Praktisk filosofi

Organisation: avdelning

Forskning

Praktisk filosofi kan definieras som studiet av filosofiska grundvalar (metafysik, kunskapsteori, logik) för "praktiskt tänkande", med speciell tonvikt lagd på värderingar, livshållningar och handlingsnormer. Värdeteori och analys av normativa ställningstaganden utgör den praktiska filosofins kärna. De områden av "praktiskt tänkande" som Lundafilosoferna har särskilt intresserat sig för är moral (moralfilosofi samt tillämpad etik), politik (politisk filosofi), praktisk rationalitet (beslutsteori) samt konst (estetik).

Senaste forskningsoutput

Gloria Mähringer, 2020 okt 23, Lund: Lund University (Media-Tryck). 268 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Andreas Stephens & Cathrine V. Felix, 2020 sep 5, I : Philosophies. 5, 3, 14 s., 21.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (485)