Ekonomihögskolan

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 1966
 2. Inledning till ekonomisk tillväxtteori

  Söderström, L., 1966, (Unpublished) Department of Economics, Lund Universtiy.

  Forskningsoutput: Working paper

 3. 1967
 4. Välfärdsteori och ekonomisk politik

  Niklasson, H., Somogyi, L. & Söderström, L., 1967, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 5. 1968
 6. Den svenska förmögenhets- och inkomstfördelningen 1945-1964

  Söderström, L., 1968, Ägande och inflytande inom det privata näringslivet (Koncentrationsutredningen V). Finansdepartementet, s. 171-207

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Människa eller konsument? Teorier om ekonomisk utveckling

  Söderström, L., 1968, Almqvist & Wiksell.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 8. 1969
 9. Bidrag till den ekonomiska löneteorin

  Söderström, L., 1969

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 10. Politik och jämlikhet

  Elmgren, B., Karlsson, L., Kindlund, S., Lindberg, I. & Söderström, L., 1969, Prisma. (Prisma-debatt)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 11. Fallet Angela Davis

  Lars Jonung, 1969 nov 23, DN.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 12. 1970
 13. Byggande av en simuleringsmodell.

  Olerup, A., 1970, I : Erhvervsokonomisk Tidksrift. 34

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. Growth of Private Foreign Investments in India 1948-60

  Neelambar Hatti, 1970, I : Economy & History. 13, 1, s. 54-80 27 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Miljövård i marknadsekonomin

  Söderström, L., 1970, Kampen om framtiden. Miljöplanering i marknadsekonomi. Hagman, F. (red.). Rabén & Sjögren (Stockholm), s. 109-141

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 16. Välfärdsteori och ekonomisk politik

  Niklasson, H. & Söderström, L., 1970, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 17. USA:s kostnader för Vietnamkriget

  Lars Jonung, 1970 sep 20, Sydsvenska dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 18. 1971
 19. Den svenska köpkraftsfördelningen 1967. Betänkande avgivet av låginkomstutrednigen

  Söderström, L., 1971, Inrikesdepartementet.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 20. Internationella resursfördelningsproblem

  Inga Persson & Södersten, B., 1971, Liber.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 21. 1972
 22. Den nya monetarismen

  Lars Jonung, 1972, I : Ekonomisk Revy . 2, s. 54-58 5 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. Köpkraft och löner

  Söderström, L., 1972, Värde, välfärd och jämlikhet. En granskning av värdefördelningen i Sverige. Nordenstam, G. R. & fl., M. (red.). Studentlitteratur AB, s. 91-115

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. Låginkomstproblemet

  Söderström, L., 1972, Inrikesdepartementet.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 25. Pengar : teori, politik och institutioner

  Jonung, C. & Lars Jonung, 1972, Lund: Studentlitteratur.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 26. Penningpolitik eller kreditpolitik. Några synpunkter på svensk riksbankspolitik

  Lars Jonung, 1972, I : Ekonomisk Revy . 6, s. 249-258 9 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. Regressionsanalysens grunder

  Lars Oxelheim, 1972, Department of Statistics, Lund university.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 28. Some Properties of Two Stage Least Squares as Applied to Nonlinear Models

  David Edgerton, 1972, I : International Economic Review. 13, February, s. 26-32

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. Är börsen ett Solvalla?

  Lars Jonung & Ståhl, I., 1972 maj 4, DN.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 30. Aktieköp för AP-pengar?

  Lars Jonung & Ståhl, I., 1972 maj 5, DN.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 31. Bör avbetalningsköpen hejdas?

  Lars Jonung, 1972 aug 25, DN.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 32. 1973
 33. Cementfusionen - bör den stoppas?

  Lars Jonung & Nilsson, B., 1973, I : Ekonomisk Debatt. 1, 8, s. 497-503 7 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Den svåra riksbankspolitiken

  Lars Jonung & Jonung, C., 1973, I : Ekonomisk Debatt. 7, s. 450-452 3 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 35. External Assistance to India from Western Governments and International Agencies during 1951-61

  Neelambar Hatti, 1973, I : Economy & History. 16, 1, s. 55-80 25 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. Förord i "De klassiska ekonomernas samhällssyn"

  Lars Jonung, 1973, De klassiska samhällsekonomernas samhällssyn. Robbins, L. (red.). Natur och kultur, s. 7-16 10 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 37. Låginkomstproblemet är en principsak

  Söderström, L., 1973, I : Ekonomisk Debatt. 1, 2, s. 137-139

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. Prisreglering som stabiliseringspolitiskt instrument

  Lars Jonung, 1973, I : Ekonomisk Debatt. 1, 7, s. 432-440 9 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. Skogspolitik och optimalitet

  Lars Jonung & Jonung, C., 1973, I : Ekonomisk Debatt. 4, s. 264-266 3 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 40. Skogspolitik och optimalitet II

  Lars Jonung & Jonung, C., 1973, I : Ekonomisk Debatt. 5, s. 343-344 2 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 41. Swedish Central Bank Policy in the Post-War Period: Some Comments

  Lars Jonung, 1973, I : Kredit und Kapital. 6, 3, s. 322-343 22 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 42. The Combined Use of Predictors and Taylor Series in Nonlinear Interdependent Systems

  David Edgerton, 1973, I : Économie Appliquée. 26, 2-3-4, s. 537-559

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. Ekonomi och mytologi

  Lars Jonung, 1973 jun 9, Sydsvenska dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 44. Svar i sex punkter

