Programservice, LTH

Organisation: fakultetskansli

Beskrivning

Avdelningen för programservice ger stöd till studenter och personal vid LTH avseende antagning, examen på grund- och avancerad nivå, schemaläggning/lokalbokning samt programplanering. Avdelningen bidrar med kompetens för rättssäker handläggning av utbildningsadministrativa ärenden vid LTH.

Senaste forskningsoutput

Joakim Malm, Arthur Holmer, Leif Bryngfors, Lise-Lotte Mörner, Annelie Augustinsson, Maria Bangura Arvidsson, Monica Davidson, Johan Fredriksson, Rebecca Gagnemo Persson, Thomas Hellmark, Magnus Hillman, Pernilla Honoré, Shoshana Iten, Pavla Kruzela, Lassana Ouattara, Stefan Persson, Sofia Rosendahl, Ia Rosenlind, Charlotte Tapani, Malin Zillinger & 1 andra, Ida Åström, 2017, LUND: Lunds universitet, Media-Tryck . 86 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (2)