Medicinsk etik

Organisation: avdelning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Beskrivning

Avdelningen för medicinsk etik bildades 1991. Medicinsk etik ett tvärvetenskapligt forsknings- och undervisningsämne. Syftet med den medicinsk etiska forskningen är att från olika utgångspunkter (analytiskt, kritiskt och historiskt) studera medicinskt beslutsfattande och medicinsk forskning, både de som fattas av individen och på samhällsnivå. Under de drygt 20 år som avdelningen funnits har det pågått en livaktig och internationell forskning. Bland annat har avdelningens forskare skrivit om frågor som rör graviditet, HLR, kardiologisk forskning, livstestamenten, modeller för etisk beslutsfattande i vården, nedtrappning av vård på IVA, organdonation och transplantation, palliativ vård, paternalism, patientens deltagande i beslut och vaccination.

Forskning

Avdelningens forskningsinriktning har med åren utvecklats. Från en mer traditionell medicin-etisk inriktning till en idag bredare bioetisk forskning. För närvarande bedrivs forskning inom områden som besluts- och riskfattande, biobanker, dödshjälp, etiska modellers relevans för vården, informerat samtycke, interventionsforskningens vetenskapsteori, medicinsk vetenskapsteori, nanoteknik, prioritering och stamceller.

Senaste forskningsoutput

Johannes Persson, Blennow, K., Goncalves, L., Borys, A., Dutca, I., Hynynen, J., Janeczko, E., Lyobenova, M., Martel, S., Merganic, J., Merganicova, K., Peltoniemi, M., Petr, M., Reboredo, F., Vacchiano, G. & Reyer, C., 2020 mar 27, I : Sustainability (Switzerland). 7, 12, 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (372)