  Lars Jonung, 1973 jun 27, Sydsvenska dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 45. Svar i två punkter

  Lars Jonung, 1973 jul 25, Sydsvenska dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 46. Spararnas låga ränta

  Lars Jonung & Ståhl, I., 1973 sep 7, DN.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 47. Konsten att ransonera

  Lars Jonung & Hjalte, K., 1973 dec 30, DN.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 48. 1974
 49. A Note on Inflation and Prices in India during 1939-45

  Neelambar Hatti, 1974, I : Economy & History. 17, 1, s. 94-105 12 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 50. Att värdera arbetsmarknadsutbildning

  Söderström, L., 1974, I : Forskning om utbildning. 1, 4, s. 21-28

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 51. Att värdera sjukvård

  Söderström, L., 1974, (Unpublished) Department of Economics, Lund Universtiy.

  Forskningsoutput: Working paper

 52. Balansen: full sysselsättning utan inflation och valutasvårigheter

  Lindgren, B. & Söderström, L., 1974, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 53. Fördelningen: skillnader i lön och inkomst

  Söderström, L., 1974, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 54. Hushållningen: olika ekonomiska system

  Lindgren, B., Stenkula, P. & Söderström, L., 1974, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 55. Introduktion till Systemalgebra (3:e uppl)

  Olerup, A., 1974, Studentlitteratur AB. 190 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 56. Prisreglering i teori och praktik

  Lars Jonung, 1974, I : Ekonomisk Debatt. 2, s. 124-124 1 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 57. Riksbankspolitik eller bostadspolitik

  Lars Jonung, 1974, I : Ekonomisk Debatt. 3, s. 192-194 3 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 58. The Proximate Determinants of the Swedish Money Stock, 1871-1971

  Lars Jonung, 1974, I : SEB Quarterly Review. 4, s. 161-170 10 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 59. Tre "svåra" begrepp i samhällsekonomin: förmögenhet, inkomst, lön

  Lindgren, B. & Söderström, L., 1974, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 60. Världsekonomin: tillväxt, utveckling

  Stenkula, P. & Söderström, L., 1974, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 61. 1975
 62. Aktiviteter och välfärd

  Söderström, L., 1975, (Unpublished) Department of Economics, Lund Universtiy, (Meddelande; nr. 7).

  Forskningsoutput: Working paper

 63. Är 70-talets svenska ekonomi annorlunda?

  Lars Jonung & Eskil, W., 1975, I : Ekonomisk Debatt. 3, 4, s. 270-272 3 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 64. Arbetsmarknadsutbildningens olönsamhet en gång till

  Söderström, L., 1975, I : Forskning om utbildning. 2, 2, s. 40-42

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 65. Det annorlunda 1970-talet?

  Lars Jonung & Eskil, W., 1975, I : Ekonomisk Debatt. 3, 6, s. 384-385 2 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 66. Growth and distributive justice in the Indian agricultural strategies since 1951

  Neelambar Hatti & Sano, H-O., 1975, I : Economy & History. 18, 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 67. Mät prisförväntningarna!

  Lars Jonung & Ståhl, I., 1975, I : Ekonomisk Debatt. 6, s. 367-368 2 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 68. Samband mellan energisystem och samhällsekonomi

  Söderström, L., 1975, Inrikesdepartementet. (Energiforskning : förslag till plan för allmänna energisystemstudier m.m.; vol. DsI 1975:3)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 69. UNIDO:s riktlinjer för projektvärdering

  Söderström, L., 1975, (Unpublished) Department of Economics, Lund Universtiy, (Kurskompendium; nr. 28).

  Forskningsoutput: Working paper

 70. 1976
 71. Arbetsmarknadsutbildningens effekter på inkomstfördelning och resursanvändning

  Söderström, L., 1976, Arbetsmarknadspolitikens effekter. Remissvar på riksdagens revisorers granskningspromemorior 7-10/1975. Department of Economics, Lund Universtiy, Vol. Meddelande 1976:18. s. 21-9

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 72. Bruksvärdering - Ett alternativ till bostadssubventioner

  Söderström, L. & Turner, B., 1976, I : Ekonomisk Debatt. 4, 4, s. 275-281

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 73. Den ideala arbetslöshetsförsäkringen - Skiss till utgångspunkt för sociala lönsamhetsbedömningar

  Söderström, L., 1976, Sosiaalpolitiika. III Nordiska socialpolitiska forskarseminariet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 74. Faktisk och förväntad inflation 1975-1976

  Lars Jonung & Ståhl, I., 1976, I : Ekonomisk Debatt. 8, s. 531-532 2 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 75. Inflationen som skatt

  Lars Jonung, 1976, I : Ekonomisk Debatt. 4, 8, s. 497-509 13 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 76. Money and prices in Sweden 1732-1972

  Lars Jonung, 1976, I : Scandinavian Journal of Economics. 1, s. 40-58 29 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 77. Ricardiansk och neoricardiansk värdeteori

  Hansson, B., 1976, Fordelning, indkomstpolitik og arbejdsløshet i Norden. Roskilde Universitetsforlag, s. 9-28

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 78. Sources of Growth in the Swedish Money Stock, 1871-1971

  Lars Jonung, 1976, I : Scandinavian Journal of Economics. 78, s. 611-627 17 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 79. Variable human capital and the value of time

  Söderström, L., 1976, (Unpublished) Department of Economics, Lund Universtiy.

