Ekonomihögskolan

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Varför är rika länder rika och fattiga länder fattiga?

  Carl Hampus Lyttkens & Nalin, C., 1991, I : Ekonomisk Debatt. 19, s. 108-118

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 2. Varför är Sverige inte rikast?

  Lars Jonung, 2003 jun 16, Dagens Nyheter.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 3. Varför blev skinheadskulturen högerextremistisk?

  Håkansson, P., 2012, Intro – en antologi om musik och samhälle. Lundin, J. A. (red.). Kira Förlag, s. 283-291

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 4. Varför blir inkomstgradienten i hälsa brantare med ålder?

  Martin Nordin & Ulf Gerdtham, 2011, Ekonomisk Debatt, 39, 4, s. 19-28.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 5. Varför du såg The Wire

  Malin Nilsson, 2010, Ord och bild, 3.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 6. Varför har Sverige saknat en jordreform?

  Mats Olsson, 2014, Att bruka men inte äga. Arrende och annan nyttjanderätt till mark i svenskt jordbruk från medeltid till idag. Anders, W. (red.). Kungliga Skogs och Lantbruks Akademien, s. 74-83

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Varför inte en omsorgsförsäkring?

  Per Gunnar Edebalk, 2007, Socialvetenskaplig tidskrift, 4, s. 324-326.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 8. Varför saknas finanspolitiken?

  Fredrik N G Andersson & Lars Jonung, 2018 feb 21, I : Ekonomisk Debatt. 46, 1, s. 65-66 2 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 9. Varför sitter "brassen" på bänken? Eller varför har invandrarna så svårt att få jobb?

  Broomé, P., Ann-Katrin Bäcklund, Lundh, C. & Ohlsson, R., 1996, SNS Förlag. 115 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 10. Varför upphöja till universitet?

  Mats Alvesson & Erik J Olsson, 2016 aug 19, Svenska Dagbladet Brännpunkt.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 11. Variable human capital and the value of time

  Söderström, L., 1976, (Unpublished) Department of Economics, Lund Universtiy.

  Forskningsoutput: Working paper

 12. Variable risk preferences in new firm growth and survival

  Wennberg, K., Frédéric Delmar & McKelvie, A., 2016, I : Journal of Business Venturing. 31, 4, s. 408-427

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Variationer på framtidsmelodi: storstadssatsningen i Malmö: utvärdering av lokala arbets- och utvecklingscentra

  Bevelander, P., Broomé, P., Benny Carlson & Lindberg, G., 2004, Malmö stad. 112 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 14. Varierar avkastningen på utbildning med personens begåvningsvivå?

  Martin Nordin, 2008, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2008. Lund: Vetenskapssocieteten i Lund, s. 68-74 (Årsbok).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. Varieties of discourse. On the study of organizations through discourse analysis

  Mats Alvesson & Dan Kärreman, 2000, I : Human Relations. 53, 9, s. 1125-1149

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Varieties of learning trajectories

  Robert Wenglén & Tony Huzzard, 2006, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 17. Var kvinnor svåra att organisera? En analys av fackföreningsmedlemskap kring förra sekelskiftet.

  Maria Stanfors, 2018, I : Ekonomisk Debatt. 46 , 6, s. 26-37 11 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Världen blev mindre medan jag levde - åttio år med globalisering

  Boel Flodgren, 2004, Vänbok till Birgit Rausing. Carlsson Bokförlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. Världsekonomin: tillväxt, utveckling

  Stenkula, P. & Söderström, L., 1974, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 20. Världsutställningarna, teknologin och den industriella utvecklingen - Sverige under 1800-talet i ett internationellt perspektiv

  Ahlström, G., 2013, Näringsfrihetens tid - reformer, industriutveckling, kulturklimat. Dahl, P. (red.). Centrum, för näringslivshistoria, Vol. 7. s. 43-59

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. Världsutställningar och teknikspridning 1850 - 1914

  Ahlström, G., 2006, Historiska perspektiv på tekniköverföring 1800 - 2000. Berglund, B., Grönberg, P-O. & Nilson, T. (red.). Teknik och samhälle. Chalmers tekniska högskola. Göteborg

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. Värna konkurrensen mellan bankerna

  Fredrik Andersson & Forslid, R., 2009, Ekonomisk Debatt, 37, 1, s. 3-4.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 23. Varning för expansiv finanspolitik

  Lars Jonung, 2005 aug 20, Dagens Nyheter.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 24. Varning för krislösningar på bekostnad av äganderätten

  Lars Oxelheim, 2015 feb 9, Hufvudstadsbladet Debatt, s. 19-10.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 25. Varning för nytt fall av ekonomisk närsynthet

  Lars Jonung, 1988 nov 18, DN.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 26. Varning för professorstiteln!

