Ekonomihögskolan

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Using panel data to increase the power of modified unit root tests in the presence of structural breaks

  Jönsson, K., 2005, I : Applied Mathematics and Computation. 171, 2, s. 832-842

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 2. Using the Integration of Disparate Antecedents to Drive World-Class Innovation Performance: An Empirical Investigation of Swiss Watch Manufacturing Firms

  Tajeddini, K., 2015, Tekhne: Revista de Estudos Politécnicos, Online 21 October 2015.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 3. Using the Intermediate Data Structure (IDS) to Construct Files for Statistical Analysis

  Luciana Quaranta, 2015, I : Historical Life Course Studies. 2, s. 86-107

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. Using TOE and RBV Theories to Define a Theoretical Model to Assess ERP Value Across Iberian MANUFACTURING and Services SMEs

  Ruivo, P., Rodrigues, J., Björn Johansson, Oliveira, T. & Rebelo, J., 2016, I : Procedia Computer Science. 100, s. 474-479 6 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Utan skattebetalarna hade Nordea inte funnits

  Anders Ögren, 2017 sep 8, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 6. Utbildning, ekonomisk omvandling och tillväxt

  Lars Pettersson & Anders Nilsson, 1993, Äventyret Sverige. Furuhagen, B. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Utbildning, forskning, samverkan. Vad kan svenska universitet lära av Stanford och Berkeley?

  Bienenstock, A., Schwaag-Serger, S., Mats Benner & Lidgard, A., 2014, SNS Förlag. 93 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 8. Utbildning och ekonomi

  Fay Lundh Nilsson & Westberg, J., 2011, Utbildningshistoria : en introduktion. Larsson, E. & Westberg, J. (red.). Studentlitteratur AB, s. 341-356

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. Utbildning och kunskaper i svenska – framgångsfaktorer för invandrade

  Rooth, D-O. & Åslund, O., 2006, SNS Förlag.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 10. Utbildningsekonomi - det senmoderna utbildningssystemet

  Anders Nilsson, 2014, Lärande Skola Bildning. Lundgren, U. P., Säljö, R. & Liberg, C. (red.). Natur och kultur, s. 595-612

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 11. Utbildningsexpansion

  Lars Pettersson & Anders Nilsson, 1977, I : Economy & History. XX:s

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 12. Utbildningsexpansionen under 1900-talet. Ett ekonomisk- och befolkningshistoriskt perspektiv

  Maria Stanfors, 2007, Utbildningsvägen - vart leder den? Om ungdomar, yrkesutbildning och försörjning. SNS Förlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 13. Utbildningskonton. Ett alternativt förslag.

  Söderström, L., 1994, Ministry of Education. (Agenda 2000: Rapport 13; vol. Ds 1994:144)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 14. Utbildningsvetenskap i ett ekonomiskt och socialt sammanhang

  Anders Nilsson, 2006, Utbildningsvetenska. Sandin, B. & Säljö, R. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. Utbildning, yrke och inkomst bland iranska män i Sverige

  Lundh, C. & Bevelander, P., 2007, I : Ekonomisk Debatt. 2007, 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Utformning och användning av kommunala verksamhetsmått

  Ulf Ramberg, 1997, Lund University Press. 336 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 17. Utilisation of inpatient care

  Bolin, K., Höjgård, S. & Lindgren, B., 2008, Simulating An Ageing Population. A Microsimulation Approach Applied to Sweden. (Contributions to Economic Analysis). Klevmarken, A. & Lindgren, B. (red.). s. 325-342

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 18. Utility Theory and Structural Analysis. Essays in the History of Swedish Economic Thought.

  Pålsson Syll, L., 1997, Department of Economics, Lund Universtiy. 115 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 19. Utilization of social science knowledge in science policy: Systems of innovation, triple helix and VINNOVA

  Merle Jacob, 2006, I : Social Science Information. 45, 3, s. 431-462

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. Utjämning och kommunala incitament

  Söderström, L., 1994, Regeringskansliets förvaltningskontor. (Bilaga 8 till Betänkande från Beredningen för statsbidrag och utjämning i kommunsektorn; vol. SOU 1994:144)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 21. Utjämningspolitiken - fungerar den?

  Söderström, L., 1988, (Unpublished) s. 126-140.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 22. Utjämningspolitiken - fungerar den?

  Söderström, L., 1988, Vårt ekonomiska läge 1988. Sparfrämjandet AB, s. 126-140

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. Utländska växelkurser i Sverige 1804-1914, Nya månatliga observationer

  Håkan Lobell, 2009, Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet, 52 s. (Lund Papers in Economic History; nr. 113).