  Forskningsoutput: Working paper

 80. Devalvering eller idiotstopp

  Lars Jonung, 1976 dec 2, DN.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 81. 1977
 82. Bankinspektionen och kreditmarknaden

  Lars Jonung, 1977, I : Ekonomisk Debatt. 4, s. 245-248 4 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 83. Dags att inspektera Bankinspektionen!

  Lars Jonung, 1977, I : Ekonomisk Debatt. 5, 1, s. 4-4 1 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 84. En juldikt till riksbankschefen

  Lars Jonung, 1977, I : Ekonomisk Debatt. 5, 8, s. 533-533 1 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 85. En stor skattereform

  Lars Jonung, 1977, I : Ekonomisk Debatt. 5, s. 276 1 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 86. Impact of assistance under P.L. 480 on Indian economy 1956–1970

  Neelambar Hatti, 1977, I : Economy & History. 20, 1, s. 23-40 17 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 87. Inkomstens innebörd och mätande - Ett bidrag till diskussionen

  Söderström, L., 1977, National Central Bureau of Statistics, Stockholm. (Promemorior från SCB; vol. 4)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 88. Ja, det är dags! Replik till Walberg

  Lars Jonung, 1977, I : Ekonomisk Debatt. 3, s. 175-177 3 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 89. Knut Wicksells prisstabiliseringsnorm och penningpolitiken på 1930-talet: Ekonomisk debatt och ekonomisk politik,

  Lars Jonung, 1977, Ekonomisk debatt och ekonomisk politik : Nationalekonomiska föreningen 100 år. Herin, J. & Werin, L. (red.). Stockholm: Norstedts, s. 35-83 49 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 90. Samhällsekonomi

  Lindström, P., Lindgren, B., Stenkula, P. & Söderström, L., 1977, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 91. Satsa på mervärdeskatten

  Söderström, L., 1977, I : Ekonomisk Debatt. 5, 3, s. 169-174

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 92. Some Aspects of the Expansion of Education in Sweden

  Lars Pettersson, 1977, I : Economy and History.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 93. Utbildningsexpansion

  Lars Pettersson & Anders Nilsson, 1977, I : Economy & History. XX:s

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 94. Devalvera – och gör det nu! Släpp kronan fri!

  Lars Jonung, 1977 mar 9, DN.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 95. 1978
 96. A model of the determination of wages and prices in Sweden, 1922-1971

  Lars Jonung & Wadensjö, E., 1978, I : Economy and History. 21, 2, s. 104-113 10 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 97. Arbetsmarknadspolitik i förändring, SOU 1978:60

  Inga Persson (red.), 1978, [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 98. A Relation Between Measures of Social Mobility

  David Edgerton, 1978, Essays on Mobility and Social Reproduction. Persson, G. (red.). Arkiv, s. 31-32

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 99. Att förstå kol

  Johan Schlasberg, 1978, Stockholm: Sekretariatet för framtidsstudier. 70 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 100. Avskaffa valutaregleringen!

  Lars Jonung, 1978, I : Ekonomisk Debatt. 6, 3, s. 156-156 1 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 101. Det tröga samhället

  Lars Jonung, 1978, I : Ekonomisk Debatt. 7, s. 538-539 2 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 102. En stabil stabiliseringspolitik

  Lars Jonung, 1978, I : Ekonomisk Debatt. 6, 1, s. 7-18 12 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 103. Kreditrestriktionernas effekt på hushållens konsumtion, sparande och välfärd

  Ståhlberg, A-C. & Söderström, L., 1978, Department of Economics, Lund Universtiy, (Meddelande; nr. 51).

  Forskningsoutput: Working paper

 104. Näringslivet: Resurser och samband

  Hansson, G., 1978, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 105. On the economics of pleasure

  Söderström, L., 1978, I : Journal of Consumer Policy. 1, 1, s. 87-90

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 106. Volvo och Norge

  Lars Jonung, 1978, I : Ekonomisk Debatt. 6, 6, s. 380-380 1 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 107. Inflationsbomben

  Lars Jonung, 1978 dec 2, Kvällsposten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 108. 1979
 109. Cassel, Davidson and Heckscher on swedish monetary policy: A confidential report to the riksbank in 1931

  Lars Jonung, 1979, I : Scandinavian Economic History Review. 22, 2, s. 85-101 17 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 110. Den goda utlandsupplåningen

  Lars Jonung, 1979, I : Ekonomisk Debatt. 7, 1, s. 384-384 1 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 111. Ekonomi och politik i Sverige 1896-1948. En kommentar till en artikel av Kurt Rydé

  Lars Jonung & Wadensjö, E., 1979, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 2, s. 111-115 5 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 112. Konjunkturteorin och 30-talskrisen

  Lars Jonung, 1979, I : Ekonomisk Debatt. s. 267-279 13 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 113. Kostnaderna för utländsk upplåning

  Lars Oxelheim, 1979, Industrikonjunkturen. The Federation of Swedish Industries, Stockholm

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 114. Nationalekonomi och historia - exemplet svenskt 1930-tal

  Lars Pettersson & Anders Nilsson, 1979, (Meddelande från Ekonomisk-historiska institutionen; vol. nr 5).

