Fysikalisk kemi

Organisation: avdelning

Forskning

Avdelningens forskning är koncentrerad kring problem inom yt- och kolloidkemin av både fundamental och tillämpad karaktär. Problemområden är: självassociation av ytaktiva ämnen, lyotropa flytande kristaller, mikroemulsioner, polymerlösningar, geler, adsorption, diffusion. Experimentella studier omfattande kärnresonansspektroskopi, fas-jämviktsbestämningar, ellipsometri, isoterm mikrokalorimetri spec. titrer- och sorptionskalorimetri, högupplösande DSC utförs. Teoretiska studier innefattar termodynamisk modellering, statisk mekanisk analys av vätskor speciellt med elektro-statisk växelverkan, datorsimuleringar och kärnspinndynamik.

Senaste forskningsoutput

Borro, B. C. & Martin Malmsten, 2019 aug, I : Advances in Colloid and Interface Science. 270, s. 251-260 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Lundell, H., M. Nilsson, Dyrby, T. B., Parker, G. J. M., Cristinacce, P. L. H., Zhou, F. L., D. Topgaard & Lasič, S., 2019 jun 21, I : Scientific Reports. 9, 1, 9026.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Yeung, S. Y., Sergeeva, Y., Tommy Dam, Peter Jönsson, Pan, G., Chaturvedi, V. & Sellergren, B., 2019 jun 18, I : Langmuir. 35, 24, s. 8174-8181 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1423)