Metalund

Organisation: centrumbildning

Beskrivning

Metalund är en centrumbildning som vill vara till nytta för det omgivande samhället i arbetsmiljöfrågor, samt bidra till utvecklingen av en innovativ och tvärvetenskaplig forskning, utbildning och kunskapsförmedling. Centrumbildningen ligger vid Lunds Tekniska Högskola med en verksamhet som omfattar tre fakulteter vid Lunds universitet och en enhet inom specialistsjukvården i Region Skåne – Samhällsvetenskapliga fakulteten, Medicinska fakulteten, Tekniska fakulteten vid Lunds universitet samt Arbets- och miljömedicin Syd, Region Skåne.

Senaste forskningsoutput

Malin Alsved, Anders Widell, Henrik Dahlin, Sara Karlson, Patrik Medstrand & Jakob Löndahl, 2020, I : Scientific Reports. 10, 1, 15941.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Inger Arvidsson, Ulf Leo, Anna Larsson, Carita Håkansson, Roger Persson & Jonas Björk, 2019 maj 29, I : BMC Public Health. 19, 655.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (19)