Ekonomihögskolan

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Till frågan om avgränsningen mellan förvaltningsmyndighets och domstols kompetens – näringsrättslig reglering på upphovsrättens område

  Johan Axhamn, 2020 mar 10, Tvistlösning inom affärsrätten. Arvidsson, N., Nyström, B. & Westberg, P. (red.). Norstedts Juridik AB, s. 219-246 28 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 2. Tillgång till bostäder är en europeisk angelägenhet

  Jörgen Hettne, 2019, 3 s. Centrum för Europaforskning, Lunds universitet.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 3. Tillit - bättre kvalitet med mindre styrning

  Louise Bringselius, 2018 aug 25, Kommunal ekonomi, 2018, 4, s. 35-36 2 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 4. Tillit - en ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor

  Louise Bringselius, 2018 nov 28, 1 uppl. Lund: Komlitt Förlag AB. 117 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 5. Tillit - en ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor: Andra upplagan

  Louise Bringselius, 2020 jan 1, Helsingborg: Komlitt Förlag AB. 142 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 6. Tillit i avtalsrätten - några intryck från senare svensk rättspraxis

  Boel Flodgren, 2018 sep 21, Festskrift till Mads Bryde Andersen. Udsen, H., Christensen, J. S., Hansen, J. L., Iversen, T. & Nielsen, L. (red.). Copenhagen: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 403-431 28 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Tillitsbaserad styrning: Ett ramverk

  Louise Bringselius, 2017 apr 10, Tillitsdelegationen. 18 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 8. Tillitsbaserad styrning i sjukvården – ersättningsmodellens roll

  Anna Glenngård, 2018, Organisation & Samhälle, 2018, 2.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 9. Tillitsbaserad styrning och ledning: Ett ramverk

  Louise Bringselius, 2017 okt 30, 2 uppl. Stockholm: Tillitsdelegationen. 30 s. (Samtal om tillit i styrning)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 10. Tillit till medarbetare helt avgörande i dagens samhälle

  Louise Bringselius, 2018 jun 14, Dagens nyheter (DN debatt).

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 11. "Tillit till medarbetarna ökar både kvalitet och effektivitet"

  Louise Bringselius & Rothstein, B., 2017 dec 16, Dagens nyheter (DN debatt), s. 6 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 12. Till minne av Tycho Brahe 2001

  Holmberg, G., 2001, Royal Swedish Academy of Sciences. (Observatoriemuseets skriftserie)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 13. Tillrättaläggande om studiemedelen

  Söderström, L., 1987, I : Ekonomisk Debatt. 15, 7, s. 332

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. Tillståndet för forskningen - en diagnos och många frågor

  Mats Benner & Sörlin, S., 2008, Forska lagom och vara världsbäst? Sverige inför forskningens globala strukturomvandling.. Benner, M. & Sörlin, S. (red.). SNS Förlag, s. 17-32

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. Tillväxtens trädgårdsmästare

  Lars Jonung, 2004 apr 14, DN 2 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 16. Tillväxt och offentlig sektor. Svar till Agell, Lindh och Ohlsson

  Henrekson, M., Hultkrantz, L., Ståhl, I., Söderström, H. T. & Söderström, L., 1994, I : Ekonomisk Debatt. 22, 4, s. 419-426

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. Tillväxt och strukturell omvandling - svensk ekonomi under 150 år

  Schön, L., 2007, Marknad och Politik. Hultkrantz, L. & Söderström, H. T. (red.). SNS Förlag, s. 23-58

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 18. Tillväxt, sortering och fördelning - utbildningspolitikens dilemma

  Anders Nilsson, 2003, Kobran, nallen och majj´en. Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning. Selander, S. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. Tillväxt utan jobb?

  Jonasson, E., 2006, Den problematiska tryggheten - välfärdsstaten under tre decennier. Södersten, B. (red.). SNS Förlag, s. 105-144

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. Till vilket pris? Om alkoholens kostnader och hälsoeffekter i Sverige 2002

  Johan Jarl, Johansson, P., Eriksson, A., Eriksson, M., Ulf Gerdtham, Hemström, Ö., Hradilova Selin, K. & Ramstedt, M., 2006, Stockholms universitet. 39 s. (SoRADs rapportserie; vol. 37)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 21. Time alone or time together? The impact of family life cycle and education...

  Maria Stanfors & Jeffrey Neilson, 2012, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 22. Time alone or time together? The impact of family life cycle and education...

  Maria Stanfors & Neilson, J., 2013, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 23. Time alone or time together? The impact of family life cycle and education...

