Ekonomihögskolan

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Doktorsavhandling (monografi)
 2. Corporate Environmental Management - Managing (in) a New Practice Area

  Meima, R., 2002, Institute for Economic Research, Box 7080, 220 07 Lund, Sweden,. 452 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 3. Resultatenheter i kommunalteknisk verksamhet : struktur, process och effekt

  Mikael Hellström, 2002, Lund Business Press. 280 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 4. Consumers and Mixed-Brands: On the Polysemy of Brand Meaning

  Bengtsson, A., 2002, Lund Business Press. 218 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 5. Agrara entreprenörer. Böndernas roll i omvandlingen av jordbruket i Skåne ca 1800-1870.

  Patrick Svensson, 2001, Almqvist & Wiksell International. 278 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 6. Genus och utbildning : ekonomisk-historiska studier i kvinnors utbildning ca 1870-1970

  Schånberg, I., 2001, Almqvist & Wiksell International. 221 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 7. Privatisation of the IT Sector in Sweden

  Springdal, K., 2001, Lund Business Press. 261 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 8. Eco-marketing & Eco-management. Exploring the eco-orientation - performance link in food retailing.

  Tjärnemo, H., 2001, Lund Business Press. 208 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 9. Customer-Perceived Service-Quality and Technology-Based Self-Service

  Johan Anselmsson, 2001, Lund Business Press. 281 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 10. Leaving Home in a Peasant Society. Economic Fluctuations, Household Dynamics and Youth Migration in Southern Sweden, 1829-1866.

  Martin Dribe, 2000, Almqvist & Wiksell International. 237 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 11. Operatörens blick : om inplacering av IT-stöd i erfarenhetsöverföring inom en lokal praxis

  Messeter, J., 2000, Jörn Messeter, Konst, Kultur & Kommunikation, Malmö Högskola, Beijerskajen 8, S-205 06, Malmö, Sweden,. 295 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 12. Växelkurspolitik och marknadsintegration. De utländska växelkurserna i Sverige 1834-1880

  Håkan Lobell, 2000, Almqvist & Wiksell International. 242 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 13. Immigrant Employment Integration and Structural Change in Sweden, 1970-1995

  Bevelander, P., 2000, Almqvist & Wiksell International. 235 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 14. Multinationella företags organisation. Ett nyinstitutionellt ekonomiskt perspektiv på samordning.

  Pihl, H., 2000, Lund University. 350 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 15. Process-based transaction cost analysis: a cost management exploration in SCA Packaging.

  Hans Knutsson, 2000, Lund Business Press. 274 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 16. Kontraktsstyrning i teori och praktik

  Bryntse, K., 2000, Lund Business Press. 317 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 17. Une interprétation de la directive sociétés mères et filiales du 23 juillet 1990

  Cécile Brokelind, 2000, Editions Bruylant, 67, rue de la Régence- B-1000 Brussels, Belgium,. 388 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 18. Kommunala huvudmannastrategier för kostnadspress och utveckling : en studie av kommunal teknik

  Ola Mattisson, 2000, Lund Business Press. 311 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 19. Multinationella företags organisation : ett nyinstitutionellt ekonomiskt perspektiv på samordning

  Pihl, H., 2000, Håkan Pihl, Stallgatan 16, S-291 54 Kristianstad,. 337 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 20. En studie av prisförhandlingar vid företagsförvärv

  Kristensen, H., 1999, Lund University Press. 272 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 21. The Collective Dynamics of Organizational Learning: On Plurality and Multi-Social Structuring

  Henriksson, K., 1999, Lund University Press. 252 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 22. Ambiguities Thereafter - An Interpretive Approach to Acquisitions

  Risberg, A., 1999, Lund University Press. 262 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 23. Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag : praxis, begrepp, orsaker

  Ljungdahl, F., 1999, Lund University Press. 260 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 24. The Immigrant Experience: Changing Employment and Income Patterns in Sweden, 1970 - 1993.

  Kirk Scott, 1999, Lund University Press. 232 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 25. "Institutions", What Is In a Word? A Critique of the New Institutional Economics

  Ankarloo, D., 1999, Department of Economic History, Lund University. 189 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 26. Reaching for the Stars : Studies in the History of Swedish Stellar and Nebular Astronomy, 1860–1940

  Holmberg, G., 1999, History of Science and Ideas. 243 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 27. User Participation in Object-Oriented Contexts - From Methodological and Practical Perspectives

  Zhang, X., 1999, Department of Informatics, Lund University. 180 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 28. Welfare, Security and the Level of Fertility: A Global Analysis, 1985 and 1995.

