Lunds universitets bibliotek

Organisation: bibliotek

Beskrivning

Lunds universitets bibliotek (LUB) är en nätverksorganisation som består av ett gemensamt universitetsbibliotek (UB) och åtta fakultetsbibliotek. Fakultetsbiblioteken ansvarar för den dagliga servicen till studenter och forskare inom sina respektive ämnesområden. UB ger service till alla användare inom universitetet, samt förvaltar det nationella reservexemplaret av allt svenskt tryck. Nätverkets främsta uppgift är att stödja universitetets utbildning och forskning genom god tillgång till kvalitetsgranskad information. Verksamheten inom LUB leds av universitetsbibliotekarien och biblioteksstyrelsen. Alla biblioteken i nätverket är offentliga och tillgängliga även för allmänheten.

Senaste forskningsoutput

Bitte Holm, Lena Landgren & Anna Wiberg, 2015, (Unpublished) Lunds universitets bibliotek. 38 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Carina Enestarre, Eva Jurlander, Cajsa Andersson, Kristina Holmin & Nina Reistad, 2015, ASP Conference Series. Holl, A., Lesteven, S., Dietrich, D. & Gasperini, A. (red.). Astronomical Society of the Pacific (ASP), Vol. 492. s. 248-253

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (72)