Praktisk filosofi

Organisation: avdelning

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Avsiktlighet och agentperspektiv

  Björn Petersson

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 2. Etik för autonoma system och artificiell intelligens

  Christian Balkenius, Ylva von Gerber, Birger Johansson & Frank Zenker

  Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

  2020/01/012024/12/31

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 3. Navigating Justice Claims: Between Riots, Strikes and Business as Usual

  Eric Brandstedt, Henner Busch & Vasna Ramasar

  2020/01/012022/12/31

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 4. The Somerville-group and the introduction of historical arguments in philosophy

  Frits Gåvertsson & Jonas Hansson

  2020/01/012023/06/30

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 5. John Williams, Moral Perfectionist

  Frits Gåvertsson

  2019/10/012020/08/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 6. Medberoende: Delat Ansvar, Moralisk Tur och Agentskap

  Anton Emilsson

  2019/09/012023/09/01

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

 7. Climate Change and Future Generations

  Wlodek Rabinowicz, Gustaf Arrhenius & Krister Bykvist

  2018/09/01 → …

  Projekt: Forskning

 8. Longtermism

  Signe Savén

  2018/09/012023/09/01

  Projekt: Avhandling

 9. Antalets moraliska betydelse

  David Alm

  2018/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 10. MP: Moral Progress. Meaning, Measure and Method

  Dan Egonsson, Cathrine V. Felix, Björn Petersson, Toni Rønnow-Rasmussen & FRITZ-ANTON FRITZSON

  2016/01/01 → …

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 11. On Conditionalism

  Toni Rønnow-Rasmussen

  2016/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 12. LGRP: Lund Gothenburg Responsibility Project

  András Szigeti

  2015/08/052024/12/31

  Projekt: Forskning

 13. Kollektiv skada

  Björn Petersson

  2015/01/012018/12/31

  Projekt: Forskning

 14. Tryck- och yttrandefrihet i en digital värld

  Ylva von Gerber

  2015/01/012016/12/31

  Projekt: Forskning

 15. Våra kollektiva handlingar: koordination, ansvar och kunskap

  Olle Blomberg & Björn Petersson

  Swedish Research Council

  2015/01/012018/12/31

  Projekt: ForskningInternt samarbete (LU)

 16. Vetenskap och beprövad erfarenhet

  Johan Brännmark, Johannes Persson, Lena Wahlberg, Annika Wallin, Eva Sjöstrand, Nils-Eric Sahlin, Sten Anttila, Charlotta Levay, Niklas Vareman, Lena Wahlberg, Wändi Bruine de Bruin, Alexander D. Davis, Baruch Fischhoff & Barbara McNeil

  2015/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 17. Sustainable Welfare - Theme, Pufendorf IAS

  Max Koch, Oksana Mont, Eric Brandstedt, Eric Clark, Maria Emmelin, Kerstin Enflo, Roger Hildingsson, Håkan Johansson, Jamil Khan, Annika Pissin, Hubert Buch-Hansen & Kate Soper

  2014/08/142015/08/15

  Projekt: NätverkTvärvetenskaplig forskning, Internationellt samarbete

 18. Källa/Utsaga - en empirisk internetstudie

  Ylva von Gerber

  2013/01/012015/12/31

  Projekt: Forskning

 19. Kunskap i en digital värld: tillit, trovärdighet och relevans på nätet

  Cathrine V. Felix, Emmanuel Genot, Erik J Olsson, George Masterton, Kristoffer Ahlstrom-Vij, Rasmus Kraemmer Rendsvig, Sille Obelitz Søe, Ylva von Gerber, Jonas Fransson, Cecilia Andersson, Jutta Haider, Lars Ilshammar, Linnéa Lindsköld, Olof Sundin, Sara Kjellberg & Hanna Carlsson

  Swedish Research Council

  2013/01/012017/12/31

  Projekt: Forskning

 20. Mellan Värden och Världen

  Andrés Garcia

  2012/09/012016/12/31

  Projekt: Avhandling

 21. Metaphysics and Collectivity

  Björn Petersson, Olle Blomberg, Gunnar Björnsson, Johan Brännmark, Åsa Burman, Tobias Hansson Wahlberg, Patrizio Lo Presti, Anna-Sofia Maurin, Jeroen Smid & Andras Szigeti

  Swedish Research Council

  2012/03/01 → …

  Projekt: NätverkNationellt samarbete

 22. Dynamiska rättigheter

  David Alm

  2012/01/012015/12/31

  Projekt: Forskning

 23. Rights and Duties

  Marcus Agnafors

  2012/01/012014/12/31

  Projekt: Forskning

 24. Agentskap: Kollektiva och individuella perspektiv

  Björn Petersson

  2012/01/012014/12/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 25. Eudaimonism, Codifiability and Moral Development

  Frits Gåvertsson

  2011/09/012017/12/31

  Projekt: Avhandling

 26. Värderelationer

  Henrik Andersson

  2011/09/012017/01/01

  Projekt: Avhandling

 27. Brottsoffer och rätten till straff

  David Alm

  2011/01/012012/12/31

  Projekt: Forskning

 28. Moraliskt ansvar: en individualistikst ansats

  Andras Szigeti

  2011/01/012012/12/31

  Projekt: Forskning

 29. Straff och rättigheter

  David Alm

  2011/01/012011/12/31

  Projekt: Forskning

 30. Moral motivation: Evidens och relevans

  Caj Strandberg

  2010/01/012012/12/31

  Projekt: Forskning

 31. Om Våra Goda Skäl

  Toni Rønnow-Rasmussen

  2010/01/012012/12/31

  Projekt: Forskning

 32. Practical Knowledge and Mistakes

  Cathrine V. Felix

  2009/09/012013/12/31

  Projekt: Avhandling

 33. Värdesubjektivism

  FRITZ-ANTON FRITZSON

  2009/09/012014/12/31

  Projekt: Avhandling

 34. Delaktighet som mål, mått och värde

  Mats Johansson

  2008/01/012011/12/31

  Projekt: Forskning

 35. Dygdetik: normativ teori och moralisk praktik

  Johan Brännmark

  2008/01/012012/12/31

  Projekt: Forskning

 36. Moral och agent-relativitet

  Ingmar Persson & Caj Strandberg

  2007/01/012009/12/31

  Projekt: Forskning

 37. Värdeteori

  Wlodek Rabinowicz

  2007/01/012014/12/31

  Projekt: Forskning

 38. Om moralisk förtjänst

  David Alm

  2006/01/012009/12/31

  Projekt: Forskning

 39. Gruppmoral och individuellt anvar

  Björn Petersson

  2004/01/012006/12/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

Föregående 1 2 Nästa