  Iglesias, E., 1999, Economic History Department, Lund University,. 277 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 29. Strategisk förändring, makt och kunskap : om disciplinering och motstånd i tidningsföretag

  Stefan Sveningsson, 1999, Lund University Press. 230 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 30. Datorstöd i skrivandet: En longitudinell studie på grundskolan och gymnasieskolan

  Lannér, O., 1999, N/A. 293 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 31. Developing transnational industrial platforms: – the strategic conception of the Öresund region

  Boye, P., 1999, Petter Boye. 274 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 32. Förförande idéer - kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården

  Gudbjörg Erlingsdottir, 1999, Gudbjörg Erlingsdóttir, Department of Business Administration, Lund University, Box 7080, 220 07 Lund, Sweden,. 237 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 33. Telemonopolens strategier : en studie av telekommunikationsmonopolens strategiska beteende vid liberalisering av teleoperatörsbranschen

  Carleheden, S-Å. B., 1999, Lund University Press. 475 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 34. Styrelseledamöters mandat - ansats till en teori om styrelsearbete i börsnoterade företag

  Matts Kärreman, 1999, Department of Business Administration, Lund University. 328 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 35. Control and Rent-Seeking: The Role of the State in the Thai Cassava Industry

  Siriprachai, S., 1998, Lund University Press. 297 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 36. Essays on Pensions and Information

  Anderberg, D., 1998, Department of Economics, Lund Universtiy. 116 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 37. Foreign Direct Investment by Large Swedish Firms - the Role of Economic Integration and Exchange Rates

  Ekström, J., 1998, Lund University Press. 254 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 38. An Institutional Analysis of Insurance Regulation - The Case of Sweden

  Hägg, P. G. T., 1998, Department of Economics, Lund Universtiy. 295 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 39. The Pleasure of Management Ideas: The Discursive Formation on Kaizen

  Styhre, A., 1998, Lund University Press. 282 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 40. Management Control in Services. A Contingency Study of Responsibility Accounting in Highly Interactive Services

  Modell, S., 1998, CTF - Service Research Center, University of Karlstad S-651 88 Karlstad,. 320 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 41. Redovisning av goodwill : utveckling av metoder i Storbritannien, Tyskland och USA

  Nilsson, S-A., 1998, Lund University Press. 254 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 42. Omständigheter på ett kärnkraftverk, organisering av risk och institutionalisering av säkerhet

  Wessblad, H., 1998, Lund University Press. 298 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 43. Knowing and the Art of IT Management. An inquiry into work practices in one-stop shops

  Eriksén, S., 1998, Sara Eriksén, University of Karlskrona/Ronneby, Soft Center, SE-372 25 Ronneby, Sweden,. 273 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 44. Om ansvar : ansvarsföreställningar och deras betydelse för den organisatoriska verkligheten

  Johansson, U., 1998, Lund University Press. 360 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 45. Aid and Economic Performance - The Case of Tanzania

  Hans Falck, 1997, Hans Falck Department of Economics P.O.Box 7082 220 07 LUND Sweden,. 171 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 46. Märkesorientering - Utveckling av varumärken som strategiska resurser och skydd mot varumärkesdegeneration

  Mats Urde, 1997, Mats Urde, Möllegatan 7, 263 32 Höganäs, Sweden (Fax: +46-42 34 34 13),. 452 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 47. Utformning och användning av kommunala verksamhetsmått

  Ulf Ramberg, 1997, Lund University Press. 336 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 48. Diffusion Dynamics and the Pricing of Innovations

  Link, F., 1997, Fredrik Link, Clemenstorget 6, S-222 21 Lund, Sweden,. 224 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 49. Företagets agerande i förhållande till naturbelastningen: Hur företaget möter myndigheternas miljökrav

  Mårtensson, K., 1997, Studentlitteratur AB. 310 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 50. Health-care processes - A Study of Medical Problem-solving in the Swedish Health-care Organisation

  Holmberg, L., 1997, Lund University Press. 228 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)