Musikhögskolan i Malmö

Organisation: institution

Forskning

Vid Musikhögskolan i Malmö består forskningsmiljön av verksamma forskare och doktorander inom två forskningsämnen; konstnärlig forskning i musik och musikpedagogisk forskning. Konstnärlig forskning i musik studerar komplexiteten i samtida konstnärligt utövande. Styrkan i detta program ligger i den experimentella inställningen till hur konstskapande och forskning påverkar varandra. Vidare studeras hur tekniska verktyg kan få epistemisk status och påverka det semantiska underlaget för den kreativa produktionen. Sådan dialektik mellan epistemicitet och teknik är den inre kärnan i ett experimentellt system, det är dess drivkraft. Musikpedagogik som vetenskap studerar alla former av musikaliskt lärande, inkluderande de ramar, förutsättningar, traditioner och villkor som styr situationer där musik utgör de olika lärprocessernas innehåll. Musikpedagogisk forskning är framtidsorienterad med fokus på kreativitet, internationell samverkan och möjlighet till likvärdig musikutbildning för barn, unga och äldre. Ämnet är t

Senaste forskningsoutput

David Johnson, 2021 maj 21, Lund: Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet. 204 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Adriana Di Lorenzo Tillborg, 2021 mar 25, Malmö: Malmö: Lund University, Malmö Academy of Music. 220 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (818)