  Mats Alvesson & Erik J Olsson, 2016 dec 18, Svenska Dagbladet, Brännpunkt.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 27. Varning för professorstiteln!

  Mats Alvesson & Erik J Olsson, 2017 mar 10, Lundagård.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 28. Vart går högskolan?

  Mats Benner, 2010, Från Högskolan i Borås till Humboldt. Lindh, M. & Sundeen, J. (red.). Högskolan i Borås, s. 29-36

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. Vår tillhörighet i klubben

  Dan Kärreman, 2007, Organisation: teorier om ordning och oordning. Kärreman, D. & Rehn, A. (red.). Liber

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. Varumärken: vår tids symboler

  Mats Urde, 1999, Nationalencyklopedin . Malmö: Bra Böcker, Vol. 24. s. 206-207 2 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 31. Varumärket: en hotad tillgång

  Frans Melin & Mats Urde, 1991 jan, Malmö: Liber. 144 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 32. Varumärket som strategiskt konkurrensmedel - Om konsten att bygga upp starka varumärken

  Frans Melin, 1997, Frans Melin, Stora Tomegatan 28, 223 51 LUND, tel/fax +46+46-127487,. 372 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 33. Vår väg till dollarn

  Lars Jonung, 2007 sep 13, Dagens Nyheter.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 34. Vår världs ekonomiska historia. Den industriella tiden

  Schön, L., 2010, SNS Förlag. 575 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 35. VAT and Financial Services The Commission's Proposals for change

  Terra, B., 2010, [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 36. VAT and Insurance: The European Union

  Marta Papis-Almansa, 2017, VAT and Financial Services: Comparative Law and Economic Perspectives. Krever, R. & van Brederode, R. F. (red.). Singapore: Springer, s. 337-364 28 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. VAT and Virtual Reality: How Should Cryptocurrencies Be Treated for VAT Purposes?

  Henkow, O., 2015, VAT/GST in a Global Digital Economy. Lang, M. & Lejeune, I. (red.). Kluwer Law International, s. 45-59

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. VAT Aspects of Business Restructurings

  Henkow, O. & van der Paardt, R., 2009, Transfer Pricing and Business Restructurings. Bakker, A. (red.). International Bureau of Fiscal Documentation IBFD

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. VAT The case of value added tax in the European Union

  Terra, B., 2010, European Tax Institute Lund/Department of business law.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 40. Växelkurspolitik och marknadsintegration. De utländska växelkurserna i Sverige 1834-1880

  Håkan Lobell, 2000, Almqvist & Wiksell International. 242 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 41. Veblen-Gerschenkron-viruset och doktor Findlays journal

  Benny Carlson, 2013, I : Ekonomiska Samfundets Tidskrift. 66, 1, s. 43-53

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 42. Vedertagna utsläppsmått leder till fel klimatpolitik

  Astrid Kander & Magnus Jiborn, 2013 jul 30, Dagens nyheter (DN debatt).

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 43. Vegetationsmätningar i ängs- och hagmarker: en statistisk utvärdering av nålsticksmetoden samt diskussion kring artarea-analysen

  Isendahl, P., Björn Holmquist & Peter Gustafsson, 1995, Länstyrelsen i Kalmar län. 34 s. (Länsstyrelsen i Kalmar län informerar; vol. 9)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 44. Velocities for moving random surfaces

  Baxevani, A., Krzysztof Podgorski & Rychlik, I., 2003, I : Probabilistic Engineering Mechanics. 18, 3, s. 251-271

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 45. Velocities of a spatial-temporal stochastic field with embedded dynamics

  Krzysztof Podgorski & Wegener, J., 2012, I : Environmetrics. 23, 3, s. 238-252

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. Vem äger makten i parlamentet?

  Pålsson, A-M., 2013, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 115, 2, s. 157-170

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift