Praktisk filosofi

Organisation: avdelning

Forskning

Praktisk filosofi kan definieras som studiet av filosofiska grundvalar (metafysik, kunskapsteori, logik) för "praktiskt tänkande", med speciell tonvikt lagd på värderingar, livshållningar och handlingsnormer. Värdeteori och analys av normativa ställningstaganden utgör den praktiska filosofins kärna. De områden av "praktiskt tänkande" som Lundafilosoferna har särskilt intresserat sig för är moral (moralfilosofi samt tillämpad etik), politik (politisk filosofi), praktisk rationalitet (beslutsteori) samt konst (estetik).

Senaste forskningsoutput

Szigeti, A., 2019 dec, Philosophy of Action (Blog).

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Toni Rønnow-Rasmussen, 2019 jun 23, I : Metascience. 4 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Visa alla (454)