Ekonomihögskolan

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 1981
 2. The Depression in Sweden and the United States. A Comparison of Causes and Policies

  Lars Jonung, 1981, The Great Depression Revisited. Brunner, K. (red.). Boston, MA, s. 286-315 36 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. Trichloroethylene: Effects on body and organ weights in mice, rats and gerbils

  Kjellstrand, P., Kanje, M., Månsson, L., Bjerkemo, M., Mortensen, I., Lanke, J. & Björn Holmquist, 1981, I : Toxicology. 21, 2, s. 105-115

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. Uppfattad och förväntad inflation i Sverige

  Lars Jonung, 1981, Prisreglering mot inflation? : slutbetänkande. Bilagor 1-6. Liber, Vol. 1981: 41. s. 189-286 98 s. (Statens offentliga utredningar).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 5. The Long Run Behavior of the Income Velocity of Money in Five Advanced Countries, 1870-1976: An Institutional Approach

  Bordo, M. D. & Lars Jonung, 1981 jan, I : Economic Inquiry. 19, 1, s. 96-116 21 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Den ostyriga sektorn

  Lars Jonung, 1981 feb, Uppsala Nya Tidning.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 7. Så kan LO lösa fondfrågan: Starta egna aktiesparfonder!

  Lars Jonung, 1981 mar 14, DN.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 8. Lärdomar av 70-talets konjunkturpolitik

  Lars Jonung, 1981 maj, Uppsala Nya Tidning.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 9. Ny prispolitik – steg i rätt riktning

  Lars Jonung, 1981 aug, Uppsala Nya Tidning.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 10. Guldmyntfoten kommer åter?

  Lars Jonung, 1981 nov, Uppsala Nya Tidning.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 11. 1982
 12. Affärsbankernas obligationsinnehav 1880-1980

  Lars Jonung, 1982, Kreditpolitiken. Fakta, teorier och erfarenheter: Expertrapporter från kreditpolitiska utredningen. Stockholm: Liber, Vol. SOU:53. s. 249-269 21 s. (Statens offentliga utredningar).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 13. A survey of project evaluation methods and their applications

  Imable, R., Somogyi, L. & Söderström, L., 1982, (Unpublished) Department of Economics, Lund Universtiy.

  Forskningsoutput: Working paper

 14. Bagge, Lindahl och nationalinkomsten: Om "National Income of Sweden 1861-1930"

  Benny Carlson, 1982, Lund, 55 s. (Meddelande från Ekonomisk-historiska institutionen Lunds Universitet; nr. 27).

  Forskningsoutput: Working paper

 15. Do Trade Unions Really Give Rise to Social Losses?

  Hansson, G., 1982, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 1, s. 21-26

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Effects of Trichloroethylene inhalation on acid phosphatase in rodent brain

  Kjellstrand, P., Anders Edström, Bjerkemo, M. & Björn Holmquist, 1982, I : Toxicology Letters. 10, 1, s. 1-5

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. Ekonomiska konsekvenser av vattenkvalitetsförändringar i sjöar

  Hjalte, K., Lidgren, K., Anna-Lisa Lindén & Wells, C., 1982, T.E.M. Lunds universitet. 95 s. (Rapport)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 18. Hur jämlika är vi?

  Söderström, L., 1982, Hur jämlika är vi?. Ratio, s. 7-62

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. Inkomsten av eget hem

  Söderström, L., 1982, I : Statistisk tidskrift. 20, 3, s. 176-184

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. Sensitivity of mongolian gerbils to trichloroethylene exposure during neonatal growth

  Kjellstrand, P., Månsson, L., Bjerkemo, M., Lanke, J., Björn Holmquist & Lena Zetterqvist, 1982, I : Toxicology Letters. 14, 1-2, s. 97-101

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Stortorget in Malmoe: a press content analysis

  Carl Hampus Lyttkens, 1982, I : Aris. s. 96-107

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. The life cycle hypothesis and aggregate household saving

  Söderström, L., 1982, I : American Economic Review. 72, 3, s. 590-596

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. The relation between accidents and output in Swedish industry

  Carl Hampus Lyttkens, 1982, I : Safety Science. 4, 2-4, s. 233-242

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. The Stockholm School and the Development of Dynamic Method

  Hansson, B., 1982, I : Studici Economici. 16

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. The Stockholm School And The Development Of Dynamic Method

  Hansson, B., 1982, Croom Helm Publishers Ltd.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 26. Virksomhedens valutastyring

  Balling, M. & Lars Oxelheim, 1982, Civiløkonomen.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 27. Regeringens åtstramningspolitik: "En investering för framtiden”

  Lars Jonung, Calmfors, L. & Söderström, H. T., 1982 sep 9, Dagens nyheter (DN debatt).

