Ekonomihögskolan

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Vad är det vi håller på med? – Reflektioner kring en utbildningsrevision

  Odd Steen & Lundin, H., 2005, (Unpublished) Department of Informatics, Lund University, 41 s.

  Forskningsoutput: Working paper

 2. Vad är de underliggande orsakerna till finanskrisen?

  Fredrik Andersson & Forslid, R., 2009, Ekonomisk Debatt, 37, 4, s. 3-4.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 3. Vad är en by och varför?

  Mats Olsson & Thomasson, J., 2001, I : Scandia. 1, s. 5-27

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. Vad är målet med målet?

  Åsa Knaggård & Pihl, H., 2013, Generationsmålet - kontroverser kring klimat och konsumtion. Jiborn, M. & Kander, A. (red.). Dialogos, s. 165-196

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 5. Vad är rättvisa skatter?

  Norrman, E., 2000, Skatter och Välfärd, 1.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 6. Vad är tillitsbaserad styrning och ledning?

  Louise Bringselius, 2018 jun 14, Styra och leda med tillit: Forskning och praktik. Bringselius, L. (red.). (Statens offentliga utredningar; nr. 2018:38).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Vad gömmer sig den förtäckta utdelningen i nya aktiebolagslagen?

  Posselius, E., 2007, Vänbok till Axel Adlercreutz. Flodgren, B., Gorton, L., Nyström, B. & Samuelsson, P. (red.). Juristförlaget i Lund, s. 397-418

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 8. Vad gör folk hela dagarna? Tidsanvändning och jämställdhet bland svenska kvinnor och män.

  Maria Stanfors, 2018 maj 31, I : Ekonomisk Debatt. 46, 4, s. 6-18 12 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov?

  Anders Anell & Anna Glenngård, 2012, Leading Health Care.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 10. Vad hände med den asiatiska modellen?

  Martin Andersson & Christer Gunnarsson, 2000, I : Internationella Studier. 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. Vad händer med kommunernas minne?

  Ulf Ramberg, 1999, Kommunal ekonomi, 1999:6, s. 26-27.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 12. Vad har Järfälla som Stockholm inte har?

  Benny Carlson, 2007, Vägen till Sverige - om Stockholms stads integrationsarbete. FoU-rapport, Stockholm

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 13. Vad har vi lärt oss om att styra och leda med tillit?

  Louise Bringselius, 2018 jun 14, Styra och leda med tillit: Forskning och praktik. Bringselius, L. (red.). (Statens offentliga utredningar; nr. 2018:38).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 14. Vad, hur och varför: Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen

  Jacobsen, D. I., Sandin, G. (Översättare) & Caroline Hellström, 2002, Lund: Studentlitteratur. 503 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 15. Vad kan Sverige lära av den danska lärlingsmodellen?

  Lars Pettersson, 2007

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 16. Vad kostar ojämlikhet i hälsa? (Och varför vill vi veta det?)

  Ulf Gerdtham & Carl Hampus Lyttkens, 2013, Läkartidningen, 47.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 17. Vad påpekar de sakkunniga? - 2008 års bokslut

  Tagesson, T., 2010, Föreningen Sveriges Kommunalekonomer.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 18. Vad säger ekonomerna? En forskningsöversikt

  Söderström, L., Rehn, E. & Margareta Dackehag, 2006, Socialförsäkringsutredningen. (Samtal om socialförsäkring; vol. 9)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 19. Vad skall vi göra med skattesystemet?

  Lars Jonung, 1979 apr 18, Kvällsposten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 20. Vad uppnås med rättvisemärkning?

  Helena Johansson, 2009, AgriFood Economics Centre. 71 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 21. Vägen mot växelkursstabilitet. Svensk penning- och valutapolitik 1834-1880.

