USV/LUKOM kansli

Organisation: gemensam förvaltning

Beskrivning

Kansliet för USV/LUKOM arbetar med lednings- och styrningsfrågor, ekonomistyrning samt personalstrategiska frågor för de ingående verksamheterna.