Fysikalisk kemi

Organisation: avdelning

Forskning

Avdelningens forskning är koncentrerad kring problem inom yt- och kolloidkemin av både fundamental och tillämpad karaktär. Problemområden är: självassociation av ytaktiva ämnen, lyotropa flytande kristaller, mikroemulsioner, polymerlösningar, geler, adsorption, diffusion. Experimentella studier omfattande kärnresonansspektroskopi, fas-jämviktsbestämningar, ellipsometri, isoterm mikrokalorimetri spec. titrer- och sorptionskalorimetri, högupplösande DSC utförs. Teoretiska studier innefattar termodynamisk modellering, statisk mekanisk analys av vätskor speciellt med elektro-statisk växelverkan, datorsimuleringar och kärnspinndynamik.

Senaste forskningsoutput

Johan Larsson, Ashley P. Williams, Marie Wahlgren, Lionel Porcar, Stefan Ulvenlund, Tommy Nylander, Rico F. Tabor & Adrian Sanchez-Fernandez, 2022 jan 15, I: Journal of Colloid and Interface Science. 606, s. 328-336 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Quoc Dat Pham, Sebastien Gregoire, Bruno Biatry, Guillaume Cassin, Daniel Topgaard & Emma Sparr, 2021 dec 1, I: Journal of Colloid and Interface Science. 603, s. 874-885 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Rui A. Gonçalves, Yeng Ming Lam & Björn Lindman, 2021 jul 1, I: Molecules. 26, 13, 3946.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1586)