  Forskningsoutput: Working paper

 115. Nya myter om 30-talet

  Lars Pettersson & Anders Nilsson, 1979, I : Ekonomisk Debatt. nr 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 116. Recension av "Benckerts testamente. Konfidentiella anteckningar angående bankinspektionens verksamhet"

  Lars Jonung, 1979, I : Ekonomisk Debatt. 7, 3, s. 235-238 4 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 117. Rural Industrialisation and Traditional Modes of Production

  Neelambar Hatti, 1979, Technologische Grundlagenforschung fur Entwicklungsländer: Dokumentation eines internationalen Symposiums der TU Berlin in Zusammenarbeit mit dem Senator für Wissenschaft und Forschung; (Berlin, 13. bis 15. Dezember 1978) . Henke, J. (red.). 1979 uppl. Berlin: Technische Universität Berlin, s. 151-157 7 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 118. Svar till Nilsson och Pettersson: Trettiotalet en sista gång

  Lars Jonung, 1979, I : Ekonomisk Debatt. 7, s. 489-489 1 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 119. The Effect of Unemployment, Inflation and Real Income Growth on Government Popularity in Sweden

  Lars Jonung & Wadensjö, E., 1979, I : Scandinavian Journal of Economics. 81, s. 343-353 11 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 120. The long-run demand for money: a Wicksellian approach

  Lars Jonung, 1979, The Theoretical Contributions of Knut Wicksell. Strøm, S. & Thalberg, B. (red.). Palgrave Macmillan, s. 88-102 15 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 121. Trettiotalet än en gång

  Lars Pettersson & Anders Nilsson, 1979, I : Ekonomisk Debatt. 7

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 122. Volvo och rättssamhället

  Lars Jonung, 1979, I : Ekonomisk Debatt. 7, 1, s. 5-5 1 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 123. Wages and Prices in Sweden, 1912-1921. A retrospective Test

  Lars Jonung & Wadensjö, E., 1979, I : Scandinavian Journal of Economics. 81, s. 60-71 12 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 124. Satsa på Kina

  Lars Jonung, 1979 jan 6, Kvällsposten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 125. Budgetunderskottet tvingar politiker tänka om?

  Lars Jonung, 1979 jan 13, Kvällsposten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 126. Vad skall vi göra med skattesystemet?

  Lars Jonung, 1979 apr 18, Kvällsposten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 127. Skatterevolt slog väl ut

  Lars Jonung, 1979 jul 27, Kvällsposten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 128. Knut wicksell's norm of price stabilization and Swedish monetary policy in the 1930's

  Lars Jonung, 1979 okt, I : The ICFAI Journal of Monetary Economics. 5, 4, s. 459-496 38 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 129. Så förvandlade invandrarna Malmös näringsliv.

  Lars Pettersson, 1979 okt 7, Arbetet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 130. Hur samspelar ekonomi och politik? Styrs konjunkturen av valtaktik?

  Lars Jonung & Eskil, W., 1979 okt 10, DN.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 131. 1980
 132. Dags för en ny kreditpolitik

  Söderström, L., 1980, Kontokorten - hjälpmedel eller gissel. Sveriges köpmannaförbund, Vol. Köpmannaförbundets fakta 4. s. 9-14

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 133. Energi-Lund. Ja eller nej är frågan - Kan forskarna ge ett svar?

  Söderström, L., 1980, (Unpublished) Kursverksamheten vid Lunds universitet.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 134. Equity among Generations

  Lars-Gunnar Svensson, 1980, I : Econometrica. 48, 5, s. 1251-1263

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 135. On a Contingency Framework of Computerized Information Systems

  Olerup, A., 1980, [Host publication title missing]. Lucas Jr, H. C., Land, F. F., Lincoln, T. J. & Supper, K. (red.). North-Holland, s. 83-92 10 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 136. Sätt Knut Wicksell på 500-kronorssedeln!

  Lars Jonung, 1980, I : Ekonomisk Debatt. 8, 2, s. 97-97 1 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 137. Svar till Sjöö: Den lärorika utlandsupplåningen

  Lars Jonung, 1980, I : Ekonomisk Debatt. 1, s. 63-63 1 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 138. The Swedish Philips Curve

  Lars Jonung & Wadensjö, E., 1980, I : SEB Quarterly Review. 1-2, s. 38-50 13 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 139. Vidgade kreditmöjligheter för hushållen

  Söderström, L., 1980, Konsumentverket.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 140. En enkel form av avdragssystem

  Lars Jonung, 1980 jan, Uppsala Nya Tidning.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 141. Inflationen under 80-talet

  Lars Jonung, 1980 feb 6, Kvällsposten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 142. Ett ankare för den svenska ekonomin

  Lars Jonung, 1980 apr, Uppsala Nya Tidning.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 143. Att leva med inflationen

  Lars Jonung, 1980 jun, Uppsala Nya Tidning.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 144. Konsten att spara

  Lars Jonung, 1980 okt, Uppsala Nya Tidning.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 145. Stabilitet genom grundlagen

  Lars Jonung, 1980 okt 20, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 146. Nya spelregler för 80-talet

  Lars Jonung, 1980 nov 17, DN.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 147. Dags för chockbehandling

  Lars Jonung, 1980 dec, Uppsala Nya Tidning.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 148. 1981
 149. An Analysis of the Nonlinear Klein-Goldberger Model Using Fix-Point Estimation and Other Methods

  David Edgerton, 1981, The Fix-Point Approach to Interdependent Systems. Wold, H. (red.). North-Holland, s. 243-282

