Kvalitet och utvärdering

Organisation: gemensam förvaltning

Beskrivning

Kvalitet och utvärdering ger sakkunnigt stöd i frågor som rör utbildningars kvalitetsarbete. Avdelningen utvecklar metoder och verktyg inom kvalitetssäkringsområdet, och genomför olika former av universitetsövergripande utvärderingar. Vi erbjuder även fakulteter och institutioner stöd i deras lokala utvärderingsarbete och i samband med nationella kvalitetsutvärderingar. Till uppgifterna hör även att vara administrativt stöd åt universitetets gemensamma utbildningsnämnd.

Senaste forskningsoutput

Ola Holmström, 2018, Genombrottet: Lärande i LTH, Blad 39.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Ola Holmström, 2018, Lunds universitet. 81 s. (Rapport, Kvalitet och utvärdering)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (22)