Partikelfysik

Organisation: avdelning

Beskrivning

Partikelfysik är vetenskapen om elementarpartiklarnas och atomkärnornas växelverkan vid höga energier. Avdelningens hemsida är www.hep.lu.se

Forskning

Experiment utförs vid följande laboratorier : CERN, European Laboratory for Particle Physics CH-1211 Geneve 23, Schweiz, telefon 41-22-767 6111 (växel), ATLAS-Lundakontor 41-22-767 1177, ATLAS-telefax 41-22-767 8350, ALICE-Lundakontor 41-22-767 8956, ALICE-telefax 41-22-767 9480 BNL, Brookhaven National Lab P.O. Box 5000, Upton, NY 11973-5000 U.S.A, telefon 1-631-344-8000, Lundakontor 1-631-344-4933, telefax 1-631-344-3253. DESY, Deutsches Elektronen-Synchrotron Notkestrasse 85, D-22603 Hamburg, TYSKLAND, telefon 49-40-8998 0 (växel), Lundakontor 49-40-8998 2712, telefax 49-40-8998 3093.

Senaste forskningsoutput

PHENIX Collaboration, Adare, A., Peter Christiansen, Gustafsson, H-Å., Haslum, E., Nystrand, J., Anders Oskarsson, Ingvar Otterlund, Rosendahl, S., David Silvermyr, Evert Stenlund, Tydesjö, H. & Zou, L., 2019 jul 10, I : Physical Review Letters. 123, 2, 022301.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1869)