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 150. An Empirical Identification of the Swedish Money Stock

  Lars Jonung, 1981, I : Scandinavian Journal of Economics. 83, 1, s. 68-78 11 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 151. Angående nedläggning av statens pris- och kartellnämnd m. m

  Lars Jonung, 1981, Prisreglering mot inflation?: Slutbetänkande av prisregleringskommitén. Liber, Vol. SOU: 40. s. 148-153 6 s. (Statens offentliga utredningar).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 152. Arbetsmiljö och samhällsekonomi

  Jönssson, B. & Carl Hampus Lyttkens, 1981, Liber. 111 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 153. Compensatory and non-compensatory income differences. A preliminay exploration

  Söderström, L., 1981, Statics and dynamics of income. Klevmarken, N. A. & Lybeck, J. A. (red.). Tieto Ltd., s. 134-151

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 154. Den offentliga sektorns expansion

  Söderström, L., 1981, I : Historisk Tidskrift. 100, 2, s. 246-252

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 155. Effects of long-term exposure to trichloroethylene on the behavior of mongolian gerbils (Meriones Unguiculatus)

  Kjellstrand, P., Bjerkemo, M., Mortensen, I., Månsson, L., Lanke, J. & Björn Holmquist, 1981, I : Journal of Toxicology and Environmental Health. 8, 5-6, s. 787-793

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 156. En ekonometrisk studie av prisregleringspolitikens effekter på den svenska inflationen under 1970-talet

  Lars Jonung & Hansson, I., 1981, Prisreglering mot inflation? : slutbetänkande. Bilagor 7-12. Stockholm: Liber, s. 609-649 41 s. (Statens offentliga utredningar; nr. 1981: 42).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 157. Företagens utlandslån : valuta- och redovisningsaspekter

  Lars Oxelheim, 1981, Liber.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 158. Halvhjärtat försök att lösa marginalskatteproblemet

  Söderström, L., 1981, I : Ekonomisk Debatt. 9, 8, s. 584-592

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 159. Inflationsprognoser och inflationsutfall. En studie av Konjunkturinstitutets prisprognoser

  Lars Jonung & Hansson, I., 1981, Prisreglering mot inflation? : slutbetänkande. Bilagor 7-12. Stockholm: Libris, s. 651-667 17 s. (Statens offentliga utredningar; nr. 1981:42).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 160. Inflationsuppfattningen och prisregleringspolitiken 1978-1980

  Lars Jonung, 1981, Prisreglering mot inflation?: Slutbetänkande. Bilagor 1-6. Stockholm: Liber, Vol. SOU: 41. s. 287-321 35 s. (Statens offentliga utredningar).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 161. Introduction to "Ricardo on Machinery and the present Unemployment: An unpublished Manuscript by Knut Wicksell"

  Lars Jonung, 1981, I : Economic Journal. 91, s. 195-205

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 162. Kapitalbildning och utbildning - om ingenjörsutbildningens dimensionering

  Lars Pettersson, 1981, I : Historisk Tidskrift.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 163. Kommentar till 1981 års finansplan

  Lars Jonung, 1981, I : Ekonomisk Debatt. 9, 1, s. 23-27 5 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 164. Perceived and Expected Rates of Inflation in Sweden

  Lars Jonung, 1981, I : American Economic Review. 5, s. 961-968 8 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 165. Price Control Policy in Sweden during the 1970s

  Lars Jonung, 1981, I : SEB Quarterly Review. 3-4, s. 80-91 12 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 166. Priskontrollens politiska ekonomi. Några observationer. Bilaga 2

  Lars Jonung, 1981, Prisreglering mot inflation? : slutbetänkande. Bilagor 1-6. Stockholm: Liber, Vol. 1981: 41. s. 133-188 56 s. (Statens offentliga utredningar).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 167. Skattedebatt på villovägar

  Söderström, L., 1981, I : Ekonomisk Debatt. 9, 3, s. 201-207

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 168. Svensk skatteforskning 1919-1979. En annoterad bibliografi

  Söderström, L. & Bo Larsson, 1981, Riksbankens jubileumsfond.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 169. The Depression in Sweden and the United States. A Comparison of Causes and Policies

  Lars Jonung, 1981, The Great Depression Revisited. Brunner, K. (red.). Boston, MA, s. 286-315 36 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 170. Trichloroethylene: Effects on body and organ weights in mice, rats and gerbils

  Kjellstrand, P., Kanje, M., Månsson, L., Bjerkemo, M., Mortensen, I., Lanke, J. & Björn Holmquist, 1981, I : Toxicology. 21, 2, s. 105-115

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 171. Uppfattad och förväntad inflation i Sverige

  Lars Jonung, 1981, Prisreglering mot inflation? : slutbetänkande. Bilagor 1-6. Liber, Vol. 1981: 41. s. 189-286 98 s. (Statens offentliga utredningar).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 172. The Long Run Behavior of the Income Velocity of Money in Five Advanced Countries, 1870-1976: An Institutional Approach

  Bordo, M. D. & Lars Jonung, 1981 jan, I : Economic Inquiry. 19, 1, s. 96-116 21 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 173. Den ostyriga sektorn

  Lars Jonung, 1981 feb, Uppsala Nya Tidning.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 174. Så kan LO lösa fondfrågan: Starta egna aktiesparfonder!

