Reception, konferens- och enhetsstöd

Organisation: avdelning

Beskrivning

Avdelningens uppdrag är att ansvara för verksamheten i receptionerna på BMC, CRC och HSC samt för hjälp och service i anslutning till möten och konferenser i fakultetens möteslokaler. Avdelningen är också administrativt stöd till Facility Management organisationen.