Medicinsk etik

Organisation: avdelning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Beskrivning

Avdelningen för medicinsk etik bildades 1991. Medicinsk etik ett tvärvetenskapligt forsknings- och undervisningsämne. Syftet med den medicinsk etiska forskningen är att från olika utgångspunkter (analytiskt, kritiskt och historiskt) studera medicinskt beslutsfattande och medicinsk forskning, både de som fattas av individen och på samhällsnivå. Under de drygt 20 år som avdelningen funnits har det pågått en livaktig och internationell forskning. Bland annat har avdelningens forskare skrivit om frågor som rör graviditet, HLR, kardiologisk forskning, livstestamenten, modeller för etisk beslutsfattande i vården, nedtrappning av vård på IVA, organdonation och transplantation, palliativ vård, paternalism, patientens deltagande i beslut och vaccination.

Forskning

Avdelningens forskningsinriktning har med åren utvecklats. Från en mer traditionell medicin-etisk inriktning till en idag bredare bioetisk forskning. För närvarande bedrivs forskning inom områden som besluts- och riskfattande, biobanker, dödshjälp, etiska modellers relevans för vården, informerat samtycke, interventionsforskningens vetenskapsteori, medicinsk vetenskapsteori, nanoteknik, prioritering och stamceller.

Senaste forskningsoutput

Richard Milne, Katherine I. Morley, Mohamed A. Almarri, Shamim Anwer, Jerome Atutornu, Elena E. Baranova, Paul Bevan, Maria Cerezo, Yali Cong, Alessia Costa, Christine Critchley, Josepine Fernow, Peter Goodhand, Qurratulain Hasan, Aiko Hibino, Gry Houeland, Heidi C. Howard, S. Zakir Hussain, Charlotta Ingvoldstad Malmgren, Vera L. Izhevskaya & 30 andra, Aleksandra Jędrzejak, Cao Jinhong, Megumi Kimura, Erika Kleiderman, Brandi Leach, Keying Liu, Deborah Mascalzoni, Álvaro Mendes, Jusaku Minari, Dianne Nicol, Emilia Niemiec, Christine Patch, Jack Pollard, Barbara Prainsack, Marie Rivière, Lauren Robarts, Jonathan Roberts, Virginia Romano, Haytham A. Sheerah, James Smith, Alexandra Soulier, Claire Steed, Vigdis Stefànsdóttir, Cornelia Tandre, Adrian Thorogood, Torsten H. Voigt, Nan Wang, Anne V. West, Go Yoshizawa & Anna Middleton, 2021 dec 1, I: Genome Medicine. 13, 1, 92.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (406)