Programservice, LTH

Organisation: fakultetskansli

Beskrivning

Avdelningen för programservice ger stöd till studenter och personal vid LTH avseende antagning, examen på grund- och avancerad nivå, schemaläggning/lokalbokning samt programplanering. Avdelningen bidrar med kompetens för rättssäker handläggning av utbildningsadministrativa ärenden vid LTH.