Ekonomihögskolan

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Essays on productivity

  Polina Knutsson & Martin Andersson

  2015/05/05 → …

  Projekt: Avhandling

 2. Priority-setting for research, development, and innovation

  Erik Brattström, Tomas Hellström & Ismael Ràfols

  2015/05/01 → …

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

 3. Slututvärdering av det svenska landsbygdsprogrammet 2007-2013: Utvärdering av åtgärder för en bättre miljö

  Henrik Smith, Juliana Dänhardt, Paul Caplat, Helena Hanson, Sören Höjgård, Annelie Jönsson, Mikael Lantz, Åke Lindström, Lovisa Nilsson, Martin Nordin, Ola Olsson, Rebecca Stewart, Martin Stjernman, Erik Öckinger, Torbjörn Jansson, Karin Blombäck, Dennis Collentine, Holger Johnsson & Erik Grenestam

  2015/04/152016/12/31

  Projekt: UppdragsforskningNationellt samarbete

 4. Strategic implications from autonomous vehicle technology

  Pelle Högnelid, Thomas Kalling & Matts Kärreman

  2015/03/012020/03/31

  Projekt: AvhandlingSamarbete med industri, Individuellt forskningsprojekt

 5. Social-related inequality in health: advancing explanation, measurement, and the policy process

  Ulf Gerdtham, Margareta Dackehag, Erik Wengström, Anders Anell, Gustav Kjellsson, Linnea Wickström Östervall, Hjördis Hardardottir & Gawain Heckley

  Swedish Research Council

  2015/01/012018/12/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 6. Tolkning av skatterätt

  Axel Hilling

  Torsten Söderbergs stiftelse

  2015/01/012018/12/31

  Projekt: Forskning

 7. Vetenskap och beprövad erfarenhet

  Johan Brännmark, Johannes Persson, Lena Wahlberg, Annika Wallin, Eva Sjöstrand, Nils-Eric Sahlin, Sten Anttila, Charlotta Levay, Niklas Vareman, Lena Wahlberg, Wändi Bruine de Bruin, Alexander D. Davis, Baruch Fischhoff & Barbara McNeil

  2015/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 8. Development or exploitation - The long term developments of settler farming in Kenya, Malawi, South Africa and Zimbabwe

  Erik Green, Jutta Bolt, Maria Fibaek & Javier Delgado Carbajo

  Swedish Research Council

  2015/01/012018/12/31

  Projekt: ForskningInternt samarbete (LU)

 9. Betydelsefulla nya svenska produkter och processer 1970 tills nu

  Astrid Kander, Karolin Sjöö, Josef Taalbi, Jonas Ljungberg, Frank van der Most & Magnus Jiborn

  Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

  2014/11/272020/03/06

  Projekt: ForskningNationellt samarbete, Tvärvetenskaplig forskning

 10. Skilda innovationstrender i Finland och Sverige 1970-2013

  Astrid Kander, Gergei Farkas, Juha Oksanen, Frank van der Most, Karolin Sjöö, Sara Torregrosa Hetland, Josef Taalbi, Jonas Ljungberg, Axel Ek, Linnea Karlsson, Mathias Johansson, Nina Rilla, Antti Pelkonen, Matthias Deschryvere & Maria Mäntylä

  Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

  2014/11/272017/03/06

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 11. Data and the law

  Ulrika Wennersten & Maunsbach Ulf

  2014/09/012015/09/01

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 12. Exploring challenges for New Big Science: The realization of ESS and MAX IV in Lund.

  Josephine Rekers, Kerstin Sandell, Jutta Haider, Sara Kjellberg, Ulf Maunsbach, Anna Kaijser & Ulrika Wennersten

  2014/09/012015/09/01

  Projekt: ForskningInternt samarbete (LU)

 13. Essays on academic careers, mobility and scientific productivity

  John Källström, Olof Ejermo & Kaveh Majlesi

  2014/09/01 → …

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

 14. Essays on financial economics

  Dinh-Vinh Vo & Hossein Asgharian

  2014/09/01 → …

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

 15. Managing diversity in the Swedish police

  Jens Rennstam

  2014/09/012017/08/31

  Projekt: Forskning

 16. TBA, Essays on systemic risk

  Dominika Krygier & Anders Vilhelmsson

  2014/09/012019/06/01

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

 17. Sustainable Welfare - Theme, Pufendorf IAS

  Max Koch, Oksana Mont, Eric Brandstedt, Eric Clark, Maria Emmelin, Kerstin Enflo, Roger Hildingsson, Håkan Johansson, Jamil Khan, Annika Pissin, Hubert Buch-Hansen & Kate Soper

  2014/08/142015/08/15

  Projekt: NätverkTvärvetenskaplig forskning, Internationellt samarbete

 18. The Organisation of the Retail Payment Market in Sweden

  Carin Rehncrona, Cecilia Fredriksson & Håkan J. Holm

  2014/04/01 → …

  Projekt: AvhandlingTvärvetenskaplig forskning

 19. Implementation of Open Notes in Region SKåne

  Gudbjörg Erlingsdottir, Lena Petersson & Karin Jonnergård

  2014/04/012019/11/30

  Projekt: AvhandlingSamarbete med kommuner och landsting

 20. Vem gjorde skitjobbet? Energi i europeisk och global handel, 1800-1970

  Astrid Kander, Paul Warde, Viktoras Kulionis, Dimitris Theodorids, Sofia Henriques, Sven Hagen, Carl Nordlund & Johan Brolin

  Swedish Research Council

  2014/01/012017/12/31

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 21. Entrepreneurial systems – A condition for growth

  Diamanto Politis, Åsa Lindholm Dahlstrand, Martin Andersson, Olof Ejermo, Jonas Gabrielsson, Torben Schubert, Markus Grillitsch & Bo Carlsson

  2014/01/012017/12/31

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 22. Kostnadseffektivt stöd till ekologisk odling för att gynna bevarande av biologisk mångfald och ekosystem-tjänster

  Henrik Smith, Johan Ekroos, Mark Brady, Romain Carrié & William Sidemo Holm

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2014/01/012018/12/31

  Projekt: Forskning

 23. Offentliga Öppna Data - En juridisk handbok

  Stefan Larsson, Jonas Ledendal & Joakim Wernberg

  2013/11/272014/08/29

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 24. Utrikeshandelns effekter på koldioxidutsläppen

  Astrid Kander, Magnus Jiborn, Karin Bäckstrand, Thomas Wiedmann & Daniel Moran

  Swedish Energy Agency

  2013/11/012015/10/31

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete, Tvärvetenskaplig forskning

 25. DigiTrust: Privacy, Identity and Legitimacy in the Digital Society

  Stefan Larsson, Per Runeson, Jutta Haider, Robert Willim, Jonas Ledendal, SUSANNA BILL, Calle Rosengren, Ben Smeets, Fredrik Åström & Tobias Olsson

  2013/09/022014/06/30

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning, Internationellt samarbete