Fysikalisk kemi

Organisation: avdelning

Forskning

Avdelningens forskning är koncentrerad kring problem inom yt- och kolloidkemin av både fundamental och tillämpad karaktär. Problemområden är: självassociation av ytaktiva ämnen, lyotropa flytande kristaller, mikroemulsioner, polymerlösningar, geler, adsorption, diffusion. Experimentella studier omfattande kärnresonansspektroskopi, fas-jämviktsbestämningar, ellipsometri, isoterm mikrokalorimetri spec. titrer- och sorptionskalorimetri, högupplösande DSC utförs. Teoretiska studier innefattar termodynamisk modellering, statisk mekanisk analys av vätskor speciellt med elektro-statisk växelverkan, datorsimuleringar och kärnspinndynamik.

Senaste forskningsoutput

Borro, B. C. & Martin Malmsten, 2019 aug, I : Advances in Colloid and Interface Science. 270, s. 251-260 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Maria Valldeperas, Talaikis, M., Dhayal, S. K., Velička, M., Barauskas, J., Niaura, G. & Tommy Nylander, 2019 jul 26, I : Biophysical Journal.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Daniel Topgaard, 2019 jul 9, I : Journal of Magnetic Resonance.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1442)