Kvalitet och utvärdering

Organisation: gemensam förvaltning

Beskrivning

Kvalitet och utvärdering ger sakkunnigt stöd i frågor som rör utbildningars kvalitetsarbete. Avdelningen utvecklar metoder och verktyg inom kvalitetssäkringsområdet, och genomför olika former av universitetsövergripande utvärderingar. Vi erbjuder även fakulteter och institutioner stöd i deras lokala utvärderingsarbete och i samband med nationella kvalitetsutvärderingar. Till uppgifterna hör även att vara administrativt stöd åt universitetets gemensamma utbildningsnämnd. Avdelningen är systemförvaltare för enkätverktyget SUNET Survey och erbjuder utbildning och support till användarna.

Senaste forskningsoutput

Ola Holmström, 2018, Genombrottet: Lärande i LTH, Blad 39.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Ola Holmström, 2018, Lunds universitet. 81 s. (Rapport, Kvalitet och utvärdering)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (22)