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 28. Efter devalveringen

  Lars Jonung, 1982 okt, Uppsala Nya Tidning.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 29. 1983
 30. Devalveringen av den svenska kronan - En marknadsföringsåtgärd?

  Lars Oxelheim, 1983, Bedriftsøkonomen, 2.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 31. Effects of continuous Trichloroethylene inhalation on different strains of mice

  Kjellstrand, P., Björn Holmquist, Nils Mandahl & Bjerkemo, M., 1983, I : Acta Pharmacologica et Toxicologica. 53, 5, s. 369-374

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. Frågor kring företagets beslut under valutaosäkerhet

  Lars Oxelheim, 1983, Scandinavian Institute for Foreign Exchange Research.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 33. Ingenjörsutbildning och kapitalbildning 1933-1973

  Lars Pettersson, 1983, Studentlitteratur AB. 160 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 34. Kvinnan i ekonomin - hem, yrke, karriär

  Lundahl, M. (red.) & Inga Persson (red.), 1983, Liber.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 35. Large Indivisibles: An analysis with respect to price equilibrium and fairness

  Lars-Gunnar Svensson, 1983, I : Econometrica. 51, 4, s. 939-954

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. Merkantilismen och 30-talet: eller kom Heckschers storverk i rättan tid?

  Benny Carlson, 1983, Lund: Department of Economic History, Lund University, 29 s. (Meddelande från Ekonomisk-historiska institutionen Lunds Universitet; nr. 30).

  Forskningsoutput: Working paper

 37. On the Existence of Fair Allocations

  Lars-Gunnar Svensson, 1983, I : Zeitschrift für Nationalökonomie. 43, 3, s. 301-308

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. Proposals for New Accounting Standards for Foreign Monetary Items

  Lars Oxelheim, 1983, I : Journal of Business Finance & Accounting. 10, 4, s. 257-288

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. Social Clauses and International Trade: An Economic Analysis of Labour Standards in Trade Policy

  Hansson, G., 1983, Croom Helm Publishers Ltd.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 40. Socialförsäkringarnas finansiering

  Söderström, L., 1983, Inför omprövningen. Alternativ till dagens socialförsäkringar. Kolterjahn, M. (red.). Liber, s. 39-89

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. Social insurance

  Söderström, L. (red.), 1983, North-Holland. (Contributions to Economic Analysis; vol. 148)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 42. Staten borde ta kursrisker för låntagare

  Lars Oxelheim, 1983, Ledarskap, Ekonomen : organ för Svenska civilekonomföreningen.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 43. The Rybczynski Theorem under Decreasing Returns to Scale

  Hansson, G. & Lundahl, M., 1983, I : Scandinavian Journal of Economics. 85, 4, s. 531-540

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 44. Trichloroethylene: Further studies of the effect on body and organ weights and plasma buturylcholinesterase activity in mice

  Kjellstrand, P., Björn Holmquist, Alm, P., Kanje, M., Romare, S., Jonsson, I., Månsson, L. & Bjerkemo, M., 1983, I : Acta Pharmacologica et Toxicologica. 53, 5, s. 375-384

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 45. Valutastyring

  Lars Oxelheim, 1983, Børsens forlag och Foreningen av Danske Civiløkonomers forlag, Copenhagen.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 46. Wicksell's Critique of Ricardo’s Chapter "On Machinery"

  Hansson, B., 1983, I : Journal of Economic Studies. 10

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 47. Youth Employment in Sweden

  Björklund, A. & Inga Persson, 1983, Youth at Work. An International Survey. Reubens, B. G. (red.). Rowman & Allanheld, Totowa, New Jersey, s. 232-268

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 48. Avskaffa priskontrollen

  Lars Jonung, 1983 jan, Uppsala Nya Tidning.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 49. Hur styrs landet?

  Lars Jonung, 1983 mar, Uppsala Nya Tidning.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 50. Förväntningars roll för inflation

  Lars Jonung, 1983 jun, Uppsala Nya Tidning.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 51. Den nya synen på konjunkturpolitiken

  Lars Jonung, 1983 sep, Uppsala Nya Tidning.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel