Industriell Produktion

Organisation: avdelning

Forskning

Forskning bedrivs inom: [BR]Skärande bearbetning avseende modellering, simulering, övervakning och styrning. [BR]Mätteknik för registrering och analys av krafter, moment och deformationer i maskinsystem. [BR]Gjutning och bearbetning av verktygsmaterial. [BR]FEM- och randvärdesanalys av maskinkomponenter och verktyg. [BR]Simulering och övervakning av plastiska formningsoperationer primärt inriktat mot tunnplåtskonstruktioner. [BR]Verktyg och verktygsmaterial för formningsoperationer. [BR]Inom området tillverkningssystem är forskningen primärt inriktad mot metoder för produktionsanalys (PA). [BR]Magnetostriktiva materials tillämpning inom det produktionstekniska området innefattande bl.a. vibrocast-gjutning av avancerade kompositmaterial samt vibrationsassisterad slipning. [BR]Kretsloppsteknik. [BR][BR][B]Undervisning[/B] bedrivs inom: [BR]Tillverkningsmetoder, tillverkningssystem, kompositmaterial, CADCAMCAE och kretsloppsteknik.

Senaste forskningsoutput

Akram Abdul Hamid, Johansson, D. & Lempart, M., 2019 maj 12, I : Building Services Engineering Research and Technology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Babak Kianian, Kurdve, M. & Carin Andersson, 2019 maj 4, 26th CIRP Conference on Life Cycle Engineering (LCE). Vol. 80. s. 428-433 5 s. (Procedia CIRP).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (409)