  Håkan Lobell, 1999, Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 22. Vägen tillbaka - om socialtjänsten, Försäkringskassan och de långtidssjukskrivna

  Holm, C. & Lingärde, S., 2007, FoU-enheten, Stockholms stad, Stockholm. (FoU-rapport, Stockholms stad)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 23. Vägen till valutafred

  Lars Jonung, 2010 okt 27, DN.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 24. Vägledning för sammanställd redovisning

  Jörgen Carlsson, Niklas Sandell & Tagesson, T., 2014, Kommunal ekonomi, 6, s. 8-8.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 25. Vägval i valutafrågan Sverige och Bretton Woods

  Ahlström, G. & Benny Carlson, 2006, SNS Förlag. 304 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 26. Val av ränta vid kapitalkostnadsberäkningar inom svenska VA-verksamheter

  Yard, S., 2003, Svenskt Vatten. (VA-forsk Raport; vol. 37)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 27. Väldigt liten lathund för att börja med Mahara

  Odd Steen, 2010

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 28. Våldsamt ojämlika - kvinnlig egenmakt och våld i nära relationer

  Sanna Ericsson, 2019 dec 4, I : Ekonomisk Debatt. 2019, 8, s. 26-37

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. Valet avgörande för EU:s roll som global aktör

  Bakadjieva Engelbrekt, A., Mårtensson, M., Lars Oxelheim & Persson, T., 2014 feb 20, Hufvudstadsbladet, Debatt, Helsingfors, s. 19-19.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 30. Välfärden i ett åldrande Europa

  Kirk Scott & Tommy Bengtsson, 2009, Hur Gemensam är den Europeiska Gemenskapen?. Gustavsson, S., Oxelheim, L. & Pehrson, L. (red.). Santérus förlag, s. 179-206

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 31. Välfärden i ett åldrande Sverige – en framtidsskiss i historisk belysning

  Tommy Bengtsson & Kirk Scott, 2013, Vägar till välfärd. Swärd, H., Edebalk, P-G. & Wadensjö, E. (red.). Liber

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 32. Välfärdens genusansikte

  Inga Persson (red.) & Wadensjö, E. (red.), 1998, Allmänna förlaget.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 33. Välfärd i Norden - Mäter vi de väsentliga aspekterna?

  Söderström, L., 1986, (Unpublished) s. 57-64.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 34. Välfärdsgapet - EUs sociala utmaning

  Bernitz, U. (red.), Persson, T. (red.) & Lars Oxelheim (red.), 2015, Santérus förlag. 274 s. (Europaperspektiv)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 35. Välfärdsland i ofärdstid

  Henrekson, M., Hultkrantz, L., Ståhl, I., Söderström, H. T. & Söderström, L., 1994, (Unpublished) SNS Förlag. (Konjunkturrådets rapport; vol. 1994)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 36. Välfärdspolitik i kristid - håller arbetslinjen

  Björklund, A., Edebalk, P. G., Ohlsson, R. & Söderström, L., 1998, SNS Förlag. (Välfärdspolitiska rådets rapport)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 37. Välfärdsstaten och individens förmögenhetstillgångar

  Inga Persson, 1990, Nya fält för marknadsekonomin. En bok tillägnad Ingemar Ståhl.. Jonung, L. (red.). SNS Förlag, s. 11-24

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. Välfärdsteori och ekonomisk politik

  Niklasson, H. & Söderström, L., 1970, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 39. Välfärdsteori och ekonomisk politik

  Niklasson, H., Somogyi, L. & Söderström, L., 1967, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 40. Valfrihet och konkurrens i primärvården

  Anders Anell & Gert Paulsson, 2010, Vårdens utmaningar. Anell, A. & Gerdtham, U-G. (red.). SNS Förlag, s. 176-206

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. Validating leadership: Identity work

  Stefan Sveningsson & Carroll, B., 2008, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 42. Validering av utbildningar

  Olerup, A., 2005, Utvärderingsenheten, Lunds universitet. (Validering av utbildningar)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 43. Valuation of health inputs and convenience in new products

  Jonas Nordström, 2013, (Submitted) Department of Economics, Lund Universtiy, (Working Paper No 2013:7; nr. 7).

  Forskningsoutput: Working paper

 44. Valuation of investments from a sustainability perspective

  Susanne Arvidsson & Blomkvist, M., 2019, The 1st SUBREA Conference Report: A focus on challenges and future knowledge-needs. Arvidsson, S. (red.). Lund: Lund University

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 45. Valuation of Supply Chain Flow Risks by Indexing

  Ulf Paulsson, 2005, Papers from the 17th NOFOMA conference held in Copenhagen, Denmark, 2005. Gammelgaard, B. (red.). NOFOMA

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 46. Value and Risk: Enterprise Risk Management in Statoil

  Alviniussen, A. & Håkan Jankensgård, 2014, Implementing Enterprise Risk Management: Case Studies and Best Practices. John Wiley & Sons, s. 59-74

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 47. Value assessment and pricing capabilities—how to profit from value

  Magnus Johansson, Keränen, J., Hinterhuber, A., Liozu, S. & Andersson, L., 2015, I : Journal of Revenue and Pricing Management. 14, 3, s. 178-197

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 48. Value at Risk with time varying variance, skewness and kurtosis-the NIG-ACD model

  Anders Vilhelmsson, 2009, I : Econometrics Journal. 12, 1, s. 82-104

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 49. Value-based management - positioning of claimed merits and analysis of application

  Peter W Jönsson, 2006, Institute of Economic Research. 363 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 50. Value Creation and Structural Change during the Third industrial Revolution. The Swedish Economy from a Vertical Perspective.

