Tillämpad biokemi

Organisation: avdelning

Forskning

Vid avdelningen för Tillämpad Biokemi bedrivs forskning inom både den grundläggande biokemin samt inom skilda biotekniska tillämpningar, ofta med industriella partners. Avdelningen ingår i flera nationella och internationella nätverk. Till våra huvudområden hör: enzymologi med protein engineering, växtbioteknik med metabolic engineering, uppreningsteknik för biomolekyler, biosensor-teknologi, miljöbioteknik samt molekylär avtrycksteknik.

Senaste forskningsoutput

Betina M.P. Ferreira, Andersson, N., Atterling, E., Jonas Engqvist, Stephen Hall & Cedric Dicko, 2020 jul 17, I : Frontiers in Materials. 7, 211.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sosna, M., Nélida Leiva-Eriksson, Leif Bülow & Ferapontova, E. E., 2020 maj 4, I : ChemElectroChem. 7, 9, s. 2114-2122 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

J Willforss, S Leonova, Tillander, J., Andreasson, E., Marttila, S., Olsson, O., Chawade, A. & F Levander, 2020 apr 30, I : Journal of Proteomics. 218, s. 103688

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (631)