Kärnfysik

Organisation: avdelning

Forskning

Forskning om atomkärnan vid internationella acceleratoranläggningar, t.ex. CERN-ISOLDE och FAIR-NUSTAR, bedrivs med hjälp av avancerade detektorsystem som utvecklas i Lund. Tvärvetenskaplig neutrondetektorutveckling etableras. Acceleratormasspektrometri med 14C används för projekt kopplade främst till medicin och miljö. Jonstrålebaserad mätteknik nyttjas för element- och isotopanalys i tillämpad forskning i nära kontakt med andra discipliner, t.ex. geologi och biologi. Ett framgångsrikt exempel är Astrogeobiosfärsforskning. Avdelningen har ett välutrustat aerosollaboratorium för studier av troposfärisk och stratosfärisk aerosol och dess effekter på klimat och hälsa.

Senaste forskningsoutput

Knyazev, A., Park, J., Golubev, P., Pallon, J., Cederkall, J., Alvarez-Pol, H., Benlliure, J., Briz, J. A., Cabanelas, P., Casarejos, E., Cortina-Gil, D., Fernández, P. D., Feijoo, M., Galaviz, D., Galiana, E., Borge, M. J. G., Gernhäuser, R., Gonzalez, D., Gutierrez-Neira, C., Hartig, A. L. & 12 andra, Heinz, A., Heiss, B., Johansson, H., Klenze, P., Kröll, T., Nilsson, T., Perea, A., Ponnath, L., Rhee, H. B., J. L. Rodriguez-Sanchez, Tengblad, O. & Teubig, P., 2020 sep 21, I : Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 975, 164197.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Pore, J. L., Gates, J. M., Orford, R., Campbell, C. M., Clark, R. M., Crawford, H. L., Esker, N. E., Fallon, P., Gooding, J. A., Kwarsick, J. T., Macchiavelli, A. O., Morse, C., D. Rudolph, A. Såmark-Roth, Santamaria, C., Shah, R. S. & Stoyer, M. A., 2020 jun 23, I : Physical Review Letters. 124, 25, 6 s., 252502.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Park, J., Joakim Cederkall, Peter Christiansen, Barrand, G., Bogomilov, M., Petkov, G., Tsenov, R., Ekelof, T., Fanourakis, G., Zormpa, O., Gökbulut, G., Kayis Topaksu, A., Oglakci, M., Klicek, B., Krhac, K. & Stipčević, M., 2020 jun 11, s. 041.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

Visa alla (1512)