Materialteknik

Organisation: avdelning

Forskning

Ämnet materialteknik är riktat mot materialvetenskaplig teori och metodik samt materialtekniska processer av betydelse i verkstadsindustri. Forskningen inom avdelningen är fn inriktad mot materialteknik av betydelse vid extrema mekaniska eller termiska belastningar, t ex i gasturbiner, motorer eller flygplan. Forskningsproblemen formuleras utifrån industriella förhållanden. Problemen bearbetas genom utnyttjande av materialvetenskaplig metodik och teori med sikte på fungerande materialtekniska lösningar.

Senaste forskningsoutput

Zhu, J., Liu, S., Long, D., Zhou, S., Liu, Y. & Dmytro Orlov, 2020 aug 1, I : Materials Characterization. 166, 110439.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Steiner Petrovič, D., Mandrino, D., Šarler, B., Horky, J., Ojdanic, A., Zehetbauer, M. J. & Dmytro Orlov, 2020 apr 8, I : Materials. 13, 7

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Zhu, J., Liu, S., Yang, S., Long, D., Liu, Y., Yuan, X. & Dmytro Orlov, 2020 mar, I : Materials Characterization. 161, 110165.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (138)