Konsthögskolan i Malmö

Organisation: institution

Beskrivning

Konsthögskolan i Malmö erbjuder fullt utrustade lokaler från förra sekelskiftet, mitt i Malmö. Alla studenter har redan från år 1 en egen ateljé. Skolan har verkstäder för alla relevanta tekniker. Studierna vi Konsthögskolan i Malmö är inte uppdelade i olika avdelningar, de studerande får själva utforma sin sgen individuella studigång genom att välja ur det det breda utbudet av kurser som skolan erbjuder inom teknik, gestaltning och teori. Kurserna leds av internationella konstnärer som även fungerar som individuella handledare för de studerande. Den internationella profilen, som är viktigt för Konsthögskolan i Malmö, accentueras av närheten till Danmark och kontinenten, utbyte medllan studenter och lärare från andra akademier runt om i världen är en viktig del av skolans profil. Utbildningen vi Konsthögskolan i Malmö gynnas även av det aktiva konstklimatet i regionen med sina konstgallerier, konstmuseer och andra institutioner. Gästföreläsningar med konstnärer, kritiker och kuratorer, samt olika former a

Forskning

Den fyraåriga forskarutbildningen är den första i sitt slag i Sverige. Den konstnärliga forskarutbildningen utgår från de konstnärliga kunskaperna och det konstnärliga arbetet. Tyngdpunkten för studierna ligger på självständigt konstnärligt utvecklingsarbete. Det konstnärliga arbetet är både objekt och metod. Studierna av reflekterande eller teoretiskt innehåll är inte ett mål i sig självt utan ett medel till konstnärlig utveckling. Utbildningen syftar till att ge doktoranden möjlighet - att utveckla kunskap om speciella konstnärliga frågeställningar samt att ge förmåga att kommunicera detta. - att uppnå en fördjupad konstnärlig mognad, - att uppnå en fördjupad medvetenhet i den egna konstnärliga verksamheten och fördjupad förmåga att tala och skriva om den, - att få fördjupad förmåga att verka i kulturlivet i ett nationellt och internationellt perspektiv. Behörig att antas till konstnärlig doktorandutbildning är den som - avlagt konstnärlig grundexamen om minst 160p. eller har motsv

Senaste forskningsoutput

Emily Wardill, 2020

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKonstnärligt arbete

Alejandro Cesarco, 2019 aug 4, (Submitted) Malmö Faculty of Fine and Performing Arts, Lund University. 144 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (konstnärlig)

Emily Wardill, 2019 maj

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKonstnärligt arbete

Visa alla (573)