Projektkontor Science Village

Organisation: infrastrukturenhet

Beskrivning

Science Village-kontoret är ett gemensamt projektkontor för Naturvetenskapliga fakulteten och LTH etablering i Science Village. Kontoret ska samordna och genomföra de beslut dessa fakulteter fattar kring etableringen. I uppdraget ingår kommunikation kring etableringsarbetet, planering av praktiska aspekter, framtagandet av underlag för lokal- och byggplanering i samverkan med LU-byggnad samt analys av ekonomiska förutsättningar och behov vid etableringen.