  Lars Jonung, 1981 mar 14, DN.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 175. Lärdomar av 70-talets konjunkturpolitik

  Lars Jonung, 1981 maj, Uppsala Nya Tidning.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 176. Ny prispolitik – steg i rätt riktning

  Lars Jonung, 1981 aug, Uppsala Nya Tidning.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 177. Guldmyntfoten kommer åter?

  Lars Jonung, 1981 nov, Uppsala Nya Tidning.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 178. 1982
 179. Affärsbankernas obligationsinnehav 1880-1980

  Lars Jonung, 1982, Kreditpolitiken. Fakta, teorier och erfarenheter: Expertrapporter från kreditpolitiska utredningen. Stockholm: Liber, Vol. SOU:53. s. 249-269 21 s. (Statens offentliga utredningar).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 180. A survey of project evaluation methods and their applications

  Imable, R., Somogyi, L. & Söderström, L., 1982, (Unpublished) Department of Economics, Lund Universtiy.

  Forskningsoutput: Working paper

 181. Bagge, Lindahl och nationalinkomsten: Om "National Income of Sweden 1861-1930"

  Benny Carlson, 1982, Lund, 55 s. (Meddelande från Ekonomisk-historiska institutionen Lunds Universitet; nr. 27).

  Forskningsoutput: Working paper

 182. Do Trade Unions Really Give Rise to Social Losses?

  Hansson, G., 1982, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 1, s. 21-26

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 183. Effects of Trichloroethylene inhalation on acid phosphatase in rodent brain

  Kjellstrand, P., Anders Edström, Bjerkemo, M. & Björn Holmquist, 1982, I : Toxicology Letters. 10, 1, s. 1-5

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 184. Ekonomiska konsekvenser av vattenkvalitetsförändringar i sjöar

  Hjalte, K., Lidgren, K., Anna-Lisa Lindén & Wells, C., 1982, T.E.M. Lunds universitet. 95 s. (Rapport)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 185. Hur jämlika är vi?

  Söderström, L., 1982, Hur jämlika är vi?. Ratio, s. 7-62

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 186. Inkomsten av eget hem

  Söderström, L., 1982, I : Statistisk tidskrift. 20, 3, s. 176-184

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 187. Sensitivity of mongolian gerbils to trichloroethylene exposure during neonatal growth

  Kjellstrand, P., Månsson, L., Bjerkemo, M., Lanke, J., Björn Holmquist & Lena Zetterqvist, 1982, I : Toxicology Letters. 14, 1-2, s. 97-101

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 188. Stortorget in Malmoe: a press content analysis

  Carl Hampus Lyttkens, 1982, I : Aris. s. 96-107

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 189. The life cycle hypothesis and aggregate household saving

  Söderström, L., 1982, I : American Economic Review. 72, 3, s. 590-596

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 190. The relation between accidents and output in Swedish industry

  Carl Hampus Lyttkens, 1982, I : Safety Science. 4, 2-4, s. 233-242

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 191. The Stockholm School and the Development of Dynamic Method

  Hansson, B., 1982, I : Studici Economici. 16

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 192. The Stockholm School And The Development Of Dynamic Method

  Hansson, B., 1982, Croom Helm Publishers Ltd.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 193. Virksomhedens valutastyring

  Balling, M. & Lars Oxelheim, 1982, Civiløkonomen.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 194. Regeringens åtstramningspolitik: "En investering för framtiden”

  Lars Jonung, Calmfors, L. & Söderström, H. T., 1982 sep 9, Dagens nyheter (DN debatt).

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 195. Efter devalveringen

  Lars Jonung, 1982 okt, Uppsala Nya Tidning.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 196. 1983
 197. Devalveringen av den svenska kronan - En marknadsföringsåtgärd?

  Lars Oxelheim, 1983, Bedriftsøkonomen, 2.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 198. Effects of continuous Trichloroethylene inhalation on different strains of mice

  Kjellstrand, P., Björn Holmquist, Nils Mandahl & Bjerkemo, M., 1983, I : Acta Pharmacologica et Toxicologica. 53, 5, s. 369-374

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 199. Frågor kring företagets beslut under valutaosäkerhet

  Lars Oxelheim, 1983, Scandinavian Institute for Foreign Exchange Research.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 200. Ingenjörsutbildning och kapitalbildning 1933-1973

  Lars Pettersson, 1983, Studentlitteratur AB. 160 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 201. Kvinnan i ekonomin - hem, yrke, karriär

  Lundahl, M. (red.) & Inga Persson (red.), 1983, Liber.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 202. Large Indivisibles: An analysis with respect to price equilibrium and fairness

  Lars-Gunnar Svensson, 1983, I : Econometrica. 51, 4, s. 939-954

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 203. Merkantilismen och 30-talet: eller kom Heckschers storverk i rättan tid?

  Benny Carlson, 1983, Lund: Department of Economic History, Lund University, 29 s. (Meddelande från Ekonomisk-historiska institutionen Lunds Universitet; nr. 30).

