Materialteknik

Organisation: avdelning

Forskning

Ämnet materialteknik är riktat mot materialvetenskaplig teori och metodik samt materialtekniska processer av betydelse i verkstadsindustri. Forskningen inom avdelningen är fn inriktad mot materialteknik av betydelse vid extrema mekaniska eller termiska belastningar, t ex i gasturbiner, motorer eller flygplan. Forskningsproblemen formuleras utifrån industriella förhållanden. Problemen bearbetas genom utnyttjande av materialvetenskaplig metodik och teori med sikte på fungerande materialtekniska lösningar.

Senaste forskningsoutput

Theodor de Sousa, Aylin Ahadi, Elis Sjögren & Dmytro Orlov, 2021 mar 11, 14th World Congress on Computational Mechanics (WCCM): ECCOMAS Congress 2020. Scipedia, Vol. 100. 10 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Fredrik Ottenklev, Martin Adell & Dmytro Orlov, 2021 jan 2, I: Materials Science and Engineering A. 799, 140150.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (150)