LUNARC - Centrum för Tekniska och Vetenskapliga Beräkningar vid Lunds Universitet

Organisation: centrumbildning

Beskrivning

LUNARC, Centrum för vetenskapliga och tekniska beräkningar inom Lunds Universitet LUNARC tillhandahåller resurser och expertkompetens inom områdena högpresterande beräkning, lagring och visualisering för Svensk akademisk forskning. Centrat tillhör SNIC (Swedish National Infrastructure for Computing) och är ett av sex superdatorcentrum i Sverige. Utöver drift av datorsystemen har LUNARC en projektverksamhet som bedriver utvecklingsprojekt tillsammans med forskargrupper primärt inom Lunds Universitet. Centrat har även utbildning på doktorand och postdoc nivå inom ovan nämnda områden. Resurserna är fria att använda för Svenska akademiska forskare.

Forskning

LUNARC, Centrum för Tekniska och Vetenskapliga Beräkningar vid Lunds universitet.

Senaste forskningsoutput

et al. et al., A Bonfanti, Alexander J Mustill & Melvyn B Davies, 2021, I: Astronomy and Astrophysics. 646, A157.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anil Kunwar, Johan Hektor, Sukeharu Nomoto, Yuri Amorim Coutinho & Nele Moelans, 2020, I: International Journal of Mechanical Sciences. 184, 105843.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anil Kunwar, Yuri Amorim Coutinho, Johan Hektor, Haitao Ma & Nele Moelans, 2020, I: Journal of Materials Science and Technology. 59, s. 203-219 17 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (7)