  Forskningsoutput: Working paper

 204. Money and Prices in Sweden, 1871-1970. A Comment

  Lars Jonung, 1983, I : Scandinavian Journal of Economics. 85, 3, s. 433-436 4 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 205. On the Existence of Fair Allocations

  Lars-Gunnar Svensson, 1983, I : Zeitschrift für Nationalökonomie. 43, 3, s. 301-308

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 206. Proposals for New Accounting Standards for Foreign Monetary Items

  Lars Oxelheim, 1983, I : Journal of Business Finance & Accounting. 10, 4, s. 257-288

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 207. Social Clauses and International Trade: An Economic Analysis of Labour Standards in Trade Policy

  Hansson, G., 1983, Croom Helm Publishers Ltd.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 208. Socialförsäkringarnas finansiering

  Söderström, L., 1983, Inför omprövningen. Alternativ till dagens socialförsäkringar. Kolterjahn, M. (red.). Liber, s. 39-89

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 209. Social insurance

  Söderström, L. (red.), 1983, North-Holland. (Contributions to Economic Analysis; vol. 148)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 210. Staten borde ta kursrisker för låntagare

  Lars Oxelheim, 1983, Ledarskap, Ekonomen : organ för Svenska civilekonomföreningen.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 211. The Rybczynski Theorem under Decreasing Returns to Scale

  Hansson, G. & Lundahl, M., 1983, I : Scandinavian Journal of Economics. 85, 4, s. 531-540

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 212. Trichloroethylene: Further studies of the effect on body and organ weights and plasma buturylcholinesterase activity in mice

  Kjellstrand, P., Björn Holmquist, Alm, P., Kanje, M., Romare, S., Jonsson, I., Månsson, L. & Bjerkemo, M., 1983, I : Acta Pharmacologica et Toxicologica. 53, 5, s. 375-384

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 213. Valutastyring

  Lars Oxelheim, 1983, Børsens forlag och Foreningen av Danske Civiløkonomers forlag, Copenhagen.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 214. Wicksell's Critique of Ricardo’s Chapter "On Machinery"

  Hansson, B., 1983, I : Journal of Economic Studies. 10

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 215. Youth Employment in Sweden

  Björklund, A. & Inga Persson, 1983, Youth at Work. An International Survey. Reubens, B. G. (red.). Totowa, New Jersey: Rowman & Allanheld, s. 232-268

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 216. Avskaffa priskontrollen

  Lars Jonung, 1983 jan, Uppsala Nya Tidning.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 217. Hur styrs landet?

  Lars Jonung, 1983 mar, Uppsala Nya Tidning.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 218. Förväntningars roll för inflation

  Lars Jonung, 1983 jun, Uppsala Nya Tidning.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 219. Den nya synen på konjunkturpolitiken

  Lars Jonung, 1983 sep, Uppsala Nya Tidning.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 220. Monetization and the behavior of velocity in Sweden, 1871-1913

  Lars Jonung, 1983 okt, I : Explorations in Economic History. 20, 4, s. 418-439 22 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 221. Tre ekonomer om regeringens krispolitik: En framtid med både svek och kris

  Lars Jonung, Calmfors, L. & Söderström, H. T., 1983 nov 11, Dagens nyheter (DN debatt).

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 222. 1984
 223. A Combinatorial and Probabilistic Analysis of Voting Blocs With Application to Multiparty Systems

  Bjurulf, B. & Berg, S., 1984, Coalitions and Collective Action. Holler, M. J. (red.). Wuerzburg : Physica-Verlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 224. Age at Marriage in India: A Quantitative Study of Sirsi Taluk, Karnataka 1960-69

  Neelambar Hatti & Ohlsson, R., 1984, I : Demography India. 13, 1 & 2, s. 36-41 6 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 225. Arbetsmarknadspolitik under omprövning, SOU 1984:31

  Inga Persson (red.), 1984, [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 226. Är subventioner effektiva?

  Söderström, L., 1984, ESO (Expergruppen för studier i offentlig ekonomi) vid Finansdepartementet.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 227. A Social Clause against Discrimination in the Labor Market

  Hansson, G. & Lundahl, M., 1984, I : Journal of Development Economics. 14, s. 395-405

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 228. Block Level Planning: Some Comments

  Neelambar Hatti, 1984, Meddelande från Ekonomisk-historiska institutionen, 34, s. 3-23 21 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 229. Competitive Equilibria with Indivisible Goods

  Lars-Gunnar Svensson, 1984, I : Zeitschrift für Nationalökonomie. 44, 4, s. 373-386

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 230. Exchange risk management in the modern company – A total perspective

  Lars Oxelheim, 1984, Scandinavian Institute for Foreign Exchange Research.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 231. Företaget och valutaregleringen

  Lars Oxelheim, 1984, [Publisher information missing]. (Scandinavian Institute for Foreign Exchange Research, Stockholm)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 232. Hur styrs storföretag

  Eliasson, G., Fries, H., Jagren, L. & Lars Oxelheim, 1984, Industriens utredningsinstitut (IUI).

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 233. Industrial Structure and Country Risk in a Nordic Perspective

  Lars Oxelheim, 1984, I : Unitas Quarterly Review. 56, 4, s. 99-111

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 234. Landskronas finanser 1990

  Söderström, L. & Paulsson, A., 1984, (Unpublished) Institutet för ekonomiska studier.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 235. On the leading principal minors of direct products

  Björn Holmquist, 1984, I : Linear and Multilinear Algebra. 16, 1-4, s. 125-127

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 236. Opportunity costs of defence: A comment on Dabelko and McCormick

  Carl Hampus Lyttkens & Vedovato, C., 1984, I : Journal of Peace Research. 21, 4, s. 389-394

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 237. Perchloroethylene: Effects on body and organ weights and plasma buturylcholinesterase activity in mice