  Maria Stanfors & Jeffrey Neilson, 2013, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 24. Time Alone or Together? Trends and Trade-offs Among Dual-Earner Couples, Sweden 1990–2010

  Maria Stanfors & Jeffrey Neilson, 2018, I : Journal of Marriage and Family. 80, 1, s. 80–98 19 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. Time and Generation: Parents’ Integration and Children’s School Performance in Sweden, 1989–2011

  Smith, C. D., Jonas Helgertz & Kirk Scott, 2019 okt, I : European Journal of Population. 35, 4, s. 719-750 32 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. Time and inequality - A study of individual preferences

  Hjördis Hardardottir, 2019 maj 2, Lund: Department of Economics, Lund University . 197 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 27. Time characteristics of the effect of alcohol cessation on the risk of stomach cancer a meta-analysis

  Johan Jarl, Gawain Heckley, Brummer, J. & Ulf Gerdtham, 2013, I : BMC Public Health. 13, 600.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. Time diversification and Estimation Risk

  Hansson, B. & Persson, M., 2000, I : Financial Analysts Journal. 56, September/October, s. 55-62

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. Time for Fishing: Bargaining Power in the Swedish Baltic Cod Fishery

  Johan Blomquist, Cecilia Hammarlund & Waldo, S., 2015, I : Marine Resource Economics. 30, 3, s. 315-329

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. Time pattern of reduction in risk of oesophageal cancer following alcohol cessation - A meta-analysis.

  Johan Jarl & Ulf Gerdtham, 2012, I : Addiction. 107, 7, s. 1234-1243

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. Time, self-selection and user charges for public goods

  Anderberg, D., Fredrik Andersson & Balestrino, A., 1999, I : FinanzArchiv. 57, s. 137-54

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. Time-specific disturbances and cross-sectional dependency in a small-sample heterogeneous panel data unit root test

  Jönsson, K., 2006, I : Applied Economics. 38, 11, s. 1309-1317

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. Time to disable DALYs? On the use of disability-adjusted life-years in health policy

  Carl Hampus Lyttkens, 2003, I : European Journal of Health Economics. 4, 3, s. 195-202

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Time Varying Parameters in Exchange Rate Models

  Henricsson, R., 1997, Department of Economics, Lund Universtiy. 119 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 35. Timing and presentation effects in sequential auctions

  Tommy Andersson & Andersson, O., 2017 dec, I : Journal of Mechanism and Institution Design. 2, 1, s. 39-55

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. Ting tar tid. Kommentarer till Utbildning och ekonomisk utveckling

  Anders Nilsson, 2005, Utbildning och ekonomisk utveckling – vad visar den empiriska forskningen om orsakssambanden?. Björklund, A. & Lindahl, M. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. Tjänstens grammatik och retorik - om utvecklingen av Burkes pentad till en hexad

  Lindquist, H., 2003.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 38. Tjänstesamhället ökar industriproduktionen

  Astrid Kander, 2006, I : FORMAS.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. Tjugo år har gått!

  Per Gunnar Edebalk & Karlsson, M., 2011, Socialförsäkringsrapport. Försäkringskassan, s. 77-84 7 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 40. To be or not to be? Membership in unions and sickness funds among turn-of-the-century Swedish manufacturing workers.

  Maria Stanfors & Tobias Karlsson, 2018 jul 30.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 41. To be or not to be? Risk attitudes and gender differences in union membership

  Tobias Karlsson & Maria Stanfors, 2016, Department of Economic History, Lund University, 37 s. (Lund Papers in Economic History. Education and the Labour Market; nr. 144).

  Forskningsoutput: Working paper

 42. Tobin tax will hit the man in the street and his pension

  Lars Oxelheim, 2011 dec 1, Financial Times, Letter.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 43. TO DO THE SAME WITH MORE: AN EXAMPLE OF E-GOVERNMENT FAILURE

  Zardini, A., Moggi, S., Rossignoli, C. & Paul Pierce, 2016 mar 4. 11 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 44. To exempler på kvalitetkonkurrence i den svenske aldrepleje

  Per Gunnar Edebalk, 2007, I : Social Forskning. November 2007, s. 51-55

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 45. Tolerance during inhalation of organic solvents

  Kjellstrand, P., Månsson, L., Björn Holmquist & Jonsson, I., 1990, I : Pharmacology and Toxicology. 66, 5, s. 409-414

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. Tolerance in the United States: Does economic freedom transform racial, religious, political and sexual attitudes?

  Berggren, N. & Therese Nilsson, 2016 dec 1, I : European Journal of Political Economy. 45, s. 53-70 18 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift