Teaterhögskolan i Malmö

Organisation: institution

Beskrivning

I över femtio år har Teaterhögskolan i Malmö (THM) utbildat skådespelare som verkat på svenska och internationella scener, i film, radio och tv. Skolan har ett gediget rykte som en av Nordens ledande teaterutbildningar med ett tydligt metodiskt förhållningssätt, en medveten pedagogisk progression och en konsekvent syn på teaterns kunskapskärna som handlingsbaserad. Numera finns även en kandidatutbildning i dramatiskt och sceniskt författande, master- och doktorandutbildning i teater, konstnärlig forskning samt kursen Teaterns teori och praktik som delas med Språk- och litteraturcentrum. Även från dessa utbildningar har intressanta scenkonstnärer etablerat sig i Sverige och internationellt. THM samverkar med teatrar, scener, teatergrupper, scenkonstutbildningar, folkhögskolor, teatergymnasier, inom Lunds universitet och många fler. Sedan 2007 huserar skolan i en gammal chokladfabrik i centrala Malmö. På skolan finns en fullt utrustad scen där publika föreställningar kopplade till utbildningarna visas.

Forskning

Teater som forskningsområde utgår från det scenkonstnärliga arbetet och de områdesspecifika kunskaper som kan utvinnas ur ett sådant arbete. Ämnet erbjuder möjligheter för konstnärligt verksamma inom teaterområdet att reflektera i, över och genom konstutövningen. Genom att utveckla nya kunskaper, förståelse och färdigheter på det scenkonstnärliga området, och sätta dem i relation till kritiska och teoretiska perspektiv, avser konstnärlig forskning i teater att både gynna scenkonstnärligt arbete och den scenkonstnärliga läroprocessen. Den konstnärliga forskningen kan använda sig av teorier och metoder från ett brett spektrum av konstnärliga och vetenskapliga verksamheter. Tyngdpunkten i forskarutbildningen ligger i ett konstnärligt arbete som utvecklas genom reflektion, dokumentation och såväl fördjupning i det egna fältet som anknytning till andra relevanta kunskapsområden. Teknik, teori- och metodval identifieras utifrån deras relevans för projektet i en diskussion mellan doktoranden och handledaren. Studi

Senaste forskningsoutput

Barbara Wilczek Ekholm, 2020 feb 28

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Sofie Volquartz Lebech, 2020, (Accepted/In press) I : Peripeti: tidskrift for dramaturgiske studier.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sofie Lebech, Solveig Gade (red.) & Daniela Agostinho (red.), 2020, (Accepted/In press) (W)archives : Archival Imaginaries and Contemporary Wars. Steinberg

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (224)