Ekonomihögskolan

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 1966
 2. Inledning till ekonomisk tillväxtteori

  Söderström, L., 1966, (Unpublished) Department of Economics, Lund Universtiy.

  Forskningsoutput: Working paper

 3. 1967
 4. Välfärdsteori och ekonomisk politik

  Niklasson, H., Somogyi, L. & Söderström, L., 1967, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 5. 1968
 6. Den svenska förmögenhets- och inkomstfördelningen 1945-1964

  Söderström, L., 1968, Ägande och inflytande inom det privata näringslivet (Koncentrationsutredningen V). Finansdepartementet, s. 171-207

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Människa eller konsument? Teorier om ekonomisk utveckling

  Söderström, L., 1968, Almqvist & Wiksell.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 8. 1969
 9. Bidrag till den ekonomiska löneteorin

  Söderström, L., 1969

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 10. Politik och jämlikhet

  Elmgren, B., Karlsson, L., Kindlund, S., Lindberg, I. & Söderström, L., 1969, Prisma. (Prisma-debatt)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 11. Fallet Angela Davis

  Lars Jonung, 1969 nov 23, DN.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 12. 1970
 13. Byggande av en simuleringsmodell.

  Olerup, A., 1970, I : Erhvervsokonomisk Tidksrift. 34

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. Growth of Private Foreign Investments in India 1948-60

  Neelambar Hatti, 1970, I : Economy & History. 13, 1, s. 54-80 27 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Miljövård i marknadsekonomin

  Söderström, L., 1970, Kampen om framtiden. Miljöplanering i marknadsekonomi. Hagman, F. (red.). Rabén & Sjögren (Stockholm), s. 109-141

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 16. Välfärdsteori och ekonomisk politik

  Niklasson, H. & Söderström, L., 1970, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 17. USA:s kostnader för Vietnamkriget

  Lars Jonung, 1970 sep 20, Sydsvenska dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 18. 1971
 19. Den svenska köpkraftsfördelningen 1967. Betänkande avgivet av låginkomstutrednigen

  Söderström, L., 1971, Inrikesdepartementet.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 20. Internationella resursfördelningsproblem

  Inga Persson & Södersten, B., 1971, Liber.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 21. 1972
 22. Den nya monetarismen

  Lars Jonung, 1972, I : Ekonomisk Revy . 2, s. 54-58 5 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. Köpkraft och löner

  Söderström, L., 1972, Värde, välfärd och jämlikhet. En granskning av värdefördelningen i Sverige. Nordenstam, G. R. & fl., M. (red.). Studentlitteratur AB, s. 91-115

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. Låginkomstproblemet

  Söderström, L., 1972, Inrikesdepartementet.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 25. Pengar : teori, politik och institutioner

  Jonung, C. & Lars Jonung, 1972, Lund: Studentlitteratur.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 26. Penningpolitik eller kreditpolitik. Några synpunkter på svensk riksbankspolitik

  Lars Jonung, 1972, I : Ekonomisk Revy . 6, s. 249-258 9 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. Regressionsanalysens grunder

  Lars Oxelheim, 1972, Department of Statistics, Lund university.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 28. Some Properties of Two Stage Least Squares as Applied to Nonlinear Models

  David Edgerton, 1972, I : International Economic Review. 13, February, s. 26-32

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. Är börsen ett Solvalla?

  Lars Jonung & Ståhl, I., 1972 maj 4, DN.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 30. Aktieköp för AP-pengar?

  Lars Jonung & Ståhl, I., 1972 maj 5, DN.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 31. Bör avbetalningsköpen hejdas?

  Lars Jonung, 1972 aug 25, DN.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 32. 1973
 33. Cementfusionen - bör den stoppas?

  Lars Jonung & Nilsson, B., 1973, I : Ekonomisk Debatt. 1, 8, s. 497-503 7 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Den svåra riksbankspolitiken

  Lars Jonung & Jonung, C., 1973, I : Ekonomisk Debatt. 7, s. 450-452 3 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 35. External Assistance to India from Western Governments and International Agencies during 1951-61

  Neelambar Hatti, 1973, I : Economy & History. 16, 1, s. 55-80 25 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. Förord i "De klassiska ekonomernas samhällssyn"

  Lars Jonung, 1973, De klassiska samhällsekonomernas samhällssyn. Robbins, L. (red.). Natur och kultur, s. 7-16 10 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 37. Låginkomstproblemet är en principsak

  Söderström, L., 1973, I : Ekonomisk Debatt. 1, 2, s. 137-139

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. Prisreglering som stabiliseringspolitiskt instrument

  Lars Jonung, 1973, I : Ekonomisk Debatt. 1, 7, s. 432-440 9 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. Skogspolitik och optimalitet

  Lars Jonung & Jonung, C., 1973, I : Ekonomisk Debatt. 4, s. 264-266 3 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 40. Skogspolitik och optimalitet II

  Lars Jonung & Jonung, C., 1973, I : Ekonomisk Debatt. 5, s. 343-344 2 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 41. Swedish Central Bank Policy in the Post-War Period: Some Comments

  Lars Jonung, 1973, I : Kredit und Kapital. 6, 3, s. 322-343 22 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 42. The Combined Use of Predictors and Taylor Series in Nonlinear Interdependent Systems

  David Edgerton, 1973, I : Économie Appliquée. 26, 2-3-4, s. 537-559

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. Ekonomi och mytologi

  Lars Jonung, 1973 jun 9, Sydsvenska dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 44. Svar i sex punkter

  Lars Jonung, 1973 jun 27, Sydsvenska dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 45. Svar i två punkter

  Lars Jonung, 1973 jul 25, Sydsvenska dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 46. Spararnas låga ränta

  Lars Jonung & Ståhl, I., 1973 sep 7, DN.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 47. Konsten att ransonera

  Lars Jonung & Hjalte, K., 1973 dec 30, DN.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 48. 1974
 49. A Note on Inflation and Prices in India during 1939-45

  Neelambar Hatti, 1974, I : Economy & History. 17, 1, s. 94-105 12 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 50. Att värdera arbetsmarknadsutbildning

  Söderström, L., 1974, I : Forskning om utbildning. 1, 4, s. 21-28

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 51. Att värdera sjukvård

  Söderström, L., 1974, (Unpublished) Department of Economics, Lund Universtiy.

  Forskningsoutput: Working paper

 52. Balansen: full sysselsättning utan inflation och valutasvårigheter

  Lindgren, B. & Söderström, L., 1974, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 53. Fördelningen: skillnader i lön och inkomst

  Söderström, L., 1974, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 54. Hushållningen: olika ekonomiska system

  Lindgren, B., Stenkula, P. & Söderström, L., 1974, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 55. Introduktion till Systemalgebra (3:e uppl)

  Olerup, A., 1974, Studentlitteratur AB. 190 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 56. Prisreglering i teori och praktik

  Lars Jonung, 1974, I : Ekonomisk Debatt. 2, s. 124-124 1 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 57. Riksbankspolitik eller bostadspolitik

  Lars Jonung, 1974, I : Ekonomisk Debatt. 3, s. 192-194 3 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 58. The Proximate Determinants of the Swedish Money Stock, 1871-1971

  Lars Jonung, 1974, I : SEB Quarterly Review. 4, s. 161-170 10 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 59. Tre "svåra" begrepp i samhällsekonomin: förmögenhet, inkomst, lön

  Lindgren, B. & Söderström, L., 1974, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ...196 Nästa