Nuklearmedicinsk lungdiagnostik

Organisation: avdelning

Forskning

Lungfunktionsdiagnostik har kontinuerligt utvecklats och validerats med ventilation/perfusion tomografi (V/P SPECT) för diagnostisering av lungemboli (PE). Mer än 17 000 undersökningar har utförts på vår avdelning under 15 år. Marika Bajc som leder forskningen, ledde även arbetet med EANMs riktlinjer,där vår metod accepterades som det primära diagnostiska verktyget för PE. Samarbete fortsätter med Sarajevo universitet (Begic), med särskilt intresse att studera varaktigheten av antikoagulationsbehandling för terapianpassning. Studier av kronisk PE ingår i en svensk multicenterstudie ledd av S. Söderberg. V/P SPECT är den enda funktionella metoden för att bedöma ventilation. Vårt fokus är nu att studera kroniskt obstruktiv lungsjukdom/astma och komorbiditet såsom hjärtsvikt, pulmonell hypertension och lunginflammation, detta i samarbete med L.Bjermer, och att genomföra en multicenter studie med klinisk prövning i Kina. Samarbete med Japan har också startat (K.Suga).

Senaste forskningsoutput

Marika Bajc & Björn Jonson, 2020 apr 17, I : European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. 47, s. 1643–1644 2 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Grigorios Aris Cheimariotis, Mariam Al-Mashat, Kostas Haris, Anthony H. Aletras, Jonas Jögi, Marika Bajc, Nicolaos Maglaveras & Einar Heiberg, 2018 feb, I : Annals of Nuclear Medicine. 32, 2, s. 94-104

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (6)