Industriell Produktion

Organisation: avdelning

Forskning

Forskning bedrivs inom: [BR]Skärande bearbetning avseende modellering, simulering, övervakning och styrning. [BR]Mätteknik för registrering och analys av krafter, moment och deformationer i maskinsystem. [BR]Gjutning och bearbetning av verktygsmaterial. [BR]FEM- och randvärdesanalys av maskinkomponenter och verktyg. [BR]Simulering och övervakning av plastiska formningsoperationer primärt inriktat mot tunnplåtskonstruktioner. [BR]Verktyg och verktygsmaterial för formningsoperationer. [BR]Inom området tillverkningssystem är forskningen primärt inriktad mot metoder för produktionsanalys (PA). [BR]Magnetostriktiva materials tillämpning inom det produktionstekniska området innefattande bl.a. vibrocast-gjutning av avancerade kompositmaterial samt vibrationsassisterad slipning. [BR]Kretsloppsteknik. [BR][BR][B]Undervisning[/B] bedrivs inom: [BR]Tillverkningsmetoder, tillverkningssystem, kompositmaterial, CADCAMCAE och kretsloppsteknik.

Senaste forskningsoutput

Axel Bjerke, Andrii Hrechuk, Filip Lenrick, Andreas Markström, Henrik Larsson, Susanne Norgren, Rachid M'Saoubi, Thomas Björk & Volodymyr Bushlya, 2021 nov 15, I: Wear. 484-485, 203991.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Armin Salmasi, Simon J. Graham, Iain Galbraith, Alexander D. Graves, Martin Jackson, Susanne Norgren, Dikai Guan, Henrik Larsson & Lars Höglund, 2021 sep 1, I: Calphad: Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry. 74, 102300.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (472)