Programservice, LTH

Organisation: fakultetskansli

Beskrivning

Avdelningen för programservice ger stöd till studenter och personal vid LTH avseende antagning, examen på grund- och avancerad nivå, schemaläggning/lokalbokning samt programplanering. Avdelningen bidrar med kompetens för rättssäker handläggning av utbildningsadministrativa ärenden vid LTH.

Senaste forskningsoutput

Malm, J., Holmer, A., Bryngfors, L., Mörner, L-L., Augustinsson, A., Bangura Arvidsson, M., Davidson, M., Fredriksson, J., Gagnemo Persson, R., Hellmark, T., Hillman, M., Honoré, P., Iten, S., Kruzela, P., Ouattara, L., Persson, S., Rosendahl, S., Rosenlind, I., Tapani, C., Zillinger, M. & 1 andra, Åström, I., 2017, LUND: Lunds universitet, Media-Tryck . 86 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (1)