Fysikalisk kemi

Organisation: avdelning

Forskning

Avdelningens forskning är koncentrerad kring problem inom yt- och kolloidkemin av både fundamental och tillämpad karaktär. Problemområden är: självassociation av ytaktiva ämnen, lyotropa flytande kristaller, mikroemulsioner, polymerlösningar, geler, adsorption, diffusion. Experimentella studier omfattande kärnresonansspektroskopi, fas-jämviktsbestämningar, ellipsometri, isoterm mikrokalorimetri spec. titrer- och sorptionskalorimetri, högupplösande DSC utförs. Teoretiska studier innefattar termodynamisk modellering, statisk mekanisk analys av vätskor speciellt med elektro-statisk växelverkan, datorsimuleringar och kärnspinndynamik.

Senaste forskningsoutput

Grimaldo, M., Lopez, H., Beck, C., Felix Roosen-Runge, Moulin, M., Devos, J. M., Laux, V., Härtlein, M., Da Vela, S., Schweins, R., Mariani, A., Zhang, F., Barrat, J. L., Oettel, M., Forsyth, V. T., Seydel, T. & Schreiber, F., 2019 apr 18, I : Journal of Physical Chemistry Letters. 10, 8, s. 1709-1715 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Wang, M., Mihut, A. M., Ellen Rieloff, Dabkowska, A. P., Linda K Månsson, Jasper N Immink, Emma Sparr & Crassous, J. J., 2019 mar 19, I : Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 116, 12, s. 5442-5450 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Kalyani Sanagavarapu, Nüske, E., Nasir, I., Meisl, G., Jasper N. Immink, Sormanni, P., Vendruscolo, M., Knowles, T. P. J., Malmendal, A., Cabaleiro-Lago, C. & Sara Linse, 2019 mar 6, I : Scientific Reports. 9, 1, 3680.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1408)