Astronomi

Organisation: avdelning

Forskning

Forskningen vid Lunds observatorium har som ett gemensamt fokus uppkomsten och utvecklingen av Vintergatan och dess beståndsdelar. Vårt arbete kombinerar teori med observationer och vetenskapliga bidrag till rymdprojekt. Data från ESAs Gaia-satellit ger information om Vintergatans uppbyggnad och kommer att hitta ca tiotusen exoplanetsystem liksom objekt i solsystemet som potentiellt kan komma farligt nära Jorden. Astronomer i Lund medverkar aktivt i program för att bearbeta och använda data från Gaia och för att samla in kompletterande data från teleskop på marken (t.ex. Gaia-ESO Survey). Teoretiska arbeten gäller exoplanetsystemens uppkomst och dynamik, hur svarta hål växer, samt förstadierna till de ljusstarkaste explosionerna i Universum (supernovor och gammablixtar). Såväl observationella som teoretiska arbeten drar nytta av vårt deltagande i utvecklingen av nästa generationens instrument (t.ex. CTA, PLATO och 4MOST) och arbeten med att mäta astrofysikaliskt intressanta atomdata i Edlén-laboratoriet.

Senaste forskningsoutput

Anna Arnadottir, Emil Rofors, Emil Cronemyr, Joanna Lewis, Roger Eriksson, Wojciech Potrzebowski & Wolfgang Hees, 2021 okt 2

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKurerad/producerad utställning/event

Anna Arnadottir, Rebecca Forsberg, Nicholas Borsato, Josefin Martell, Katrin Ros & Eric Andersson, 2021 okt 1

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKurerad/producerad utställning/event

Anna Arnadottir, Nicholas Borsato, Rebecca Forsberg, Michiel Lambrechts & Katrin Ros, 2021 sep 24

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKurerad/producerad utställning/event

Visa alla (1455)