Kärnfysik

Organisation: avdelning

Forskning

Forskning om atomkärnan vid internationella acceleratoranläggningar, t.ex. CERN-ISOLDE och FAIR-NUSTAR, bedrivs med hjälp av avancerade detektorsystem som utvecklas i Lund. Tvärvetenskaplig neutrondetektorutveckling etableras. Acceleratormasspektrometri med 14C används för projekt kopplade främst till medicin och miljö. Jonstrålebaserad mätteknik nyttjas för element- och isotopanalys i tillämpad forskning i nära kontakt med andra discipliner, t.ex. geologi och biologi. Ett framgångsrikt exempel är Astrogeobiosfärsforskning. Avdelningen har ett välutrustat aerosollaboratorium för studier av troposfärisk och stratosfärisk aerosol och dess effekter på klimat och hälsa.

Senaste forskningsoutput

Bernadette Rosati, Sigurd Christiansen, Anders Dinesen, Pontus Roldin, Andreas Massling, E. Douglas Nilsson & Merete Bilde, 2021 maj, I: Scientific Reports. 11, 10008.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

A. Knyazev, J. Park, P. Golubev, J. Cederkäll, H. Alvarez-Pol, J. Benlliure, P. Cabanelas, E. Casarejos, L. Causeret, D. Cortina-Gil, P. Díaz Fernández, M. Feijoo, D. Galaviz, E. Galiana, R. Gernhäuser, D. Gonzalez, A.-L. Hartig, A. Heinz, B. Heiss, H.T. Johansson & 12 andra, P. Klenze, T. Kröll, A. Perea, L. Ponnath, Z. Ren, H.-B. Rhee, J.L. Rodríguez-Sánchez, G. Rondeau, O. Tengblad, I.G. Scheblykin, P. Teubig & R. Timm, 2021 apr 1, I: Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors, and Associated Equipment. 1003, 10 s., 165302.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1590)