Kvalitetsstöd, LTH

Organisation: fakultetskansli

Beskrivning

Avdelningen för kvalitetsstöd är en del av Utbildningsenheten vid LTH:s kansli. Avdelningen ger stöd till alla LTH:s verksamheter inom två huvudområden: Systemstöd för utbildningsadministration som innebär bland annat systemförvaltning och användarsupport samt stöd i kvalitetsäkringsprocesser som inbegriper t.ex. statistikstöd, utvärdering, uppföljning, processledning och kartläggning. En stor del av avdelningens arbete sker i uppdrags- eller projektform. Processer som har med utbildningsplanering att göra är återkommande och följer läsårets cykler.