  Lind, D., 2014, 208 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 51. Value creation character and value assessment responsibility

  Magnus Johansson, Olsson, G. & Andersson, L., 2016 aug 17, I : Journal of Revenue and Pricing Management. 16, 1, s. 56-75 20 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 52. Value judgments for priority setting criteria in genetic testing: A discrete choice experiment

  Severin, F., Hess, W., Schmidtke, J., Mühlbacher, A. & Rogowski, W., 2015, I : Health Policy. 119, 2, s. 164-173

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 53. Value of a QALY and VSI estimated with the chained approach

  S Olofsson, U-G Gerdtham, Hultkrantz, L. & Persson, U., 2019, I : European Journal of Health Economics. 20, 7, s. 1063-1077

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 54. Value of a QALY and VSI Estimated with the Chained Approach

  Sara Olofsson, Ulf Gerdtham, Hultkrantz, L. & Persson, U., 2016 dec 13, Lund: Department of Economics, Lund University , 35 s. (Working Papers; vol. 2016, nr. 33).

  Forskningsoutput: Working paper

 55. Value of Externalizations - A Baudrillardian Perspective

  Zander, PO., 2003.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 56. Value Oriented Organizations with Value Neutral Hierarchies

  Echeverria, M., 2012, (Unpublished).

  Forskningsoutput: Working paper

 57. Valutastyring

  Lars Oxelheim, 1983, Børsens forlag och Foreningen av Danske Civiløkonomers forlag, Copenhagen.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 58. Valutaunionen, Författningsfrågan och Östutvidgningen

  Gustavsson, S. (red.), Lars Oxelheim (red.) & Wahl, N. (red.), 2003, Santérus förlag. (Europaperspektiv 2003)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 59. Vänbok till Axel Adlercreutz

  Boel Flodgren (red.), Birgitta Nyström (red.), Gorton, L. (red.) & Per Samuelsson (red.), 2007, Juristförlaget i Lund. 579 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 60. Vänskapskorruption och inavel på Sveriges högskolor

  Mats Alvesson & Erik J Olsson, 2016 aug 1, Dagens Nyheter.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 61. Vårdens utmaningar

  Anders Anell & Ulf Gerdtham, 2010, SNS Förlag.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 62. Vårdens värdeskapande på lätt snåriga vägar

  Hans Knutsson, Mikael Hellström & Ulf Ramberg, 2012 okt 10, Kommunal ekonomi, 5, s. 25-28.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 63. Värdet av att minska risken för vägtrafikskador : beräkning av riskvärden för dödliga, genomsnittligt våra och lindriga skador med Contingent Valuation metoden

  Persson, U., Hjalte, K., Nilsson, K. & Norinder, A., 2000, Lunds universitet, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg. 52 s. (Bulletin 183 / 3000; vol. Bulletin 183)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 64. Värdet av konsultkunskap

  Peter Svensson, 2006, Pengar: Människan och hennes betalningsmedel. Tobias, L. & Marcus, P. (red.). Studentlitteratur AB, s. 63-94

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 65. Värdet av nya läkemedel: en förstudie

  Ulf Gerdtham, Persson, U. & Katarina Steen Carlsson, 2011 jun 9. 96 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 66. Var det bättre förr?

  Martin Andersson & Christer Gunnarsson, 2005 feb 18, Aftonbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 67. Vårdval i specialistvården. Utveckling och utmaningar

  Anders Anell, 2013, Sveriges Kommuner och Landsting. 92 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 68. Vårdval på gång i dagens primärvård. Stora skillnader mellan olika modeller och stort utvecklingsbehov.

  Anders Anell, 2008, I : Läkartidningen. 105, 28-29, s. 2007-2010

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 69. Varenicline as compared to bupropion in smoking-cessation therapy-Cost-utility results for Sweden 2003.

