LUCSUS

Organisation: centrumbildning

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Sustainable Energy: Exploring the sustainability of the community-run hydro-power development in Nepal

  Sara Brogaard & Mine Islar

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  Projekt: Forskning

 2. ActivateChange: Activating transformation: Meeting the climate crisis inside-out

  Christine Wamsler

  2020/09/012021/07/31

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 3. Visualisera framtiden - skapa vägar för hållbar utveckling genom deltagande konst, och scenariotänk

  Emma Johansson, Sara Brogaard, Jens Friis Lund, Dismas Mwaseba & Emily Boyd

  Swedish Research Council

  2020/02/012023/01/31

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 4. Mind4Change: Agents of Change - Mind, cognitive bias and decision-making in a context of social and climate change

  Christine Wamsler, Luis Mundaca, Oscar Kjell, Gustav Osberg & Walter Osika

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2020/01/012024/12/31

  Projekt: Forskning

 5. Navigating Justice Claims: Between Riots, Strikes and Business as Usual

  Eric Brandstedt, Henner Busch & Vasna Ramasar

  2020/01/012022/12/31

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 6. Samiska sociala rörelser - urfolksmobilisering kring renskötselns ekologiska förutsättningar under klimatnödläge

  David Harnesk

  Swedish Research Council

  2020/01/012022/12/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 7. TransVision: Visioner för en fossilfri omställning: kopplingen mellan samhälle, välfärd och energisystem i omställningen till ett fossilfritt samhälle

  Christine Wamsler, Luis Mundaca, Oscar Kjell, Gustav Osberg & Walter Osika

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2020/01/012024/12/31

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 8. Avvägningar mellan negativa utsläpp och utsläppsminskningar?: Integrering av diskursiva och materiella dimensioner av ’mitigation deterrence’

  Wim Carton & Inge-Merete Hougaard

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2019/12/012023/12/31

  Projekt: Forskning

 9. Grants for teaching sabbatical at University of Zimbabwe

  Karin Steen

  2019/12/012020/02/16

  Projekt: ÖvrigtUndervisning

 10. Developing the research and practice agenda for transformative justice

  Eric Hoddy

  2019/10/012021/02/28

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 11. NETs: Negative Emissions

  Natalia Rubiano Rivadeneira

  2019/09/012023/08/31

  Projekt: Avhandling

 12. Resoursification

  Johan Hultman, Hervé Corvellec, Susanne Arvidsson, Johan Ekroos, Clara Gustafsson, Anne Jerneck, Fay Lundh Nilsson & Niklas Wahlberg

  2019/09/012020/04/30

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 13. NoP: Fredens natur – Samspelet mellan fredsbyggande och miljöskydd efter konflikter

  Fariborz Zelli, Maria Andrea Nardi, Micael Runnström, Torsten Krause, Alejandro Fuentes, Joshka Wessels, Sandra Valencia Mosquera & Britta Sjöstedt

  2019/04/012022/03/31

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 14. Enhanced Value Creation and Credibility of Sustainability Information

  Susanne Arvidsson, Emily Boyd, Nancy Bocken & Lars J Nilsson

  2019/03/152022/09/15

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning, Internationellt samarbete, Samarbete med industri

 15. Migration, Omvandling och Hållbarhet (MISTY)

  Emily Boyd & George Neville

  Swedish Research Council

  2019/02/012022/01/31

  Projekt: Forskning

 16. Dagliga former av motstånd mot statlig anpassningsreglering: En etnografisk studie av responser i informella bosättningar

  Emily Boyd, Ebba Brink & Ana Maria Vargas Falla

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2019/01/012022/12/31

  Projekt: Forskning

 17. TRANSIST: Från vardagliga former av motstånd mot omvandlande klimatanpassning bland de urbana fattiga

  Emily Boyd, Christine Wamsler, Simon Halliday , Jon Ensor & Eric Hoddy

  Swedish Research Council

  2019/01/012022/12/31

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 18. Ingen ny tid för avgång: Förändrade politiska och personliga berättelser om flygresande, klimat och det goda livet i Sverige

  Kimberly Nicholas

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2019/01/012022/12/31

  Projekt: Övrigt

 19. (MAGYC): Migration Governance and Asylum Crises

  Lennart Olsson, Mine Islar & Anne Jerneck

  2019/01/012022/12/31

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 20. Minnet är kort. Lantbrukares upplevelse av torkan 2018

  Tomas Germundsson & Sara Brogaard

  2019/01/012020/06/30

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 21. Negative emissions

  Emily Boyd & Wim Carton

  2019/01/012022/12/31

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 22. This is not the Rose Garden: Child Labor and Forced Labor in Turkish Agro-food Production

  Sinem Kavak

  2019/01/012019/12/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

Föregående 1 2 3 Nästa