Onkologi övergripande

Organisation: avdelning

Beskrivning

Denna grupp innefattar personal som verkar inom hela sektionen för onkologi, som har verksamhet inom Kampradhuset, Medicon Village och BMC, och administration av sektionsgemensamma medel.

Senaste forskningsoutput

Lasse Hjort Jakobsen, Torbjörn Callréus, Maurizio Sessa, Mats Jerkeman, Morten Andersen & Tarec Christoffer El-Galaly, 2021, I: Pharmacoepidemiology and Drug Safety.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2)