Planering

Organisation: gemensam förvaltning

Beskrivning

Avdelningen Planering arbetar med resursfördelningen, årsredovisningen, riskarbetet och ranking. Avdelningen Planering ger stöd till universitetsledningen i frågor som rör verksamhetsplanering, styrning, uppföljning, samarbete och omvärldsanalys.