  Kjellstrand, P., Björn Holmquist, Kanje, M., Per Alm, Romare, S., Jonsson, I., Månsson, L. & Bjerkemo, M., 1984, I : Acta Pharmacologica et Toxicologica. 54, 5, s. 414-424

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 238. Perspektiv på fördelningspolitiken

  Söderström, L., 1984, (Unpublished) Stiftelsen marknadsekonomiskt alternativ för Sverige/Timbro förlag. (Rapport från MAS)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 239. Pitfalls in the interpretation of long-term inhalation experiments

  Kjellstrand, P. & Björn Holmquist, 1984, I : Toxicology Letters. 21, 2, s. 213-218

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 240. PM rörande Konjunkturinstitutets verksamhet

  Lars Jonung, 1984, 10 s.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 241. Prisregleringen, företagen och förhandlingsekonomin

  Lars Jonung & Rydenfelt, J., 1984, Stockholm: SNS Förlag. 271 s. (Näringsliv och samhälle 1984; nr. 1: 1984)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 242. Recension av Erik Lundbergs "Ekonomiska kriser förr och nu"

  Lars Jonung, 1984, I : Ekonomisk Debatt. 12, 4, s. 260-266 7 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 243. Ska vi betala varandras konsumtion?

  Söderström, L., 1984, I : Ekonomisk Debatt. 12, 4, s. 242-249

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 244. Stability and Efficiency from a neo-Keynesian Viewpoint

  Lars-Gunnar Svensson & Weibull, J. W., 1984, I : Journal of Economic Dynamics and Control. 7, s. 349-362

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 245. The excess burden of public insurance: some results from Swedish data

  Hansson, I., Carl Hampus Lyttkens & Skogh, G., 1984, I : International Review of Law and Economics. 4, 1, s. 23-28

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 246. The Existence of Budget-Constrained Pareto-Efficient Allocations

  Lars-Gunnar Svensson, 1984, I : Journal of Economic Theory. 32, s. 346-350

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 247. The Largest Nordic Manufacturing Companies

  Lars Oxelheim, 1984, Economic Growth in a Nordic Perspective. Etla, Helsinki

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 248. The overall mortality rate in patients with total hip arthroplasty, with special reference to coxarthrosis

  Lindberg, H., Carlsson, AS., Lanke, J. & Horstmann, V., 1984, I : Clinical Orthopaedics and Related Research. 191, s. 116-120

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 249. The Use of the Purchasing Power Parity Theory as a Normative Base in Measuring and Reporting Exchange Gains and Losses

  Lars Oxelheim, 1984, I : ZFBF. 36, 8/9, s. 677-698

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 250. 1985
 251. Cassel och staten

  Benny Carlson, 1985, Lund, 67 s. (Meddelande från Ekonomisk-historiska institutionen Lunds Universitet; nr. 38).

  Forskningsoutput: Working paper

 252. Clustering of dyad distributions as a tool in network modeling

  Frank, O., Hallinan, M. & Krzysztof Nowicki, 1985, I : The Journal of Mathematical Sociology. 11, 1, s. 47-64

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 253. Correlation measures for circular data

  Björn Holmquist, 1985, Contributions to probability and statistics in honour of Gunnar Blom. Lanke, J. & Lindgren, G. (red.). Lund University, s. 157-168

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 254. Effects of organic solvents on motor activity in mice

  Kjellstrand, P., Björn Holmquist, Jonsson, I., Romare, S. & Månsson, L., 1985, I : Toxicology. 35, 1, s. 35-46

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 255. Effects of solvent exposure on testosterone levels and buturylcholinesterase activity in mice

  Kjellstrand, P., Bjerkemo, M., Adler-Meihofer, M. & Björn Holmquist, 1985, I : Acta Pharmacologica et Toxicologica. 57, 4, s. 242-249

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 256. Finansiell integration och räntespridning

  Lars Oxelheim, 1985, Att rätt värdera 90-talet : IUI:s långtidsbedömning. Eliasson, G. (red.). IUI, Stockholm

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 257. Full sysselsättning utan inflation - en realistisk möjlighet?

  Söderström, L., 1985, I : Ekonomisk Debatt. 13, 8, s. 549-558

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 258. Gunnar Myrdal

  Hansson, B., 1985, The Social Science Encyclopaedia. Routledge

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 259. Impact of Education on Age at Marriage

  Neelambar Hatti & Ohlsson, R., 1985, I : Demography India. 14, 2, s. 159-173 15 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 260. Ingenjörsutbildningen i ett cykliskt perspektiv

  Lars Pettersson, 1985, I : Forskning om utbildning. nr 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 261. International Financial Market Fluctuations - Corporate Forecasting and Reporting Problems

  Lars Oxelheim, 1985, John Wiley and Sons Inc.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 262. Keynes' Notion of Equilibrium in The General Theory

  Hansson, B., 1985, I : Journal of Post Keynesian Economics. 7

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 263. Knut Wicksell - Nationalekonomen

  Lars Jonung, 1985, 4 s. Lunds universitet.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 264. Krig, kris och kapitalism - ett mönster för tillväxt och omvandling under 1900-talet

  Lars Pettersson, 1985, Zenith, nr 88.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 265. Landskrona 1990 - Finansieringsfrågor

  Söderström, L. & Paulsson, A., 1985, (Unpublished) Institutet för ekonomiska studier.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 266. Marknadsekonomins stabilitet

  Lars Jonung, 1985, I : Ekonomisk Debatt. 13, 1, s. 70-72 3 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ...39 Nästa