Praktisk filosofi

Organisation: avdelning

Forskning

Praktisk filosofi kan definieras som studiet av filosofiska grundvalar (metafysik, kunskapsteori, logik) för "praktiskt tänkande", med speciell tonvikt lagd på värderingar, livshållningar och handlingsnormer. Värdeteori och analys av normativa ställningstaganden utgör den praktiska filosofins kärna. De områden av "praktiskt tänkande" som Lundafilosoferna har särskilt intresserat sig för är moral (moralfilosofi samt tillämpad etik), politik (politisk filosofi), praktisk rationalitet (beslutsteori) samt konst (estetik).

Senaste forskningsoutput

Jakob Green Werkmäster, 2019 apr, I : Philosophia. 47, 2, s. 555–568

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Eric Brandstedt & Brülde, B., 2019 mar 12, I : Journal of Applied Philosophy.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

David Alm, 2019 feb 6, I : Philosophical Papers.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (430)