Psykiatri, Lund

Organisation: avdelning

Beskrivning

Till avdelningen hör sjukvårdsenheter inom Division Psykiatri, Skånevård Sund. Avdelningens samarbete med sjukvårdsenheterna inom Division psykiatri är förstärkt genom Psykiatriforskning Skåne.

Forskning

Vid avdelningen bedrivs undervisning och klinisk forskning främst avseende förstämningssyndrom, suicidala tillstånd, schizofreni, cykloida psykoser och psykoorganiska syndrom. Forskningen spänner från molekylärgenetik till klinik, anhörigstudier, epidemiologi. Den neuropsykologiska forskningen omfattar såväl patienter som friska personer. Förutom laboratorieanalyser använder vi olika hjärn-avbildande tekniker. Lundbystudien är en sedan 50 år pågående undersökning av en totalbefolkning.

Senaste forskningsoutput

Hough, C. M., Bersani, F. S., Mellon, S. H., Morford, A. E., Daniel Lindqvist, Reus, V. I., Epel, E. S. & Wolkowitz, O. M., 2020 maj 22, I : Psychological Medicine.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Cécile Grudet, Wolkowitz, O. M., Mellon, S. H., Johan Malm, Reus, V. I., Lena Brundin, Nier, B. M., Dhabhar, F. S., Hough, C. M., Åsa Westrin & Daniel Lindqvist, 2020 apr 15, I : Journal of Affective Disorders. 267, s. 33-41 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Cecilia Holmstrand, Ingalill Rahm Hallberg, Saks, K., Leino-Kilpi, H., Renom-Guiteras, A., Verbeek, H., Zabalegui, A., Sutcliffe, C. & Connie Lethin, 2020 mar 30, I : Aging & Mental Health.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (802)