Ledningsstöd, LTH

Organisation: fakultetskansli

Beskrivning

Inom Ledningsstöd finns huvudadministrationen av LTHs styrelse, LTHs ledningsgrupp och presidium, prefektråd, näringslivsråd, ledningsgruppen för grundutbildning (LG GU), forskarutbildningsnämnden (FUN) och Forskningsnämnden (FN), registratur LTH, resestipendier, övriga stipendier och utlysningar, utseende av LTHs hedersdoktorer, alumndatabasen för LTH, Lucat, Prisma och remisser. Även hanteringen av studierektorer för GU och FU, programledare, områdesansvariga m. fl. inkl. administration av ersättningar till övriga externa ledamöter hanteras här. Vi ger rådgivning inom t.ex. administration, avtalshantering, stipendiehantering, reseräkningar, diarieföring och arkivering. Vi är även en samtalspartner mellan fakultetsledning och studenter genom Teknologkåren. Inom diarieföring är vi drivande och en initiativtagare till utveckling och förbättring av rutiner och systemstöd genom tät kontakt med Arkiv Centrum Syd, arkivarier och registratorer inom LU.