Kvartärgeologi

Organisation: avdelning

Forskning

Ämnet omfattar Jordens utveckling under kvartärtiden (senaste 2-3 milj åren). Den kvartärgeologiska forskningen i Lund spänner över ett brett spektrum av aspekter på process-, miljö- och klimatförändringar under istidscyklerna, och forskningen har sin tyngdpunkt på den senaste istidscykeln. Senare forskning har visat att stora, regionala och globala förändringar kan ske snabbt. Detta har medfört satsningar på att detaljstudera perioder med dynamiska händelseförlopp. För att öka kunskaperna om systemet Jordens dynamik, och de fysikaliska, kemiska och biologiska processer som ligger bakom Jordens föränderliga historia, krävs allt högre tidsupplösning och därmed också allt mer avancerad dateringsteknik. I Lund finns laboratorier för kol-14, dendrokronologi, paleo- och miljömagnetisk analys, geokemi och keramisk analys. Forskning bedrivs inom ämnen som glacialgeologi, ekosystem- och klimatdynamik i längre perspektiv, miljögeofysik och geokronologi. Ökad kompetens inom geobiosfärsmodellering skall integrera de o

Senaste forskningsoutput

Asmala, E., Carstensen, J., Daniel J. Conley, Slomp, C. P., Johanna Stadmark & Voss, M., 2019 jul, I : Limnology and Oceanography. 64, 4, s. 1832-1833 2 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Hofmann, F. M., Helena Alexanderson, Schoeneich, P., Mertes, J. R., Léanni, L. & Aster Team (Georges Aumaître, Didier L. Bourlès, Karim Keddadouche), 2019 jun 17, I : Boreas.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Polya, D., Charlotte J. Sparrenbom, Datta, S. & Guo, H., 2019 maj 27, (Accepted/In press) I : Geoscience Frontiers.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Visa alla (1009)