Öron-, näs- och halssjukdomar, Lund

Organisation: avdelning

Beskrivning

Öron-, näs- och halskliniken är ett centrum för barn och vuxna med medicinska och kirurgiska sjukdomar inom öron-, näs- och halsregionen. Exempel på områden som specialiteten utreder och behandlar är: Allergi i den övre luftvägen, främmande kroppar i matstrupe och luftvägar, hörselrubbningar och tinnitus, hörselteknisk rehabilitering, infektioner i öra, näsa, bihålor, svalg och struphuvud, mellanörats och ansiktsnervens kirurgiska sjukdomar, röst-, tal- och språkstörningar, skador och tillstånd efter olycksfall och ansiktsförlamning sömnstörningar, tumörer i spottkörtlar, sköldkörtel, näsa-bihålor, munhåla, svalg och struphuvud

Forskning

Med inriktning på de övre luftvägarna drivs patient- och djurexperimentella studier av fysiologiska och farmakologiska styrmekanismer för mukociliärt försvar och tubarfunktion, av patofysiologiska skeenden vid allergi samt av bakteriologiska och immunologiska faktorer vid recidiverande infektioner. Balansreflexer och farmakas inverkan studeras på patienter med yrsel och friska. I biopsier och heterotransplanterade tumörlinjer från skivepitelcancer kartläggs växtsätt, proliferationsparametrar och retinoidbindande protein. Kromosommönstret hos olika maligna tumörer studeras.

Senaste forskningsoutput

Ola Forslund, Natsuki Sugiyama, Chengjun Wu, Naveen Ravi, Jin, Y., Swoboda, S., Andersson, F., Bzhalava, D., Hultin, E., Kajsa Paulsson, Dillner, J., Stefan Schwartz, Johan Wennerberg & Lars Ekblad, 2019 mar 25, I : BMC Cancer. 19, 1, 265.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Per Anders Fransson, Patel, M., Jensen, H., Lundberg, M., Tjernström, F., Måns Magnusson & Eva Ekvall Hansson, 2019 feb 28, I : Scientific Reports. 9, 1, 3168.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Petri, N., Christensen, I. J., Svanholt, P., Sonnesen, L., Wildschiødtz, G. & Berg, S., 2019 feb 1, I : Sleep Medicine. 54, s. 187-194 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (687)