Neurokirurgi

Organisation: avdelning

Beskrivning

Till avdelningen, som ingår i Sektion IV, Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, hör sjukvårdsenheten vid Skånes Universitetssjukhus i Lund, neurokirurgiska kliniken, BRIGTT-laboratoriet, Laboratoriet för experimentell neuro-onkologi och forskningslaboratorierna vid Rehabcentrum Lund/Orup.

Forskning

Forskningen vid avdelningen omfattar studier av basala mekanismer bakom cerebral vasospasm, respektive hjärntumörutveckling; transplantation av celler till hjärna och deras återmyelinisering; skallskadestudier med mätning av hjärnans ämnesomsättning. Vidare studeras farmakologin kring humana hjärnkärlsreaktionsmönster samt effekten av olika terapier vid tumörutveckling och ryggmärgsskada. En omfattande klinisk forskning pågår med uppföljning av livskvalitet och funktionellt status hos patienter med hjärntumörer eller som genomgått blödning under hjärnhinnorna. Andra forskningsområden är funktionell respektive pediatrisk neurokirurgi, ryggkirurgi, smärtkirurgi samt effekter av narkosmedel respektive trauma på cerebralt blodflöde och metabolism.

Senaste forskningsoutput

Yi Shu Huang, Wen Yi Tseng, Felix I.L. Clanchy, Louise M. Topping, Joy Ogbechi, Kay McNamee, Dany Perocheau, Nien Yi Chiang, Peter Ericsson, Anette Sundstedt, Zhong Tian Xue, Leif G. Salford, Hans Olov Sjögren, Trevor W. Stone, Hsi Hsien Lin, Shue Fen Luo & Richard O. Williams, 2021 maj 11, I: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 118, 19

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

TEDDY Study Group TEDDY Study Group, 2021 maj 3, I: Endocrinology, Diabetes and Metabolism. e00251.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

B. R. R. Persson, C. Bauréus Koch, G. Grafström & L. G. Salford, 2021 apr 30, I: Acta Scientiarum Lundensia. 2021, 002, s. 1-19

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (995)