Partikelfysik

Organisation: avdelning

Beskrivning

Partikelfysik är vetenskapen om elementarpartiklarnas och atomkärnornas växelverkan vid höga energier. Avdelningens hemsida är www.hep.lu.se

Forskning

Experiment utförs vid följande laboratorier : CERN, European Laboratory for Particle Physics CH-1211 Geneve 23, Schweiz, telefon 41-22-767 6111 (växel), ATLAS-Lundakontor 41-22-767 1177, ATLAS-telefax 41-22-767 8350, ALICE-Lundakontor 41-22-767 8956, ALICE-telefax 41-22-767 9480 BNL, Brookhaven National Lab P.O. Box 5000, Upton, NY 11973-5000 U.S.A, telefon 1-631-344-8000, Lundakontor 1-631-344-4933, telefax 1-631-344-3253. DESY, Deutsches Elektronen-Synchrotron Notkestrasse 85, D-22603 Hamburg, TYSKLAND, telefon 49-40-8998 0 (växel), Lundakontor 49-40-8998 2712, telefax 49-40-8998 3093.

Senaste forskningsoutput

Adrian Nassirpour, 2019 apr, Proceedings, Volume 10, HQ 2018: Hot Quarks 2018—Workshop for Young Scientists on the Physics of Ultrarelativistic Nucleus-Nucleus Collisions. Online Journal: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), Vol. 10. 5 s. 26

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Benjamin Folsom, 2019 mar 30, Lund: Lund University , Department of physics. 128 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

ALICE Collaboration, Acharya, S., Jonatan Adolfsson, Peter Christiansen, Martin Ljunggren, Adrian Nassirpour, Anders Oskarsson, Richert, T., David Silvermyr, Evert Stenlund, Vislavicius, V. & Zou, S., 2019, XXVIIth International Conference on Ultrarelativistic Nucleus–Nucleus Collisions (Quark Matter 2018). Vol. 982. s. 975-984 10 s. (Nuclear Physics A).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (1843)