Fonetik

Organisation: avdelning

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Akustiska dimensioner i svenskans språkmelodi

  Mechtild Tronnier

  2019/05/012020/04/30

  Projekt: Forskning

 2. Att skapa prosodisk prominens med kroppsliga och artikulatoriska gester

  David House, Gilbert Ambrazaitis, Johan Frid & Malin Svensson Lundmark

  2018/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 3. Melody in human–cat communication

  Susanne Schötz & Joost van de Weijer

  2016/07/012021/07/01

  Projekt: Forskning

 4. Språkmelodispelet: Att lära sig svenska ordaccenter med informations- och digitalteknik

  Anna Hed, Andrea Schremm, Merle Horne & Mikael Roll

  Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

  2015/01/012019/12/31

  Projekt: Forskning

 5. Intra-syllabic structures of articulatory gestures in Swedish

  Malin Svensson Lundmark, Susanne Schötz & Gilbert Ambrazaitis

  2014/09/012019/12/31

  Projekt: Avhandling

 6. ESST: Estlandssvenskans språkstruktur

  Henrik Rosenkvist, Susanne Schötz, Otto Ewald, Eva Liina Asu, Maia Andréasson & Ida Västerdal

  2013/07/012017/06/30

  Projekt: Forskning

 7. Informations- och diskursstruktur i samverkan: ett språktypologiskt perspektiv

  Anastasia Karlsson, Arthur Holmer, Gilbert Ambrazaitis, Jan-Olof Svantesson, Axel Svahn, David House & David House

  2013/01/012015/12/31

  Projekt: Forskning

 8. Funktions- och produktionsbaserad modellering av svensk prosodi

  Gilbert Ambrazaitis & Johan Frid

  Swedish Research Council

  2010/01/012014/12/31

  Projekt: Forskning

 9. Centrum för Kognitiv Semiotik (CCS)

  Sara Lenninger, Göran Sonesson, Junichi Toyota, Ingar Brinck, Lars Kopp, Arthur Holmer, Anastasia Karlsson, Damrong Tayanin, Gerd Carling, Gisela Håkansson, Johan Blomberg, Jordan Zlatev, Lars-Åke Henningsson, Mats Andrén, Susan Sayehli, Teresa Strandviken, Joel Parthemore, Tomas Persson, Anna Cabak Rédei, Elainie Alenkær Madsen, Alf Hornborg, Mats Andrén, Lars-Åke Henningsson, Lars Kopp, Damrong Tayanin & Junichi Toyota

  2009/01/012014/12/31

  Projekt: Forskning

 10. Att skilja intonation från ton

  Anastasia Karlsson, Damrong Tayanin, Jan-Olof Svantesson & David House

  2007/01/012010/12/31

  Projekt: Forskning

 11. Svenska dialogsystem: Prosodi, grammatik och diskurs

  Johan Frid, Merle Horne & Petra Bodén

  1998/01/012003/12/31

  Projekt: Forskning

 12. SweDia 2000

  Gösta Bruce, Johan Frid, My Segerup, Mechtild Tronnier, Marcus Uneson & Susanne Schötz

  1998/01/012003/12/31

  Projekt: Forskning

 13. Ljudsystemet i modern mongoliska

  Anastasia Karlsson & Jan-Olof Svantesson

  1997/01/012002/12/31

  Projekt: Forskning