Fysikalisk kemi

Organisation: avdelning

Forskning

Avdelningens forskning är koncentrerad kring problem inom yt- och kolloidkemin av både fundamental och tillämpad karaktär. Problemområden är: självassociation av ytaktiva ämnen, lyotropa flytande kristaller, mikroemulsioner, polymerlösningar, geler, adsorption, diffusion. Experimentella studier omfattande kärnresonansspektroskopi, fas-jämviktsbestämningar, ellipsometri, isoterm mikrokalorimetri spec. titrer- och sorptionskalorimetri, högupplösande DSC utförs. Teoretiska studier innefattar termodynamisk modellering, statisk mekanisk analys av vätskor speciellt med elektro-statisk växelverkan, datorsimuleringar och kärnspinndynamik.

Senaste forskningsoutput

Johan Larsson, Adrian Sanchez-Fernandez, Leung, A. E., Schweins, R., Wu, B., Tommy Nylander, Stefan Ulvenlund & Marie Wahlgren, 2021 jan 1, I : Journal of Colloid and Interface Science. 581, s. 895-904 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Adrian Sanchez-Fernandez, Leung, A. E., Kelley, E. G. & Andrew J. Jackson, 2021, I : Journal of Colloid and Interface Science. 581, s. 292-298 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fornasier, M., Porcheddu, A., Casu, A., Raghavan, S. R., Peter Jönsson, Karin Schillén & Murgia, S., 2021, I : Journal of Colloid and Interface Science. 582, Part A, s. 246-253 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1521)