  Bolin, K., Mörk, A-C., Stefan Willers & Lindgren, B., 2008, I : Respiratory Medicine. 102, s. 699-710

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 70. Varenicline – The cost-utility of an additional 12-week course of varenicline for the maintenance of smoking abstinence

  Bolin, K., 2009, (Accepted/In press) I : Journal of Evaluation in Clinical Practice.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 71. Varför åldras Sveriges befolkning? Vad kan vi och vad kan vi inte göra åt det?

  Tommy Bengtsson & Kirk Scott, 2005, I : Sociologisk Forskning. 3, s. 3-12

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 72. Varför är det så svårt att styra sjukvården?

  Anders Anell, 2007, Vem styr vården?. Blomqvist, P. (red.). SNS Förlag, s. 78-103

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 73. Varför är digitalisering av högskolan så viktig?

  Peter Svensson, 2019 sep, I : Universitetsläraren. September 2019

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 74. Varför är rika länder rika och fattiga länder fattiga?

  Carl Hampus Lyttkens & Nalin, C., 1991, I : Ekonomisk Debatt. 19, s. 108-118

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 75. Varför är Sverige inte rikast?

  Lars Jonung, 2003 jun 16, Dagens Nyheter.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 76. Varför blev skinheadskulturen högerextremistisk?

  Håkansson, P., 2012, Intro – en antologi om musik och samhälle. Lundin, J. A. (red.). Kira Förlag, s. 283-291

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 77. Varför blir inkomstgradienten i hälsa brantare med ålder?

  Martin Nordin & Ulf Gerdtham, 2011, Ekonomisk Debatt, 39, 4, s. 19-28.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 78. Varför du såg The Wire

  Malin Nilsson, 2010, Ord och bild, 3.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 79. Varför har Sverige saknat en jordreform?

  Mats Olsson, 2014, Att bruka men inte äga. Arrende och annan nyttjanderätt till mark i svenskt jordbruk från medeltid till idag. Anders, W. (red.). Kungliga Skogs och Lantbruks Akademien, s. 74-83

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 80. Varför inte en omsorgsförsäkring?

  Per Gunnar Edebalk, 2007, Socialvetenskaplig tidskrift, 4, s. 324-326.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 81. Varför saknas finanspolitiken?

  Fredrik N G Andersson & Lars Jonung, 2018 feb 21, I : Ekonomisk Debatt. 46, 1, s. 65-66 2 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 82. Varför sitter "brassen" på bänken? Eller varför har invandrarna så svårt att få jobb?

  Broomé, P., Ann-Katrin Bäcklund, Lundh, C. & Ohlsson, R., 1996, SNS Förlag. 115 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 83. Varför upphöja till universitet?

  Mats Alvesson & Erik J Olsson, 2016 aug 19, Svenska Dagbladet, Brännpunkt.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 84. Variable human capital and the value of time

  Söderström, L., 1976, (Unpublished) Department of Economics, Lund Universtiy.

  Forskningsoutput: Working paper

 85. Variable risk preferences in new firm growth and survival

  Wennberg, K., Frédéric Delmar & McKelvie, A., 2016, I : Journal of Business Venturing. 31, 4, s. 408-427

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 86. Variationer på framtidsmelodi: storstadssatsningen i Malmö: utvärdering av lokala arbets- och utvecklingscentra

  Bevelander, P., Broomé, P., Benny Carlson & Lindberg, G., 2004, Malmö stad. 112 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 87. Varierar avkastningen på utbildning med personens begåvningsvivå?

  Martin Nordin, 2008, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2008. Lund: Vetenskapssocieteten i Lund, s. 68-74 (Årsbok).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 88. Varieties of discourse. On the study of organizations through discourse analysis

  Mats Alvesson & Dan Kärreman, 2000, I : Human Relations. 53, 9, s. 1125-1149

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 89. Varieties of learning trajectories

  Robert Wenglén & Tony Huzzard, 2006, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 90. Var kvinnor svåra att organisera? En analys av fackföreningsmedlemskap kring förra sekelskiftet.

  Maria Stanfors, 2018, I : Ekonomisk Debatt. 46 , 6, s. 26-37 11 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 91. Världen blev mindre medan jag levde - åttio år med globalisering

  Boel Flodgren, 2004, Vänbok till Birgit Rausing. Carlsson Bokförlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk