Kärnfysik

Organisation: avdelning

Forskning

Forskning om atomkärnan vid internationella acceleratoranläggningar, t.ex. CERN-ISOLDE och FAIR-NUSTAR, bedrivs med hjälp av avancerade detektorsystem som utvecklas i Lund. Tvärvetenskaplig neutrondetektorutveckling etableras. Acceleratormasspektrometri med 14C används för projekt kopplade främst till medicin och miljö. Jonstrålebaserad mätteknik nyttjas för element- och isotopanalys i tillämpad forskning i nära kontakt med andra discipliner, t.ex. geologi och biologi. Ett framgångsrikt exempel är Astrogeobiosfärsforskning. Avdelningen har ett välutrustat aerosollaboratorium för studier av troposfärisk och stratosfärisk aerosol och dess effekter på klimat och hälsa.

Senaste forskningsoutput

Butler, P. A., Gaffney, L. P., Spagnoletti, P., Konki, J., Scheck, M., Smith, J. F., Abrahams, K., Bowry, M., Cederkäll, J., Chupp, T., de Angelis, G., De Witte, H., Garrett, P. E., Goldkuhle, A., Henrich, C., Illana, A., Johnston, K., Joss, D. T., Keatings, J. M., Kelly, N. A. & 24 andraKomorowska, M., Kröll, T., Lozano, M., Nara Singh, B. S., O’Donnell, D., Ojala, J., Page, R. D., Pedersen, L. G., Raison, C., Reiter, P., Rodriguez, J. A., Rosiak, D., Rothe, S., Shneidman, T. M., Siebeck, B., Seidlitz, M., Sinclair, J., Stryjczyk, M., Van Duppen, P., Vinals, S., Virtanen, V., Warr, N., Wrzosek-Lipska, K. & Zielinska, M., 2019 dec 1, I : Nature Communications. 10, 1, 2473.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Boso, A., Milne, S. A., Bentley, M. A., Recchia, F., Lenzi, S. M., Rudolph, D., Labiche, M., Pereira-Lopez, X., Afara, S., Ameil, F., Arici, T., Aydin, S., Axiotis, M., Barrientos, D., Benzoni, G., Birkenbach, B., Boston, A. J., Boston, H. C., Boutachkov, P., Bracco, A. & 60 andraBruce, A. M., Bruyneel, B., Cederwall, B., Clement, E., Cortes, M. L., Cullen, D. M., Désesquelles, P., Dombràdi, Z., Domingo-Pardo, C., Eberth, J., C. Fahlander, Gelain, M., González, V., John, P. R., Gerl, J., P. Golubev, Górska, M., Gottardo, A., Grahn, T., Grassi, L., Habermann, T., Harkness-Brennan, L. J., Henry, T. W., Hess, H., Kojouharov, I., Korten, W., Lalović, N., Lettmann, M., Lizarazo, C., Louchart-Henning, C., Menegazzo, R., Mengoni, D., Merchan, E., Michelagnoli, C., Million, B., Modamio, V., Moeller, T., Napoli, D. R., Nyberg, J., Nara Singh, B. S., Pai, H., Pietralla, N., Pietri, S., Podolyak, Z., Perez Vidal, R. M., Pullia, A., Ralet, D., Rainovski, G., Reese, M., Reiter, P., Salsac, M. D., Sanchis, E., L. G. Sarmiento, Schaffner, H., Scruton, L. M., Singh, P. P., Stahl, C., Uthayakumaar, S., Valiente-Dobón, J. J. & Wieland, O., 2019 okt 10, I : Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics. 797, 6 s., 134835.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Birger Schmitz, Feist, R., Meier, M. M. M., Ellinor Martin, Heck, P. R., Lenaz, D., Topa, D., Busemann, H., Maden, C., Plant, A. A. & Fredrik Terfelt, 2019 sep 15, I : Earth and Planetary Science Letters. 522, s. 234-243 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1469)