Kärnfysik

Organisation: avdelning

Forskning

Forskning om atomkärnan vid internationella acceleratoranläggningar, t.ex. CERN-ISOLDE och FAIR-NUSTAR, bedrivs med hjälp av avancerade detektorsystem som utvecklas i Lund. Tvärvetenskaplig neutrondetektorutveckling etableras. Acceleratormasspektrometri med 14C används för projekt kopplade främst till medicin och miljö. Jonstrålebaserad mätteknik nyttjas för element- och isotopanalys i tillämpad forskning i nära kontakt med andra discipliner, t.ex. geologi och biologi. Ett framgångsrikt exempel är Astrogeobiosfärsforskning. Avdelningen har ett välutrustat aerosollaboratorium för studier av troposfärisk och stratosfärisk aerosol och dess effekter på klimat och hälsa.

Senaste forskningsoutput

Clark, R. M., Crawford, H. L., MacChiavelli, A. O., D. Rudolph, A. Såmark-Roth, Campbell, C. M., Cromaz, M., Fallon, P., Morse, C. & Santamaria, C., 2019 feb 28, I : Physical Review C. 99, 2, 6 s., 024325.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Garnsworthy, A. B., GRIFFIN collaboration & Joochun Park, 2019 feb 21, I : Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors, and Associated Equipment. 918

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Davies, P. J., Joochun Park, Zhu, Y. & EURICA Collaboration, 2019 feb 11, I : Physical Review C: covering nuclear physics. 99, 021302(R).

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1354)