Matematisk fysik

Organisation: avdelning

Beskrivning

Avdelningen för matematisk fysik är gemensam för naturvetenskaplig och tekniska (LTH) fakulteterna och är en del av fysiska institutionen. Forskningen bedrivs främst inom området kvantmekanisk mångpartikelfysik, vilket innefattar teoretisk kärnstrukturfysik, nanometerfysik, tidsberoende och icke-jämviktsfenomen, kvantinformation, atom-teori och materialmodellering, med flera samarbeten både internationellt och inom Lunds Universitet.

Senaste forskningsoutput

Martin Albertsson, 2021 maj 24, Division of nuclear physics, Department of Physics, Lund University.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Alex Arash Sand Kalaee, 2021 maj 3, 1 uppl. Lund: Media-Tryck, Lund University, Sweden. 172 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

P. Stürmer, M. Nilsson Tengstrand, R. Sachdeva & S. M. Reimann, 2021 maj, I: Physical Review A. 103, 5, 053302.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1045)