Tillämpad biokemi

Organisation: avdelning

Forskning

Vid avdelningen för Tillämpad Biokemi bedrivs forskning inom både den grundläggande biokemin samt inom skilda biotekniska tillämpningar, ofta med industriella partners. Avdelningen ingår i flera nationella och internationella nätverk. Till våra huvudområden hör: enzymologi med protein engineering, växtbioteknik med metabolic engineering, uppreningsteknik för biomolekyler, biosensor-teknologi, miljöbioteknik samt molekylär avtrycksteknik.

Senaste forskningsoutput

Myhrstad, M. C. W., de Mello, V. D., Dahlman, I., Kolehmainen, M., Paananen, J., Rundblad, A., Carlberg, C., Olstad, O. K., Pihlajamäki, J., Holven, K. B., Hermansen, K., Dragsted, L. O., Gunnarsdottir, I., Cloetens, L., Storm, M. U., Åkesson, B., Rosqvist, F., Hukkanen, J., Herzig, K. H., Risérus, U. & 7 andraThorsdottir, I., Poutanen, K. S., Savolainen, M. J., Schwab, U., Arner, P., Uusitupa, M. & Ulven, S. M., 2019 apr 9, I : Molecular Nutrition and Food Research. 1801405.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lingdong Jiang, Lu, R. & Lei Ye, 2019 jan 18, I : Polymers. 11, 1, 173.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Haiyue Gong, Ka Zhang, Cedric Dicko, Leif Buelow & Lei Ye, 2019, I : ACS Applied Nano Materials. 2, s. 1655−1663

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (568)