Praktisk filosofi

Organisation: avdelning

Forskning

Praktisk filosofi kan definieras som studiet av filosofiska grundvalar (metafysik, kunskapsteori, logik) för "praktiskt tänkande", med speciell tonvikt lagd på värderingar, livshållningar och handlingsnormer. Värdeteori och analys av normativa ställningstaganden utgör den praktiska filosofins kärna. De områden av "praktiskt tänkande" som Lundafilosoferna har särskilt intresserat sig för är moral (moralfilosofi samt tillämpad etik), politik (politisk filosofi), praktisk rationalitet (beslutsteori) samt konst (estetik).

Senaste forskningsoutput

Åsa Knaggård, Erik Persson & Eriksson, K., 2020 jun 18, I : Challenges. 11, 1, 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Orsi, F. & Andrés G. Garcia, 2020 maj 14, I : Philosophical Studies.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Cathrine V. Felix & Andreas Stephens, 2020 mar 12, I : Philosophies. 5, 5, 11 s., 5.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (475)