universitetsledning, fakultetsledning och Region Skånes ledning till att fatta välinformerade och strategiska beslut som rör cancerområdet inom verksamheterna forskning, utbildning, innovation och samverkan. Uppdraget innebär att man ska samordna olika initiativ som berör cancerforskning och vara kontaktpunkt för såväl interna, som externa aktörer då man önskar samverka med cancerforskare, samt proaktivt agera för att stärka cancerområdet vid Lunds universitet i ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv.

Forskning

Vid Lunds universitet bedriver vi flervetenskaplig forskning inom cancer i nära samarbete med sjukvården. Cancerforskningen vid Lunds universitet omfattar flera olika områden med allt från grundläggande forskning på laboratorium i provrör till kliniska studier på cancerpatienter i samarbete med sjukvården. Forskningsverksamhet bedrivs inom flera fakulteter på universitet och inom olika verksamheter inom sjukvården.

Senaste forskningsoutput

Joana B. Pereira, Sara Hall, Jalakas, M., Grothe, M. J., Olof Strandberg, Erik Stomrud, Westman, E., Danielle van Westen & Oskar Hansson, 2020 jun, I : Neurobiology of Disease. 139, 104831.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lindberg, T., de Ávila, R. I., Kathrin S. Zeller, Fredrik Levander, Eriksson, D., Chawade, A. & Malin Lindstedt, 2020 apr 15, I : Journal of Proteomics. 217, 103647.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tax, C. M. W., Filip Szczepankiewicz, Markus Nilsson & Jones, D. K., 2020 apr 15, I : NeuroImage. 210, 116534.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (125)