  Forskningsoutput: Working paper

 24. Utmaning: kunskapens slut?

  Mats Benner, 2013, Framtidens utmaningar: det nya Sverige. Strömbäck, J. (red.). Framtidskommissionen, s. 183-198

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 25. Utredningsmetodik

  Per Hugo Skärvad & Lundahl, U., 2016, 4 uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 381 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 26. Utrymning i folkhemmet. Kalla kriget, välfärdsidyllen och den svenska civilförsvarskulturen 1961

  Marie Cronqvist, 2008, I : Historisk Tidskrift. 3, s. 451-476

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. Utskiftningsskatt vid fusion mellan aktiebolag

  Smiciklas, M., 1988, I : Skattenytt. 7, 408-450, s. 408-450

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. Utsläpp ett delproblem

  Martin Andersson, 2006 nov 15, Sydsvenska dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 29. Utvärderingar blottlade grundläggande brister

  Mats Alvesson & Erik J Olsson, 2016 aug 29, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 30. Utvärdering av det nationella Jämförelseprojektet, slutrapport 2010-06-14 till Finansdepartementet och Sveriges kommuner och landsting

  Ulf Ramberg, Mikael Hellström, Hans Knutsson, Ola Mattisson & Tagesson, T., 2010, (Unpublished) Genomförd av KEFUs resursnätverk på uppdrag av Finansdepartementet och Sveriges kommuner och landsting. 63 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 31. Utvärdering av en kohort metod att beräkna andelen ogifta efter ålder i Sverige före 1870

  Lundh, C., 2003, Department of Economic History, Lund University, (Lund Papers in Economic History; nr. 89).

  Forskningsoutput: Working paper

 32. Utvärdering av Projekt Alkohol- och drogsamordnare i Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla: ett samverkansprojekt över kommungränserna

  Hellström, M. & Robert Wenglén, 2009, (Unpublished) [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 33. UTVÄRDERING AV SI-VERKSAMHETEN VID LUNDS UNIVERSITET 2016/17

  Malm, J., Holmer, A., Bryngfors, L., Mörner, L-L., Augustinsson, A., Bangura Arvidsson, M., Davidson, M., Fredriksson, J., Gagnemo Persson, R., Hellmark, T., Hillman, M., Honoré, P., Iten, S., Kruzela, P., Ouattara, L., Persson, S., Rosendahl, S., Rosenlind, I., Tapani, C., Zillinger, M. & 1 andra, Åström, I., 2017, LUND: Lunds universitet, Media-Tryck . 86 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 34. Utvärdering Närvarande ledarskap

  Robert Wenglén, 2008, (Unpublished) [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 35. Utvärdering prefektstyre

  Robert Wenglén, 2006, (Unpublished) [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 36. Utveckling av ekonomistyrsystem i sjukvården

  Gert Paulsson, 1993, Kommuner och landsting i förändring. Collin, S-O. & Hansson, L. (red.). Studentlitteratur AB, s. 168-180

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag : praxis, begrepp, orsaker

  Ljungdahl, F., 1999, Lund University Press. 260 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 38. Utvecklingens finansieringsproblem

  Martin Andersson, 2001, [Publisher information missing]. (Background Note for En rättvisare värld utan fattigdom; vol. SOU 2001: 96)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 39. Utveckling genom lärande upphandling: Intermediärens roll i upphandling av komplexa välfärdstjänster

  Hans Knutsson & Anna Thomasson, 2017 jan 1, Göteborg: Kommunforskning i Västsverige. 40 s. (Nationella kommunforskningsprogrammet; nr. 38)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 40. Utvecklingsblock i den globala ekonomin - några framtidsperspektiv

  Schön, L., 2007, En antologi om Erik Dahmén. Karlsson, N. (red.). Ratio

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. VacSam - a rule based vaccination programme

  Lundin, H., Nicklas Holmberg & Odd Steen, 2011, Public Service Review. European Union, 21, s. 408-409.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 42. VacSam – ett stick närmare säker barnhälsa

  Mann, U., Nicklas Holmberg, Odd Steen & IBM Corporation, 2011, IBM Corporation. 2 s. (www.ensmartareplanet.se)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 43. Vadan och varthän? Om nationalekonomiska sammanläggningsavhandlingar

  Carl Hampus Lyttkens, 2018, I : Ekonomisk Debatt. 2018, 8, s. 65-69

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 44. Vad är det vi håller på med? – Reflektioner kring en utbildningsrevision

  Odd Steen & Lundin, H., 2005, (Unpublished) Department of Informatics, Lund University, 41 s.

  Forskningsoutput: Working paper