MEMEG

Organisation: avdelning

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Biochar

  Edith Hammer

  Projekt: Forskning

 2. Small scale spatial structures in soil influence large scale nutrient cycles

  Edith Hammer, Carlos Arellano, Milda Pucetaite, Kristin Aleklett & Pelle Ohlsson

  Swedish Research Council, Crafoordska stiftelsen

  Projekt: Forskning

 3. The role of iron in surface waters

  Emma Kritzberg, Simon Herzog, Per Persson & Daniel Conley

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Crafoordska stiftelsen

  Projekt: Forskning

 4. Definitionen av det mikrobiella beroendet av markfukt och svaret på återfuktning efter torka

  Johannes Rousk & David Wårlind

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2019/01/012022/12/31

  Projekt: Övrigt

 5. LINXS - Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science

  Stephen Hall, Rajmund Mokso, Anna Ntinidou, Noomi Egan, Åsa Grunning, Ann Terry, Peter Olmsted , Dieter Richter, Mikael Lund, Peter Schurtenberger, Marie Skepö, Anna Stradner, Emma Sparr, Peter Jönsson, Tommy Nylander, Martin Stankovski, Marité Cárdenas, Cedric Dicko, Lise Arleth, Birthe B. Kragelund, Kresten Lindorff-Larsen, Samuel Lenton, Emma Sparr, Chris Jacobsen, Henning-Friis Poulsen, Rajmund Mokso, Karina Thånell, Chris Jacobsen, Martin Bech, David Paterson, Jörg Schwenke, Ulf Johansson, Björn Nilsson, Nicolo Dell'Unto, Lovisa Dal, Mikael Calner, Edith Hammer, Milda Pucetaite, Anders Tunlid, Dimitrios Floudas, Luigi Gentile, Michiel Op de Beeck, Per Persson, Jens Lagerstedt, Susanna Horsefield, Thomas Ursby, Esko Oksanen, Ulf Ryde, Jie Nan, Ingemar André & Sonja Aits

  Swedish Agency for Economic and Regional Growth, Crafoordska stiftelsen

  2017/06/07 → …

  Projekt: Nätverk

 6. Den mikrobiella användningen av kol i mark: återkopplingen till klimatvärmning

  Johannes Rousk

  Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

  2017/01/012018/12/31

  Projekt: Forskning

 7. Ektomykorrhizans respons på endogen och antropogen kvävetillförsel

  Håkan Wallander & Björn D Lindahl

  Swedish Research Council

  2017/01/012018/12/31

  Projekt: Forskning

 8. Markmikroorganismernas beroende av vattentillgänglighet och svar på extrem tork- och återvätningscykler

  Johannes Rousk

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2016/01/012019/12/31

  Projekt: Forskning

 9. Mikroorganismers kolutbyte i mark

  Johannes Rousk

  Swedish Research Council

  2016/01/012020/12/31

  Projekt: Forskning

 10. The Soil Chip

  Edith Hammer, Pelle Ohlsson, Kristin Aleklett, Carlos Arellano & Milda Pucetaite

  Crafoordska stiftelsen

  2016/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 11. Blood: good and evil - ASG, Pufendorf IAS

  Thomas Malm, Bo Åkerström, Fabian Persson, Boel Berner, Elisabet Apelmo, Bengt Olle Bengtsson, Leif Bülow, Magnus Gram, Eva-Lotta Grantén, Erik Hedling, Annette Hill, Ann Mari Sellerberg, Jill Storry, Jonas Svensson & Matilda Svensson Chowdhury

  2015/08/152016/08/15

  Projekt: Nätverk

 12. Soil Microbial Responses to Extreme Drought and Rewet Events

  Johannes Rousk

  Crafoordska stiftelsen

  2015/08/152017/06/30

  Projekt: Forskning

 13. Molecular Interactions Controlling Soil Carbon Sequestration

  Anders Tunlid, Carl Troein, Michiel Op de Beeck, Per Persson, Carsten Peterson, Syahril Siregar, Tomas Martin-Bertelsen & Dimitrios Floudas

  Knut and Alice Wallenberg Foundation

  2015/01/012021/07/31

  Projekt: Forskning

 14. Mikrobiell användning av terrestert kol i akvatiska och terrestra ekosystem

  Johannes Rousk

  Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund

  2014/11/122016/12/31

  Projekt: Forskning

 15. Påverkan av löst organiskt material från land på hälsa, metabolism och alloktoni hos mikrokräftdjur i boreala sötvatten

  Martin Berggren & Per Bengtson

  Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, Crafoordska stiftelsen

  2014/11/122016/06/30

  Projekt: Forskning

 16. Fine-scale niche differentiation and community genomics in Festuca ovina

  Honor C Prentice, Lena Ghatnekar, Bengt Hansson, Stefan Andersson, Anders Tunlid, Yuan Li, Tomas Johansson, Mikael Lönnborg, Olle Lindestad & Raj Whitlock

  Stiftelsen Elly Olssons, Fjärdingslöv, fond för vetenskaplig forskning

  2013/11/012020/12/31

  Projekt: Forskning

 17. Urgent need for replacement GC-FID system to measure soil respiration

  Johannes Rousk

  Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund

  2012/11/142014/11/14

  Projekt: Forskning

 18. Den mikrobiella styrningen av globala biogeokemiska kretslopp

  Johannes Rousk

  Crafoordska stiftelsen

  2012/05/312014/05/31

  Projekt: Forskning

 19. Den mikrobiella användningen av kol i jord

  Johannes Rousk

  Swedish Research Council

  2012/01/012016/12/31

  Projekt: Forskning

 20. Elucidating the carbon use of the soil microbial community

  Johannes Rousk

  Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund

  2011/11/242013/11/24

  Projekt: Forskning

 21. Vilken roll har ektomykorrhizasvampar för vittring av apatit i skogsjord?

  Håkan Wallander, Nicholas Rosenstock, Pavel Krám, Zsuzsanna Balogh-Brunstad, Marks Smits & Per Persson

  Swedish Research Council

  2008/01/282011/12/31

  Projekt: Forskning

 22. Parasite mediated selection on MHC genes

  Lars Råberg, Helena Westerdahl, Anna Drews & Kristin Scherman

  1900/01/012020/12/31

  Projekt: Forskning